01-07: 6th Alabama

6th Alabama regiment CSA ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861-1865. Deze oorlog werd uitgevochten tussen de zuidelijke afgescheiden staten van de verenigde staten en de Noordelijke staten van de Unie tussen 1861 en 1865. De oorlog werd gewonnen door de noordelijke staten en het gevolg na bijna 700.000 doden was dat de Zuidelijke staten hun onafhankelijkheid niet kregen, en dat de slavernij in de Verenigde staten werd afgeschaft.

Dit Zuidelijke regiment was opgericht in Alabama in Mei 1861 met 12 compagnieën en 1.400 manschappen, en diende tot aan het einde van de oorlog onder de bekende generaal Robert E Lee.

Op het festival in Doorn ziet U een klein ingericht kampementje zoals deze eruit kon zien in september 1862 ten tijde van de slag van Antietam, dat op 1 dag het leven kostte aan 23.000 soldaten van beide kanten.

De 6th Alabama regiment heeft gedurende deze gehele oorlog deelgenomen aan diverse veldslagen tot aan de overgave en het had in totaal 2.109 Manschappen in dienst gehad waarvan er 400 zijn gesneuveld in de strijd, en 243 stierven aan ziektes.

01-07: Kelten en Romeinen

Desmumhnach is een vereniging die het leven van Romeinen en Kelten uitbeeldt ten tijde van Julius Caesar…. Al doen we eigenlijk meer dan dat! Naast het uitbeelden ervan, proberen we het ook te ervaren, te beleven, te ondervinden, om jullie op die manier te kunnen tonen hoe dit leven eruit zag. We doen dit door allerhande zaken naar boven te halen en uit te proberen met wat er dezer dagen nog voorhanden is. Zo proberen we historisch correcte menu’s (eten en drinken) op te stellen, klaar te maken en uit te proberen en allerlei ambachten onder de knie te krijgen. We zoeken uit hoe men stof kleurde, hoe men de religie beleefde en de goden interpreteerde. We gaan op zoek naar de militaire aspecten van het Romeinse leger met Legio VII en natuurlijk onderzoeken we ook de inheemse bevolking Menapiërs-Nerviërs en nog zoveel meer! Kom en laat je onderdompelen, en beleef hoe Romeinen en Kelten vroeger leefden.

30-06: Vroege tijden herleven!

Gwylan is een vroege ijzertijd groep van + 800 v.Chr. uit West-Brabant.

In de prehistorie werd West-Brabant aan drie kanten omsloten door venen, moerassen en een enkele rivieren. Vanaf het Mesolithicum hebben er mensen gewoond maar niet altijd was er contact met andere delen van de Lage Landen mogelijk. Daardoor verlopen verschillende ontwikkelingen in dit gebied anders of vinden later plaats.

Naast het gewone boerenleven laten we elementen van de visvangst zien.

Omdat in die periode het ijzer nog maar spaarzaam was, gebruiken we ook vuurstenen werktuigen en een enkel van brons.

We bewerken bot, gewei, hout en steen. De handwerktechnieken die we laten zien zijn het twijnen, spinnen, sprangen, bandweven en naaldbinden. Daarnaast beoefenen we mandenvlechten, pottenbakken en visnetten breien.

30-06: Amerikaanse vrijheidsstrijd

De tijd van grote veranderingen in de Amerikaanse geschiedenis, ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft een bijzondere plaats ingenomen door hulp aan de “opstandige kolonisten” en als voorbeeld gediend voor een land in wording.. want net als in de Republiek in Nederland, wilde ook het Amerikaanse volk zelfbestuur.. zonder Koning van Engeland die voor veel Amerikanen toch te ver weg was en die alleen belastingen oplegde en geen rechten gaf en oorlog ging voeren tegen zijn onderdanen.

De uitbeelding bij het Historisch Festival in Doorn is een groep soldaten in camp bij Fort Ticonderoga in 1776, het Amerikaanse leger (Continental Army) is nog in opbouw.. overal is gebrek aan en de Staten als Massachussets , New York en Pennsylvania rusten hun eigen troepen uit zover het kan.. De Britten zullen nog veel veldslagen winnen van de Amerikanen.. tot hun bondgenoten de Fransen komen helpen. De overwinning bij Yorktown in 1781 veranderd daarna alles..De Verenigde Staten van Amerika zijn geboren!.. 

De Historical Research Society of the Netherlands is een multi period vereniging die in heel Europa deelneemt aan historische evenementen en bijdrages levert aan Musea met materiaal en displays voor speciale tentoonstellingen en herdenkingen.

29-06: Mooie stoomtractor te zien!

Onze Stoomtractor is gebouwd in opdracht van het Duitse leger gedurende de Eerste Wereldoorlog. Het is zogenaamd EM type (Einheits Machine) die door diverse bedrijven, waaronder MAN en Hanomag zijn gebouwd. De gigantische kanonnen, beter bekend als de “ Dikke Bertha’s” werden door deze stoomtractoren naar het front gesleept op 5 wagens. Een granaat woog maar liefst 850 Kg !
 
Deze Stoomtractor is na de Eerste Wereldoorlog in Letland terecht gekomen en heeft daar op een landbouwbedrijf gewerkt. Wij hebben de tractor in 2001 in Letland gekocht. Volledig versleten, maar wel compleet.
Wij, dat is de Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen in Nijkerk. Een groep van rond de 10 mensen, die enthousiast zijn van stoom. In de periode 2002 – 2011 hebben we de Stoomtractor volledig gerestaureerd. Ze heeft van ons de naam “ De Majoor” gekregen tijdens een kleine ceremonie in april 2011, als afsluiting van de restauratieperiode van acht en een half jaar.

29-06: Marskramers onderweg!

Kaat en Nöll zijn marskramers die her en der met hun rieten manden opduiken en hun waren te koop aanbieden. Ze trekken van Aken richting Dordrecht en verder het Land in. Ze verkopen potten, pannen, koperwaar en diverse andere dingen zoals bekers. 

28-06: Romeinen, ga naar huis!

ROMANI ITE DOMUM – tenminste, dat horen we als groep wel eens. Maar ook binnen onze de groep wordt het nog al eens geroepen! Gelukkig maken wij, Legio II Avgvsta (Nederland) overal ons huis van. Onze vereniging beeldt het leven in Nederland in de 1e-vroeg 2e eeuw na Christus uit. Onvermijdbaar uiteraard zijn de rammelende legionairs, maar daarnaast bestaat ons gezelschap uit een grote delegatie aan Romeinse, maar vooral ook inheemse ambachtslieden en burgers. Ons doel? Uiteraard het tonen van hoe het er ca 2000 jaar geleden er uit heeft kunnen zien! In 2019 voor het eerst met de andere Romeinen opgetrokken voor dit evenement, maar zeker goed bevallen!

 

27-06: Het Wilde Westen is hier!

Af en toe maken we een uitstapje naar andere werelddelen op het Historisch Festival Doorn!
 
Zo ook naar de Living Wild West.
Na de Civil War in America werd het westen meer en meer bevolkt. Ook trokken er mensen rond met wat entertainment, zoals hoefijzer werpen.
Kom je een poging wagen om die hoefijzers om de paal te gooien?