Levende Geschiedenis

Hier komen alle deelnemende Levende Geschiedenisgroepen te staan. We gaan dit de maanden tot aan het evenement bekend maken!

Prehistorie tot ca 500 v. Chr.

Prehistory Alive Worldwide 
Prehistory Alive Worldwide (PAW), brengt jou in contact met onze voorouders uit de steentijd!
PAW slaat hun laat- mesolithische kampement op en neemt jou mee terug naar de jagers-verzamelaars. Want hoe werd er eigenlijk vuur gemaakt, huiden bewerkt, gekookt of gereedschappen gemaakt? PAW laat jullie d.m.v. uitleg, demonstraties en activiteiten zien hoe zij denken dat het er +-7500 jaar geleden uit gezien heeft.
Sinds augustus 2016 organiseert én verzorgt PAW o.a. (school)lessen, levende geschiedenis/vermaak op evenementen en workshops in oude ambachten, waarbij ze samenwerken met experts in hun vak in binnen- en buitenland. Je kunt bij hen terecht voor onderwerpen als leer looien, vuursteen bewerking, manden vlechten, netten breien en nog veel meer!
Dus kom langs en laat jezelf beschilderen met oker, probeer de kleding uit of rust uit op een hertenvel bij het kampvuur!

Gwylan
Gwylan is een vroege ijzertijd groep van + 800 v.Chr. uit West-Brabant.In de prehistorie werd West-Brabant aan drie kanten omsloten door venen, moerassen en een enkele rivieren. Vanaf het Mesolithicum hebben er mensen gewoond maar niet altijd was er contact met andere delen van de Lage Landen mogelijk. Daardoor verlopen verschillende ontwikkelingen in dit gebied anders of vinden later plaats.Naast het gewone boerenleven laten we elementen van de visvangst zien. Omdat in die periode het ijzer nog maar spaarzaam was, gebruiken we ook vuurstenen werktuigen en een enkel van brons.We bewerken bot, gewei, hout en steen. De handwerktechnieken die we laten zien zijn het twijnen, spinnen, sprangen, bandweven en naaldbinden. Daarnaast beoefenen we mandenvlechten, pottenbakken en visnetten breien.

IJzertijd ca 700 v. Chr. – ca 44 v. Chr.

Deuoxtonion
Deuoxtonion is  een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken in het algemeen en van de late ijzertijd in het bijzonder. Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders, ons opgedrongen door het eenzijdige verhaal van Gaius Julius Caesar, proberen wij via ons living history-project een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling. Net voor de inval van de Romeinen in onze streken dus.

Romeinse Tijd ca 44 v.Chr. – 476.

Legio X Gemina
Het Legio X Gemina geeft het leven van soldaat en burger uit de 1e eeuw na Christus weer, toen de Romeinen ons land veroverde en zich vestigde aan de oevers van de Rijn. Specifiek zijn de oorsprongen van het legioen te vinden in Spanje en werden ze hierheen gestuurd om de Bataafse opstand de kop in te drukken in 69 na christus. Wij weergeven ons om ons zo historisch mogelijk op te zetten. Iedereen kent de Romeinen, maar wat droegen ze? Waarmee vochten ze? En vooral, Wat deden ze zoal in het drassige natte Nederland van toen?

Pax Romana
“Bevelen in het Latijn, geknars van soldatenlaarzen perfect in de maat, af en toe een stevige klap tegen het schild van een trage soldaat van de officier… Het Romeinse leger is in aantocht! . De soldaten en hun officieren zullen het dagelijks leven van Romeinse militairen in de 1e eeuw n.Chr. laten zien. Als de militairen niet op mars zijn om belasting te innen van de inheemse bewoners of een opstandje neerslaan, wordt er in het legerkamp getraind, gekookt, onderhoud gepleegd en ook ontspannen, bijvoorbeeld met een spelletje dobbelen. Met de soldaten zijn er burgers meegereisd, die hun eigen plek in het kamp hebben. Zij houden zich bezig met het maken van allerlei spullen die soldaten goed kunnen gebruiken.”

Legio II Avgvsta
ROMANI ITE DOMUM – tenminste, dat horen we als groep wel eens. Maar ook binnen onze de groep wordt het nog al eens geroepen! Gelukkig maken wij, Legio II Avgvsta (Nederland) overal ons huis van. Onze vereniging beeldt het leven in Nederland in de 1e-vroeg 2e eeuw na Christus uit. Onvermijdbaar uiteraard zijn de rammelende legionairs, maar daarnaast bestaat ons gezelschap uit een grote delegatie aan Romeinse, maar vooral ook inheemse ambachtslieden en burgers. Ons doel? Uiteraard het tonen van hoe het er ca 2000 jaar geleden er uit heeft kunnen zien! In 2019 voor het eerst met de andere Romeinen opgetrokken voor dit evenement, maar zeker goed bevallen!

Desmumhnach
Desmumhnach is een vereniging die het leven van Romeinen en Kelten uitbeeldt ten tijde van Julius Caesar…. Al doen we eigenlijk meer dan dat! Naast het uitbeelden ervan, proberen we het ook te ervaren, te beleven, te ondervinden, om jullie op die manier te kunnen tonen hoe dit leven eruit zag. We doen dit door allerhande zaken naar boven te halen en uit te proberen met wat er dezer dagen nog voorhanden is. Zo proberen we historisch correcte menu’s (eten en drinken) op te stellen, klaar te maken en uit te proberen en allerlei ambachten onder de knie te krijgen. We zoeken uit hoe men stof kleurde, hoe men de religie beleefde en de goden interpreteerde. We gaan op zoek naar de militaire aspecten van het Romeinse leger met Legio VII en natuurlijk onderzoeken we ook de inheemse bevolking Menapiërs-Nerviërs en nog zoveel meer! Kom en laat je onderdompelen, en beleef hoe Romeinen en Kelten vroeger leefden. 

Franken en Saksen, ca 480-800. 

Swerdberas Aldsahse
De Swerdberas Aldsahse zijn een vroeg middeleeuwse Saksische sibbe uit het jaar 775 na christus volgens de Frankische telling of ook wel 5 jaar na de kroning van Karel de Grote. De Grote Volksverhuizing is net achter de rug, we hebben veel van onze broeders zien oversteken naar Brittannië, maar wij zijn op het vaste land achtergebleven op de grond van onze voorouders. De spanningen tussen de overgebleven Saksen en onze buren de Franken lopen op, maar het handelen met andere volkeren (de Denen, Friezen en Slaven) loopt goed. In ons kampement kun je zien hoe er in een Saksische sibbe wordt geleefd, gekookt, gevochten en tot de goden wordt gesproken. Graag nodigen we jullie uit om te komen kijken bij onze (tijdelijke) nederzetting.
Smederij Roodbaert
Zoals vroeger in elk dorp de smederij meer was dan alleen de plek waar het gloeiende ijzer verwerkt werd tot allerlei voorwerpen, zo is ook Smederij Roodbaert een trefpunt op een evenement. Hier vind je de gebruikelijke producten, van mantelspelden tot messen, maar ook een aanpassing, reparatie of zelfs een custom opdracht kan ter plekke uitgevoerd worden. Daarnaast worden er demonstraties gegeven en wordt er een kinderworkshop aangeboden.

Viking periode ca 800 – 1000.

Niflheim Vikings
De Niflheim Vikings brengen de Vikingperiode 900 tot 1000 na Chr. zo correct mogelijk tot leven. Door de manier van leven en werken in die tijd in het kampement uit te beelden brengen we jullie mee naar de sfeer in die tijd. Hierbij laten wij ambachten en het dagelijks leven zien uit deze tijd zoals handspinnen, wol verven, koken, hout draaien, smeden, vechten, Hnefatafl en het maken van bogen. Nemen jullie ook een kijkje bij ons in het kampement? 

Hoge Middeleeuwen 1100-1300.

’t Ambachts Ghylde!
Bij deze verzameling van middeleeuwse ambachtslieden is eigenlijk altijd wel wat te doen. Of je nu zelf de handen uit de mouwen wilt steken of gewoon even wil toekijken hoe een ander iets creëert, het kan allebei!
Deze keer wordt het Ghylde vertegenwoordigd door Marskramer Selfgemaeckt en Wolspinnerij D’n Droad Kwait.
Bij Wolspinnerij D’n droad kwait kun je een workshop volgen om te leren spinnen met de spintol. Of een workshop naaldbinden om kennis te maken met de basis van deze eeuwenoude techniek. Deze techniek werd onder andere veel gebruikt door de Vikingen voor het vervaardigen van hun wanten en mutsen. Ook hebben wij een kleine bibliotheek bij ons zodat je zelf even door de diverse boeken over schapenwol en het spinnen van wol kunt bladeren.
De Marskramer zal dit weekend druk in de weer zijn in onze keuken. Hij zal op houtvuur prachtige maaltijden op middeleeuwse wijze koken en bakken voor onze groep.
Bij de assistent van de Marskramer kun je terecht voor de workshops kruidenkaars rollen en een workshop om op basis van verse kruiden zelf een thee samen te stellen.
Smederij Limburg
Smederij Limburg is een rondreizende Johannieter smidse die vooral wapens en wapenuitrustingen maakt en repareert. Daarnaast smeden ze er plekke kleine gebruiksvoorwerpen op bestelling, of om het smeedproces ter plekke te kunnen demonstreren aan het publiek.

Late Middeleeuwen 1300-1500.

Compagnie van Cranenburgh
De Compagnie van Cranenburgh stelt een groep huursoldaten voor uit de jaren zeventig van de 14e eeuw. Deze Compagnie verhuurt zich aan de verschillende strijdende facties die de Lage Landen kenden in deze periode. Vanwege de familiebanden tussen de Cranenburghs en de familie Van Wassenaer strijdt de Compagnie veelvuldig aan Hoekse zijde. Maar niet alleen de bekende factiestrijd van Hoeken en Kabeljauwen vormden een toneel voor de krijgskunsten van de Compagnie van Cranenburgh, ook hebben we ervaring opgedaan in de strijd tussen Heeckerens en Bronckhorsten in Gelre, Schieringers en Vetkopers in Friesland en de Brabantse successieoorlog.

Van Vezel tot Draad
Wij zijn Anne en Anneke en laten zien hoe je op laat middeleeuwse wijze van vezels een draad spint. De vezels die Anne spint zijn onder andere wol, vlas, brandnetel en zijde. Door technieken uit de late middeleeuwen te gebruiken worden de draden tot een product gemaakt, gevlochten, gebreid of gewoven.

De Bathouwen
De Heer van Buren bond de strijd aan tegen Arnold van Egmond want zijn Hertogdom Gelre werd beleend. Een langdurige strijd was het gevolg. Arnold van Egmond verdedigde zich hardnekkig en overwon, te vuur en te zwaard.
Er begon een toenemende invloed der van Egmonds te ontstaan zowel in Holland als in Gelre. We schrijven 1430 en Arnold van Egmond staat voor de poorten van Buren in de Bathouwe en neemt de stad en kasteel in.
De gebroeders van Buren worden van huis en haard verbannen.
Zo ook ik, ridder in het leger van de Heer van Buren, wonende op het kasteel te Buren, heb laatst in het leger van Adolf van Berg de nu al befaamde slag op St. Hubertusdag op de grenzen van Gulick en Gelre gevochten onder de vlag van de Heer van Buren.
Mijn gemalin, Jonkvrouwe uit het geslacht van Van Oudshoorn Van der Bijl, en ik Ridder Anne Gerardus Bettink Van Mourik reizen sindsdien rond en hopen eens weer in onze geliefde Bathouwe, Buren te kunnen vertoeven.
The Wentwood Company 
The Wentwood Company is een re-enactment vereniging die de periode tussen 1380 en 1420 uitbeeld. We laten zien hoe het leven van een Engelse/Welsh huurling was in de late middeleeuwen, waaronder het leven in een kampement, zwaardvechten, boogschieten en verschillende ambachten.
Verbond van Christophorus
We zijn een groep ambachtslieden uit de Bourgondische Nederlanden van 1473. We zetten levende geschiedenis neer. 
Wij hebben onze groep vernoemd naar Christophorus omdat hij beschermheilige is van de reizigers. En onze groep op reis is om hun handel aan de man te brengen daar waar er markt is. We wonen in tenten en laten het leven van alledag in een tentenkamp zien. 
Daar het niet veilig is om met zoveel handel op pad te gaan, reizen er soldaten en een schermmeester met ons mee. Die bescherming bieden tegen rovers en ander gespuis.
Er zijn verschillende ambachtslieden onder ons, zoals een pottenbakker, pelgrim, hoedenmaker, hilligenbacker, kaarsenmaker en monnik. En vergeet de kook staf niet…
In ons kamp is altijd wat te zien, horen en te beleven.
Graven van Holland
Wij verbeelden een groep huurlingen en hun volgelingen. Deze werken in opdracht van de bestuurders van Holland, onder Hertog Philips de Goede.
Als groep concentreren wij ons op het tijdsvak 1440-1465. De ‘honderd jarige oorlog’ en ‘de hoekse en kabeljauwse twisten’ hebben wij reeds achter ons gelaten.
Het is een periode van rust. De Hertog heeft de adel aan zich verbonden door middel van de Orde van het Gulden Vlies, daarbij is hij een goede mecenas (beschermheer) voor vele kunstenaars en muzikanten. Het hofleven bloeit als nooit tevoren. Wij hebben ons als huurlingen toegelegd op het boogschieten en het zwaardvechten, maar in rustigere tijden houden wij ons ook bezig met onze ambachten.
Middeleeuwsch Geselschap
Het Middeleeuwsch Geselschap is een 15e eeuwse re-enactment groep. Afhankelijk van wie van ons aanwezig is, laten wij graag het een en ander zien of beleven in ons kampement. Van uitleg over wapens en harnas tot het even passen van een helm. Bekijk ons middeleeuws ingerichte kampement, kijk hoe er middeleeuws gekookt wordt of speel een middeleeuws spelletje mee. We vertellen over de kleding, laten het maken van koorden zien of zijn bezig met borduren of weven. Kinderen mogen zelf ook even proberen hoe een koord gemaakt wordt. Soms hebben we wat kleine spulletjes mee die te koop zijn, zoals wat hoedjes, buideltjes, lucet of koordwieltjes. Af en toe gaat er ook een leerbewerker met ons mee.
De Eerbare Lieden
Van een aderlating tot beenamputatie en van kiestrekken tot piskijken, Thomas van Deest valt onder de eerbare lieden en heeft de kennis en kunde in huis/tent om je te helpen! Deze barbier-chirurgijn hield zich al van jongst af aan bezig met het helpen van op doorreis zijnde pelgrims in het tweestromen land. Vandaag de dag is hij niet meer zo honk vast en trekt door het land om daar waar nodig boeren, burgers en buitenlui te helpen bij de meest uiteenlopende aandoeningen. Wil je weten hoe een staaroperatie ging in de middeleeuwen, hoe tandwormen verholpen konden worden of waarom men op een houtje kon bijten? Thomas legt het je allemaal in geuren en kleuren uit!
Smederij Green Anvil
Smederij Green Anvil is een ambachtelijke smederij waar op klassieke wijze gesmeed wordt. In de smiderij wordt een grote ouderwetse blaasbalg gebruikt die volgens de oude technieken gemaakt is, van leer en hout. In de smederij wordt gewerkt in opdracht van klanten. Maar ook is er een kleine verkooptafel met handgemaakte artikelen zoals: besteksetjes, tent haringen, s-haken, enzovoort. Maar er liggen ook persoonlijke artikelen met name fibola’s en sierhangertjes. Naast de smederij is er een ruimte ingericht waar de smeden even kunnen rusten, eten, kunnen koken en natuurlijk drinken. De smeden en mensen in de smederij staan altijd open voor uw vragen en geven er graag antwoord op. 
 

Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.

Walking Through History
Jasper en Angela zijn de vaste leden van Walking Through History, die bekend staan om hun rijk uitgewerkte, adellijke kostuums van met name de Europese 16e en 17e eeuw.
In deze door Angela handgemaakte kostuums en met zelfgebouwde decors zijn zij graag geziene gasten op menig historisch evenement of museum.
Daarnaast organiseren zij ook middeleeuwse banketten en geven lezingen en presentaties over historische kleding, en hoe deze gemaakt worden.

Balfour
Wist u dat er tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Schotse brigade in de Nederlanden diende? Al in 1568 werden er een aantal compagnieën door koning Elizabeth I naar Nederland gestuurd om in de strijd tegen Spanje te assisteren. In 1572 werd de brigade opgericht welke 200 jaar zou blijven bestaan. Henry Balfour was in 1574 één van de eerste commandanten van de brigade. Vele familieleden van hem zouden in de brigade dienen of aanvoeren. De focus van onze uitbeelding is de periode van het Sir David Balfour Regiment of Foot, 1629-1650. Bekend in Nederland als het 2de regiment van de Scots Brigade.

Den Spiesdraegers 1625
 1625 was een moeilijk jaar voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Prins Maurits overleed dat jaar en liet de legerleiding in handen van zijn half broer Frederik Hendrik. Bij overmaat van ramp viel de stad Breda toen ook nog in Spaanse handen. 
Het Staatse leger moest zichzelf weer op orde brengen en de strakke dicipline van voor het 12-jarig bestand herstellen. Soldaten uit alle hoeken van de Nederlanden namen dienst maar ook huurlingen uit andere Europese landen. 
Den Spiesdraegers 1625 beeld een eenheid piekeniers uit die dienst doen in deze moeilijke periode. Zowel oud gediende veteranen als nieuwe rekruten worden opnieuw gedrilled volgens de regels van de kunst zoals Prins Maurits die voorschreef. Ook onze kampvolgers en soetelaersters zorgen voor een levend kampement waar ze samen leven met de soldaten.
De Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange
De Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange (VKVB) neemt bij veel verschillende evenementen in Europa deel. Voorop staat het historisch besef bij deze evenementen en is authenticiteit erg belangrijk. Zo maken wij onze eigen kleding en proberen de situatie ten tijde van de 80-jarige oorlog zo goed mogelijk te benaderen. Dit blijkt uit ons kampement zoals koken van authentieke recepten, slapen etc..
Onze vereniging bestaat uit bijna 50 leden uit 4 verschillende landen. Een gemêleerd gezelschap dus. Verder organiseren wij zelf jaarlijks een evenement op de Fraeylemaborg te Slochteren en participeren wij op verzoek en bij wederzijdse acceptatie bij andere evenementen.
De VKVB beeld naast het kampleven ook de volgende activiteiten uit: piekeniers, musketiers en kanonniers.
Compagnie Onversaegt
Compagnie Onversaegt beeldt het leven uit van een groep huursoldaten in de 17e eeuw. Hun naam is ontleend aan een van de bastions van Bredevoort. De groep bestaat uit een aantal mannen en vrouwen, hetgeen in die tijd ook het geval was.
Naast de activiteiten op het slagveld waarbij de commando’s en handelingen gebruikt worden die door Jacob de Gheijn zijn vastgelegd, vinden we het zo natuurgetrouw uitbeelden van leven in het kampement zeker zo belangrijk. Op het open vuur wordt het eten bereid met de ingrediënten die in die tijd beschikbaar waren.
De compagnie heeft enkele piekeniers en roerschutters die ook het vak van kanonnier beheersen.
Tijdens het bezoeken van het kampement door het publiek geven we graag uitleg over alles.
Lange 18e eeuw, 1700-1800.

Allemansend
Ook wel bekend of berucht als de Bemanning van het “kapers” schip De Jonge Kraai.
Wij Jagen normaal op beladen handelsschepen in het Caribisch gebied.
Wij zullen ons kamp van gespuis, tuig en zeevolk opnieuw opzetten bij historisch festival Doorn, om onze bootjes op te kalefateren, proviand in te slaan en nieuws te vergaren.
Voor we met een kaperbrief vol spelfouten en valse zegels weer afzeilen naar het Caribisch gebied, om daar op rooftocht te gaan.
Wellicht vinden we in Doorn wel een tip over een koopvaardijschip met een rijke lading.

Allemansend re-enactment is een groep die zich bezighoudt met verschillende periodes binnen de Nederlandse maritieme geschiedenis.
Deze keer zullen we op historisch festival Doorn een kamp neer zetten wat de leefwijze van Nederlandse “kapers”  in de late 17e en vroeg 18e eeuw laat zien, die actief waren in het Caribisch gebied.

Ladies van Versailles
 Het is alsof ze uit een 18e eeuws schilderij zijn gestapt..
Met hun prachtige handgemaakte jurken, pruiken en hoeden zullen ze u verbaasd laten staan.Ze lopen rond of drinken thee in de schaduw..
Aarzel niet om ze aan te spreken..
Ze zitten nooit verlegen om een praatje en vertellen u graag alles over de mode aan het hof, de gebruiken en etiquettes. En natuurlijk delen ze graag  de laatste roddels met u.De dames van Versailles nemen u mee terug in de tijd.

A.R.E.S.
A.R.E.S (Artillerie, Ruiterij & Soldaten) is een re-enactment vereniging die verschillende historische periodes tot leven brengt. Onze werkgroep ruiterij is gespecialiseerd in het uitbeelden van de paardrijkunst door de eeuwen heen; van Middeleeuwse ridders en Napoleontische cavalerie, tot veedrijvers in het Wilde Westen en rijmeesters aan het hof van Versailles.

Tijdens Historisch Festival Doorn zullen onze reenactors en hun paarden het leven in de Pruikentijd (ca. 1774) aan het hof van Versailles ten tijde van Koning Louis XVI laten zien. Dit was een onrustige periode in de Franse geschiedenis, waarin de kloof tussen de aristocratie en de gewone burgers, tussen extravagante rijkdom en extreme armoede, steeds groter werd. Dat leidde uiteindelijk tot de Franse Revolutie, waarbij Louis XVI en zijn vrouw Marie Antoinette in 1793 jammerlijk aan hun einde kwamen onder de guillotine.

Gelukkig gaat het er in onze display vrolijker aan toe; wij laten het hof van Louis XVI zien tijdens zijn hoogtijdagen. Versailles was een middelpunt van mode, cultuur, architectuur en de schone kunsten. Paardrijden had aan het hof in deze tijd niet uitsluitend militaire toepassingen, maar was tot een kunst verheven. Eén van de grondleggers van de klassieke rijkunst, François Robichon de la Guérinière (1688-1751), was Grande Écurie (hofstalmeester) aan het Franse hof en directeur van du Manège des Tuileries. Tijdens het weekend zullen wij tijdens demonstraties te paard de rijkunst van la Guérinière nieuw leven inblazen.

Paddy Irish Immigrant 1756 – 1783
“Ik beeld een Ierse Immigrant uit die na de zevenjarige oorlog alwaar ik in heb gediend bij een van de Irish Brigades in Frankrijk, tegen England, ben ik naar America vertrokken. En aldaar een tijd als longhunter (jager) door de bossen heb getrokken en gejaagd en bevriend ben geworden me de Seneca indianen en bij hun heb leren vingerweven. Hierna heb ik me gesetteld op het platteland  Pennsylvania en ben ik begonnen als folk zanger bodhran speler in de tavernen te spelen.
Door dat America 1775 aan de vooravond van de onafhankelijk oorlog stond werd ik ingelijf als minutemen van de staat  Pennsylvania.
En heb dan in deze oorlog tegen de Britten gevochten, na de oorlog ben ik terug folk zanger onderweg geweest.”
HMS Essex
Speciaal uit Duitsland: HMS Essex present in Doorn!
Tijd: 1775. Plaats: ergens in de koloniën. Gevaarlijke tijden, er hangt oorlog in de lucht, de zee rond West-Indië is niet langer veilig. Smokkel, vijandige schepen en piraterij bedreigen de handelsroutes van de Britse kroon. Corruptie domineert de Britse Oost-Indische Compagnie. Een kleine eenheid van His Majesty’s Marines vaart rond met het fregat HMS Essex om de wet, orde en royalty te verzekeren …
HMS Essex is een gemeenschap van Britse mariniers (de “Redcoats”), leden van de Royal Navy (“Tar Jackets”) en begeleidende burgers (“Camp Followers”). We willen de geschiedenis van de late achttiende eeuw tot leven brengen, in Groot-Brittannië en vooral in de koloniën. En de werelden van een officier, eenvoudige Britse soldaat, matroos of burger van die tijd dichterbij geïnteresseerd publiek brengen. Dat met het dagelijkse kampleven, drills, schijngevechten of korte demonstraties.

Kaat en Nöll
Kaat en Nöll zijn marskramers die her en der met hun rieten manden opduiken en hun waren te koop aanbieden. Ze trekken van Aken richting Dordrecht en verder het Land in. Ze verkopen potten, pannen, koperwaar en diverse andere dingen zoals bekers. 

HRSN
De uitbeelding bij het Historisch Festival in Doorn is een groep soldaten in camp bij Fort Ticonderoga in 1776, het Amerikaanse leger (Continental Army) is nog in opbouw.. overal is gebrek aan en de Staten als Massachussets , New York en Pennsylvania rusten hun eigen troepen uit zover het kan.. De Britten zullen nog veel veldslagen winnen van de Amerikanen.. tot hun bondgenoten de Fransen komen helpen. De overwinning bij Yorktown in 1781 veranderd daarna alles..De Verenigde Staten van Amerika zijn geboren!.. 

De Historical Research Society of the Netherlands is een multi period vereniging die in heel Europa deelneemt aan historische evenementen en bijdrages levert aan Musea met materiaal en displays voor speciale tentoonstellingen en herdenkingen.

Bliadhna Theàrlaich
Wij zijn een levende geschiedenis groep die de tijd uitbeelden die in het Schots Gaelic bekend stond als Bliadhna Theàrlaich (het jaar van Charles). “Charles” verwijst naar Charles Edward Stuart, ook beter bekend als Bonny Prince Charlie. Het jaar waar het hier over gaat begint midden 1745 en loopt tot midden 1746. Het was de tijd dat Charles in Groot-Brittannië was en is nadien beter bekend geworden als de Jacobitische  opstand van ’45.

Clan MacBran
Clan MacBran beeldt een kamp van achttiende-eeuwse Jacoieten uit Schotland uit. Deze volgelingen van de verbannen koning James de Zevende proberen hem weer op de troon van Engeland te krijgen. Naast het dagelijks leven in het kampement van de Jacobieten, waarin diverse ambachten te zien zijn en historisch eten bereid wordt, worden er ook dingen gedemonstreerd zoals: wapens en bijbehorende vechttechnieken en hoe klederdracht uit die tijd gedragen werd, zoals de arisaid voor de dames en de bekende great kilt voor de heren.

De Salon en Het Salet
“De Salon, het leven in de 18e eeuw” is een select gezelschap dat in samenwerking met Het Salet het Nederlandse leven in de tweede helft van de 18e  eeuw uitbeeldt. Het leven zoals dat in alle lagen van de bevolking zich afspeelde. De gegoede burgerij, regenten en magistraat, het personeel, bedelaars en rapalje, schutterij en militie, Oranjegezinden en Patriotten.Deze uitbeeldingen krijgen vorm door gedegen studie van alle aspecten van de maatschappij van die periode.Met grote zorg wordt aandacht besteed aan alle details zoals kleding, servies, eetgewoonten, etiquette, beweging en houding, muziek, beeldende kunst, literatuur, de politieke- en maatschappelijke verhoudingen. 

Napoleontische periode, 1793-1815.

Het 85eme régiment d’infanterie de ligne
Het 85eme régiment d’infanterie de ligne is en was een veteraneneenheid, zowel in de huidige re-enactmentwereld als in de grande armee van Napoleon. Het 85e was één van de Franse regimenten die voornamelijk uit Nederlands/Duits sprekenden bestond. De vraag:”maar jullie spreken gewoon Nederlands!?” is dan altijd snel beantwoord.
Maar het 85e is veel meer dan dat. Haar geschiedenis begint in de 17e eeuw en de eenheid wordt pas aan het begin van de tweede wereldoorlog definitief opgeheven. Een dergelijke eenheid met zo een brede geschiedenis is bij uitstek geschikt om als re-enactment eenheid uit te beelden, er is namelijk altijd een verhaal te vertellen. Echter, het verhaal van de Napoleontische tijd is het meest uitgesproken. In deze tijd heeft de eenheid haar vaandel verdient. Dit is ook iets wat de leden van het 85e weten en willen uitbeelden. 

Jagers (VLGN)
De Vereniging Levende Geschiedenis Nederland (VLGN) heeft tot doel belangstelling te kweken voor een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en militaire in het bijzonder, met alles daaromheen. De werkgroep Jagers houdt zich bezig met re-enactment in de periode van de Napoleontische Oorlogen, 1795 tot 1815 en beeld uit een peloton Nederlandsche jagers te voet. De werkgroep beeld deze eenheid zo nauwkeurig mogelijk uit.

 
Les Grenadiers Hollandais
De regimenten Grenadiers van de Keizerlijke Garde van Napoleon waren enkele van de meest vooraanstaande eenheden van het Franse leger ooit. 
Les Grenadiers Hollandais streeft als re-enactment groep naar de hoogste perfectie in het uitbeelden van het ‘3ème Régiment Grenadiers à Pied Garde Imperiale’. Al in 2004 startten 18de eeuwse-geschiedenis enthousiastelingen in Nederland en Engeland initiatieven om de Hollandse Grenadiers, tot in het kleinst mogelijke detail, opnieuw leven in te blazen. Ons streven is het regiment, uit te beelden zoals het was net voor en tijdens de Russische Veldtocht (1812 campagne). Wij verwelkomen iedereen die met ons in de rangen plaats wil nemen en wil volgen ‘in de voetstappen van de Keizer’. Ook alle meereizende niet-militaire ‘rollen’ rondom een dergelijke eenheid zijn welkom. 

Ursus Horribilis
Ursus Horribilis is een nieuwe living history vereniging die voor het grootste deel bestaat uit re-enactors met jarenlange ervaring. Ursus Horribilis kent een scala aan historische uitbeeldingen, met een zeker zwaartepunt op het uitbeelden van stukken Noord-Amerikaanse geschiedenis. Voor dit evenement hebben we gekozen voor het uitbeelden van de nadagen van de bonthandel in de Rocky Mountains in de periode ca. 1840-1850. De tijd van de grote handels rendez-vous’ is voorbij en de nog actieve trappers opereren individueel of in kleine groepjes, en verhuren zich steeds meer als gidsen of jagers aan groepen kolonisten die westwaards trekken over de Oregon en de California trail. Voor dit weekend zullen ze neerstrijken rond de handelspost van Haldorson.

1st South Carolina Cavalry
Het 1st South Carolina Cavalry Regiment werd gevormd in 1861 en bevolen tot Noord-Virginia in de herfst van 1862. Toegewezen aan generaal Wade Hampton’s Brigade, namen ze deel aan talrijke veldslagen en gevechten zoals Chambersburg, Fredericksburg, Brandy Station, Upperville, Gettysburg, Bristoe, Kelly’s Ford en Mine Run. Ze gaven South de opdracht om hun geboortestaat en omliggende gebieden te verdedigen in de herfst van 1864, en dienden ter verdediging van de stad Savannah en de Campaign of the Carolinas. Na vier jaar eervolle en dappere dienst beëindigde de First South Carolina Cavalry de oorlog met het leger van Tennessee in april 1865.
Die Ludwigs

Belle Epoque ca. 1850-1914.

Aangejurkt
Tijdsperiode 1850 -1880. Wij zijn een gezelschap van familie en vrienden afkomstig uit de gegoede burgerij, die gaan picknicken.We vermaken ons met handwerken, spelletjes en schilderen.

De Gracieuse
Het 19e eeuwse Gezelschap de Gracieuse verbeeld de periode 1840-1909. Dit wordt vaak de Victoriaanse periode genoemd. De Gracieuse was een Nederlands damesblad wat een groot deel van deze periode is uitgebracht. Het bevatte verhalen, modeplaten, handwerkbeschrijvingen en naaipatronen en het werd vooral gelezen door de dames van de gegoede en hogere klasse. Tijdens het Historisch Festival Doorn zal onze groep kleding uit de Belle Epoque periode (1871-1909) dragen. Want wij zijn van plan om tijdens het evenement een heuse Belle Epoque Picknick te gaan houden, zoals de rijkere heren en dames uit die tijd ook zo graag hielden. Tijdens de picknick zal er voldoende tijd zijn voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld onder andere handwerken, tekenen, diverse spellen en niet te vergeten eten en drinken. We laten u graag zien waar we mee bezig zijn en kunnen u ook de nodige uitleg geven over onze kostuums.
Zuid-Afrika, ca 1900.
Gordons Living History
Gordons Living History is een re-enactment vereniging die het leven van de soldaat uit het regiment de 92nd Gordon Highlanders uitbeelden. Het doel is voor onszelf om zo dicht mogelijk hun ervaringen te evenaren, en voor publiek om een natuurgetrouw beeld neer te zetten van hoe een soldaat eruit zag, uitgerust en getraind werd. Als groep beelden wij meerdere periodes uit van de Napoleontische tijd (1815) tot de Tweede wereldoorlog (1945) uit, maar op HF Doorn staan we dit jaar als Tweede Anglo/Boerenoorlog (1899/1902) dit conflict speelde zich af in Zuid Afrika en was een keerpunt in de tactieken van oorlogvoering die daarvoor grotendeels 200 jaar langs onveranderd is gebleven. Ook het hete klimaat zorgde voor een compleet andere uitrusting. Een zeer interessante tijd waar wij graag meer over vertellen. Dus kom bij ons langs en vraag ons de kilt van het lijf (figuurlijk gesproken dan).

Eerste Wereldoorlog 1914-1918.

Tommy’s Sisters
Tommy’s Sisters is een Nederlandse reenactmentgroep: als QAIMNS(R), VAD en RAMC laten zij zien wat het Brits medisch personeel tijdens de Eerste Wereldoorlog deed en vertellen over de route die een gewonde soldaat aflegt, van slagveld naar ‘Blighty’.
Front-Matrosen
Front-Matrosen is een reenactment groep die het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog voorsteld. We leven en eten op de zelfde manier als de mensen die op het front waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onze groep probeert daarmee te tonen aan de bezoekers hoe het vroeger was, door de verhalen te vertellen van toen. Daarom hebben wij een speciale regiment gekozen die uniek is in Europa, en ook snel vergeten is van iedereen. Onze voorstelling is: Een bataljon van de Sturm-Abteilung Marine Korps. Dit stelt 300 mensen van de marine voor die uit de scheppen gehaald zijn geweest, in Oostende (België). Om mee te helpen met de infanterie troepen op het land. Zij hebben tijdens het oorlog een speciale training gehad. Deze training was in plaats gezet door Rohr in 1915-16 : “Die Strosstrupptaktik”. Het zijn nieuwe gevechtstechnieken om in kleine groepen aan te vallen bij strategische punten. 

Schlasta 6
Wij beelden een groep Duitse militairen uit 1918 uit. De groep bestaat uit piloten, onderhoudspersoneel en bewakingspersoneel.Het is de bedoeling dat er nog ooit een Halberstadt CL-IV vliegtuig bij komt, dat proberen we al sinds 2014 te bouwen. Wat we hebben staat in het Nederlands Transport Museum te Nieuw Vennep. Hier wordt het een Nederlands AMIT toestel uit 1920, omgebouwd naar een Schlasta 6 nummer 5 toestel uit 1918.

RIR119
Als Duitsland in 1914 zich voorbereidt op oorlog, roept het Duitse koninkrijk Wurttemberg zijn troepen onder dienst. Oudgedienden worden o.m. ondergebracht in reserveregimenten. Het 119e is een van die eenheden.
De uitbeeldingsgroep RIR119 laat soldaten van de 2e Kompagnie zien, zowel in kampleven als in gevechtsopstellingen. De nadruk ligt naast plezier in de hobby en het delen van de interesse, in het accuraat uitbeelden van een gewone infanterie-eenheid aan het Westfront. Er wordt gebruik gemaakt van goede gereproduceerde kleding en uitrustingsstukken en het streven is, alles qua gebruikte materialen in het tijdvak 1910-1918 te houden.
De groep is opgericht in 2006 en telt gemiddeld rond de zeven man. Dit zijn allen soldaten en twee man kader. RIR119 is in het verleden aanwezig geweest op evenementen als ‘Huis Doorn’, ‘Zonnebeke’ (Belgie), ‘Verdun’ (Frankrijk) en ‘Halberstadt’ (Duitsland) Daarnaast hebben deelnemers van de groep ondersteund bij filmopnames en museumdagen.
RIR119 maakt als groep deel uit van het Verband voor Militair-Historische Uitbeeldingen (VMHU)

De Historische Brigade Koninklijke Marechaussee
Het handhaven van de openbare orde in ons land, werden in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw gedaan door de militaire Koninklijke Marechaussee (defensie), de burger Rijksveldwacht (justitie) en de burger Gemeentepolitie (binnenlandse zaken). In juni 1919 werd naast de Koninklijke Marechaussee een tweede legerpolitiedienst opgericht, het Korps Politietroepen. Tijdens het Historisch Festival begeleidt de brigade Koningin Wilhelmina, uitgebeeld door Marti Blomme!

Westfront 1914-1918
Tijdens het Historisch Festival is de werkgroep Westfront 1914-1918 van de vereniging MARS aanwezig met de volgende uitbeeldingen:
De 32nd US infantry division werd gevormd uit de National Guard van Wisconsin en Michigan in Juli 1917.  De divisie arriveerde in Februari 1918 in Europa en vocht mee op 5 fronten in 3 grote geallieerde offensieven tot aan de wapenstilstand; onder andere in de Elsas en het Meuse-Argonne offensief.
Van de Fransen kreeg het de bijnaam ‘Les Terribles’, De Verschrikkelijken. Het insigne van de divisie, de rode pijl, is gebaseerd op het feit dat de eenheid tijdens de oorlog door elke Duitse linie gebroken is die haar in de weg gelegd werd. Deze “Sammies” gaan gekleed in wollen khaki-kleurige uniformen en uitrusting waaraan de Britse ‘platte’ helm en gasmasker zijn toegevoegd.  
Het Franse 296ème Regiment de Ligne beelden ‘Poilu’s’ uit van een ‘Metropolitain’ regiment; dus een regiment van het vasteland van Frankrijk; geen Zouaven, Vreemdelingenlegioen of Chasseurs. Hiervoor is bewust gekozen om de gewone soldaat van het Franse leger uit de Grande Guerre de eer te bewijzen die hem toekomt. De eenheid gaat dan ook in het standaard ‘Bleu Horizon’, dat vanaf 1915 de standaard was, gekleed en is bewapend en uitgerust met de normaal gangbare uitrusting en bewapening zoals die in een infanterieregiment gevonden kon worden in de periode 1917-1918. Het  regiment zelf werd gecreëerd in december 1915 en werd opgeheven in november 1917. Het vocht gedurende deze periode in Noord Frankrijk. 

Tweede Wereldoorlog, 1939-1945.

Nederland Paraat 1939-1940
Het doel van de groep Nederland Paraat is het weergeven van Nederlandse soldaten uit de periode vlak voor- en aan het begin de tweede wereldoorlog. Zij doet dat door kleding, bewapening, uitrusting, uiterlijk en gedrag zoveel mogelijk authentiek te laten zien. Het liefst zoeken we daarbij ook een authentieke omgeving om de uitbeelding in context neer te zetten.

Frontkeampfer LHG
Wij zijn de werkgroep Frontkeampfer LHG, deel van de vereniging Frontsoldaten LHA , en hebben als hoofduitbeelding de 85e infantrie divisie van de Heer, Wehrmacht in de periode 1944/1945. Deze uitbeelding kan worden aangepast van infanterie naar pionier of panzergrenadier als de locatie en of evenement dit van ons vraagt. Verder beelden enkele leden van onze groep Luftwaffe fallschirmjager en Kriegsmarine kustartillerie uit als tweede impressie. Wij zijn een jonge werkgroep in een vrij nieuwe vereniging met enthousiaste leden die historische authenticiteit hoog in het vaandel hebben staan. Onze werkgroep heeft contact met zowel nationale als internationale groepen met dezelfde ambities wat betreft historische accuraatheid.
 
The Canadian Soldier
Afgelopen week hebben we onze bevrijding gevierd! Wisten jullie dat een groot deel van Nederland door de Canadezen bevrijdt is?
The Canadian Soldier is een groep die de “gewone” Canadese infanterist uitbeeld tijdens de bevrijding van Nederland eind 1944 en begin 1945.
Door deze Canadese militairen een gezicht te geven en onze kennis te delen , proberen wij de huidige generaties te vertellen wat deze jonge jongens hebben opgeofferd voor onze vrijheid.
Onze uitbeelding is het regiment The 48th Highlanders of Canada, die na een zware campagne in Italië in 1943 en 1944 , in begin 1945 naar West-Europa werd verscheept om o.a. Apeldoorn te bevrijden.
Naast het demonstreren van gevechtshandelingen laten wij vooral zien wat de militair deed om bijvoorbeeld te ontspannen, het verzorgen van de persoonlijke hygiëne en de correcte exercitie.
We nemen met regelmaat deel aan herdenkingsplechtigheden op bv. de Canadese begraafplaats te Holten.
Wij zijn met namen trots op de kleine details, die wij in onze uitbeelding aanbrengen om de Canadese soldaat zo compleet en authentiek mogelijk te portretteren.
The North West Tommies
The North West Tommies is een actieve living history groep. De naam komt voort uit het gebied waar de Britse militairen onder andere actief waren namelijk noord/west Europa. Onze focus ligt daarom ook op het uitbeelden van de Britse militair in Europa tijdens de tweede wereldoorlog.
Onze hoofd uitbeelding is 7th Battallion the Duke of Wellington Regiment (49th “Polar Bears” Infantry Division).
Tijdens Historisch Festijn Doorn zullen wij voor u doormiddel van authentieke uniformen, wapens, rantsoenen en voertuigen. U een inzicht geven van het dagelijks leven van een Britse militair. 
Dames en Heren van Toen
Het is 8 mei 1945. Nederlands is bevrijd ! Re-enactmentgroep De Dames en Heren van Toen beelden een paar burgers uit, die feest vieren en een politieagent zorgt voor de openbare orde. We laten affiches zien en hebben ander materiaal over de bevrijding, zoals kranten en tijdschriften, maar ook spullen die tijdens de bezetting verboden waren en nu openlijk gedragen kunnen worden. We vertellen het verhaal van de bevrijdingsrok en nog veel meer. 

The Victory Club
The Victory Club steekt de handen uit de mouwen, Back to the Land. Een stukje van het WO2 Engelse Homefront wordt naar Huis Doorn gebracht. Deze dames van de “Women’s Land Army” laten zien hoe zij hun plicht deden door de landbouw werkzaamheden over te nemen in tijden van oorlog.

Die Volksgrenadiere
Die Volksgrenadiere is de Duitse werkgroep van de vereniging ETOR 40-45. Als werkgroep richten wij ons op het uitbeelden van de gewone Duitse infanterist in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Voor ons als hobbyisten, is het getrouw uitbeelden van een Duitse eenheid een boeiende, leerzame, maar zeker ook ingewikkelde opgave. Wij hebben er daarom voor gekozen om een reguliere eenheid uit te beelden, in plaats van een fanatieke goed getrainde elite-eenheid. Het gaat ons om de gewone Duitse (dienstplichtige) soldaat, die in dienst van de Wehrmacht een opdracht kreeg uit te voeren. Wij vinden dat de eenheid die wij uitbeelden geloofwaardig moet zijn. Door onze focus op de reguliere soldaat kunnen wij een hobby uitoefenen die uitdagend, en tegelijk realistisch en geloofwaardig is.

Groupe Emile FFI
Het Franse verzet speelde tijdens WO2 een cruciale rol. Nadat Charles de Gaulle in 1942 het verzet vanuit Engeland beter begint te coördineren begint de Duitse bezetter ernstige hinder te ondervinden van de vaak gedurfde aanvallen en sabotageacties van het verzet. Eind 43 alleen al per maand honderden sabotageacties tegen de spoorwegen. Veel materiaal hiervoor werd gedropt vanuit Engeland. Naast deze gewapende acties was het verzet ook bezig met informatie te vergaren. In de aanloop naar D-day was deze informatie van vitaal belang voor de geallieerden. In ’44 telde het Franse verzet niet minder dan 100.000 leden. Zonder risico was het verre van. De Duitse bezetter erkende het Franse verzet niet als strijdmacht. Gevangenname betekende vrijwel altijd de dood. Natuurlijk lachen ook wij om de serie Allo-Allo. Laten we echter niet vergeten dat de werkelijkheid anders was en vele mannen en vrouwen van het Franse verzet hun leven hebben gelaten voor de vrijheid.

Prinses Irene Brigade
“De Prinses Irene Brigade, een samenwerkingsverband van historici en re-enacters om de historie van de Nederlandse bevrijders levend te houden. Onze groep richt zich op het uitbeelden van de Nederlandse soldaten die zich in Engeland verzameld hadden om Nederland te bevrijden. Iets om niet te vergeten.”

Dutch 10 Commando’s
Wij vertegenwoordigen de re-enactmentgroep Dutch 10 commando en houden ons bezig met het uitbeelden en het geven van informatie van de Nederlandse Commando’s tijdens de tweede wereldoorlog, onze groep bestaat uit 8 leden en is nog groeiend.

Xde Bataljon KNIL
De werkgroep ‘Xde Bataljon KNIL werd in 2001 opgericht als onderdeel van de Vereniging Historische Militaria (VHM). De periode die de werkgroep uitbeeldt is de vroege Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië), van omstreeks 1937 tot en met de Japanse inval in 1942. Tijdens Historisch Festival Doorn zal het Xde bataljon KNIL samen met werkgroep Onze Marine een gezamelijke uitbeelding van leger en marine uitbeelden uit de periode 1937-1942. 

Tegenwoordige tijd, na 1945.

Het Vergeten Leger
De werkgroep ‘Het Vergeten Leger’ is opgericht in 2011 om aandacht te geven aan een vaak onderbelicht stuk geschiedenis: de roerige overgang van Nederlands-Indië naar Indonesië in de periode 1945-1950. Hier zette Nederland meer dan 120.000 militairen in om “Orde en Vrede” te brengen in een conflict wat uitmondde in een lange, zware guerrillastrijd. De bekendste operaties waren de ‘Politionele Acties’. Hoewel deze in militair opzicht een groot succes waren moest Nederland onder internationale druk toch op 27 december 1949 de soevereiniteit overdragen en was de Republiek Indonesië een feit. De hoofduitbeelding van de werkgroep is de Derde Infanterie Brigadegroep van de C-Divisie ‘7 December’ tijdens de eerste Politionele Actie. Naast deze hoofduitbeelding is de werkgroep ook in staat om vrijwel elke andere militaire eenheid van de Nederlandse- en Nederlands-Indische krijgsmacht uit te beelden. 

SDM
De Stichting Dienstplichtig Marechaussees ( SDM) heeft tot doel het in stand houden van de historische geschiedenis van de dienstplichtigen, beter bekend als de Groene Marechaussees, bij Het Wapen der Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit gebeurt door het juiste tijdsbeeld van de Dienstplichtig Marechaussee uit te beelden, met correcte en volledig uniformen, uitrusting en voertuigen. De SDM beschikt over diverse originele KMar-voertuigen die ingezet kunnen worden: een Laro M109, een verkorte (kader) Laro 88”, drie Daf’s 66YA, een Moto Guzzi en een Mercedes Bens 207D. Bij (militaire) evenementen en herdenkingen presenteert de SDM zich zoals het destijds ook echt was, hetgeen vaak een feest van herkenning is voor voormalig dienstplichtigen. Om dit gevoel over te brengen zoekt de SDM graag interactief contact met het bezoekend publiek. Dit door bijvoorbeeld exercitie-lessen en -uitleg te geven aan kinderen en ouders. Kortom, als de SDM wordt ingezet op een evenement is de herkenbaarheid en succes gegarandeerd!

41 DKO
Re-enactvereniging Dienstplicht Koude Oorlog (41 DKO) heeft als doel om de Nederlandse militaire cultuur gedurende de Koude Oorlog in beeld en geluid door de ogen van een dienstplichtige weer tot leven te brengen. Dit doet zij door gebruik te maken van originele voertuigen, tenten en materialen maar vooral door houding en gedrag welke in deze periode gebruikelijk was (voor zover dit anno nu nog mogelijk is). Zou zeggen: kom ons bezoeken en herleef uw eigen jeugd of, als je van na de dienstplichtperiode bent, zie hoe je (groot)vader ongeveer een jaar van zijn leven heeft doorgebracht.

Badger
“Badger” is een re-enactmentgroep die met name de periode 1970 tot 1980 van de koude Oorlog uitbeeldt. De groep beschikt over originele voertuigen en uitrusting zoals in genoemde periode werd gebruikt. Badger geeft de bezoeker een beeld van een stafondersteuningseenheid van de “Royal Artillery” ter velde met o.a. een keuken, radio en verkenningsgroep.

Peloton 3-2 KNR
Peloton 3-2 KNR, geeft gestalte aan het “Korps Nationale Reserve” welke zich afspeelt in de jaren 1993 tot 1996.
Onze display is voornamelijk gericht op de taak infanterie bewaking & beveiligen zoals dit door de NATRES werd uitgevoerd.
Dit proberen wij zo realistisch als mogelijk uit te beelden door o.a. controle d.m.v. wegafzetting/check point met een geheel ingerichte commando post, patrouilles, bewapening etc.
Afhankelijk van het soort evenement en het beschikbare personeel, kunnen wij ook andere zaken uitbeelden bijvoorbeeld door een sociale patrouille te lopen.

“Operation Granby”
In Augustus 1990 viel het Iraakse leger het kleine olie rijke Koeweit binnen, hierop werd onder leiding van de Vereningde staten een coalitie van ruim 35 landen opgestart. De Britse inzet kreeg de naam “Operation Granby”. Hierin zat onder ander de 1st Britisch Armoured Division met 2 Brigades, de 4th Armoured Brigade en de 7th Armoured Brigade. Door middel van Re-enactment willen wij de inzet van de 7th Armoured Brigade, de Desert Rats uitbeelden. Dit doen wij door middel van een vooruitgeschoven observatie post ver in de woestijn.