Levende Geschiedenis

Hier komen alle deelnemende Levende Geschiedenisgroepen te staan. We gaan dit de maanden tot aan het evenement bekend maken!

Prehistorie tot ca 500 v. Chr.

Prehistory Alive Worldwide 
Prehistory Alive Worldwide (PAW), brengt jou in contact met onze voorouders uit de steentijd!
PAW slaat hun laat- mesolithische kampement op en neemt jou mee terug naar de jagers-verzamelaars. Want hoe werd er eigenlijk vuur gemaakt, huiden bewerkt, gekookt of gereedschappen gemaakt? PAW laat jullie d.m.v. uitleg, demonstraties en activiteiten zien hoe zij denken dat het er +-7500 jaar geleden uit gezien heeft.
Sinds augustus 2016 organiseert én verzorgt PAW o.a. (school)lessen, levende geschiedenis/vermaak op evenementen en workshops in oude ambachten, waarbij ze samenwerken met experts in hun vak in binnen- en buitenland. Je kunt bij hen terecht voor onderwerpen als leer looien, vuursteen bewerking, manden vlechten, netten breien en nog veel meer!
Dus kom langs en laat jezelf beschilderen met oker, probeer de kleding uit of rust uit op een hertenvel bij het kampvuur!

IJzertijd ca 700 v. Chr. – ca 44 v. Chr.

Deuoxtonion
Deuoxtonion is  een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken in het algemeen en van de late ijzertijd in het bijzonder. Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders, ons opgedrongen door het eenzijdige verhaal van Gaius Julius Caesar, proberen wij via ons living history-project een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling. Net voor de inval van de Romeinen in onze streken dus.

Romeinse Tijd ca 44 v.Chr. – 476.

Legio X Gemina

Het Legio X Gemina geeft het leven van soldaat en burger uit de 1e eeuw na Christus weer, toen de Romeinen ons land veroverde en zich vestigde aan de oevers van de Rijn. Specifiek zijn de oorsprongen van het legioen te vinden in Spanje en werden ze hierheen gestuurd om de Bataafse opstand de kop in te drukken in 69 na christus. Wij weergeven ons om ons zo historisch mogelijk op te zetten. Iedereen kent de Romeinen, maar wat droegen ze? Waarmee vochten ze? En vooral, Wat deden ze zoal in het drassige natte Nederland van toen?

Franken en Saksen, ca 480-800. 

Swerdberas Aldsahse
De Swerdberas Aldsahse zijn een vroeg middeleeuwse Saksische sibbe uit het jaar 775 na christus volgens de Frankische telling of ook wel 5 jaar na de kroning van Karel de Grote. De Grote Volksverhuizing is net achter de rug, we hebben veel van onze broeders zien oversteken naar Brittannië, maar wij zijn op het vaste land achtergebleven op de grond van onze voorouders. De spanningen tussen de overgebleven Saksen en onze buren de Franken lopen op, maar het handelen met andere volkeren (de Denen, Friezen en Slaven) loopt goed. In ons kampement kun je zien hoe er in een Saksische sibbe wordt geleefd, gekookt, gevochten en tot de goden wordt gesproken. Graag nodigen we jullie uit om te komen kijken bij onze (tijdelijke) nederzetting.
Smederij Roodbaert

Zoals vroeger in elk dorp de smederij meer was dan alleen de plek waar het gloeiende ijzer
verwerkt werd tot allerlei voorwerpen, zo is ook Smederij Roodbaert een trefpunt op een
evenement. Hier vind je de gebruikelijke producten, van mantelspelden tot messen, maar
ook een aanpassing, reparatie of zelfs een custom opdracht kan ter plekke uitgevoerd
worden. Daarnaast worden er demonstraties gegeven en wordt er een kinderworkshop
aangeboden.

Viking periode ca 800 – 1000.

Bloodaxe Sibbe 
Een sibbe is een groep die zich als familie met elkaar verbonden heeft. De Bloodaxe Sibbe bestaat uit een aantal families die samen optrekken. Het kampement bestaat meestal uit meerdere tenten, vuurplaatsen en werkplekken. In het kleine kampement op de Doorn kunnen kinderen oefenen in vikingvechten of leren Hnafltafl te spelen en kunnen volwassenen de runen raadplegen. Natuurlijk wordt er ook gekookt! Want koken en eten, drinken en feesten is de kern van het kampementsleven.

Hoge Middeleeuwen 1100-1300.

’t Ambachts Ghylde!
Bij deze verzameling van middeleeuwse ambachtslieden is eigenlijk altijd wel wat te doen. Of je nu zelf de handen uit de mouwen wilt steken of gewoon even wil toekijken hoe een ander iets creëert, het kan allebei!
Deze keer wordt het Ghylde vertegenwoordigd door Marskramer Selfgemaeckt en Wolspinnerij D’n Droad Kwait.
Bij Wolspinnerij D’n droad kwait kun je een workshop volgen om te leren spinnen met de spintol. Of een workshop naaldbinden om kennis te maken met de basis van deze eeuwenoude techniek. Deze techniek werd onder andere veel gebruikt door de Vikingen voor het vervaardigen van hun wanten en mutsen. Ook hebben wij een kleine bibliotheek bij ons zodat je zelf even door de diverse boeken over schapenwol en het spinnen van wol kunt bladeren.
De Marskramer zal dit weekend druk in de weer zijn in onze keuken. Hij zal op houtvuur prachtige maaltijden op middeleeuwse wijze koken en bakken voor onze groep.
Bij de assistent van de Marskramer kun je terecht voor de workshops kruidenkaars rollen en een workshop om op basis van verse kruiden zelf een thee samen te stellen.

Late Middeleeuwen 1300-1500.

Compagnie van Cranenburgh
De Compagnie van Cranenburgh stelt een groep huursoldaten voor uit de jaren zeventig van de 14e eeuw. Deze Compagnie verhuurt zich aan de verschillende strijdende facties die de Lage Landen kenden in deze periode. Vanwege de familiebanden tussen de Cranenburghs en de familie Van Wassenaer strijdt de Compagnie veelvuldig aan Hoekse zijde. Maar niet alleen de bekende factiestrijd van Hoeken en Kabeljauwen vormden een toneel voor de krijgskunsten van de Compagnie van Cranenburgh, ook hebben we ervaring opgedaan in de strijd tussen Heeckerens en Bronckhorsten in Gelre, Schieringers en Vetkopers in Friesland en de Brabantse successieoorlog.

Van Vezel tot Draad

Wij zijn Anne en Anneke en laten zien hoe je op laat middeleeuwse wijze van vezels een draad spint.

De vezels die Anne spint zijn onder andere wol, vlas, brandnetel en zijde. Door technieken uit de late middeleeuwen te gebruiken worden de draden tot een product gemaakt, gevlochten, gebreid of gewoven.
De Bathouwen
De Heer van Buren bond de strijd aan tegen Arnold van Egmond want zijn Hertogdom Gelre werd beleend. Een langdurige strijd was het gevolg. Arnold van Egmond verdedigde zich hardnekkig en overwon, te vuur en te zwaard.
Er begon een toenemende invloed der van Egmonds te ontstaan zowel in Holland als in Gelre. We schrijven 1430 en Arnold van Egmond staat voor de poorten van Buren in de Bathouwe en neemt de stad en kasteel in.
De gebroeders van Buren worden van huis en haard verbannen.
Zo ook ik, ridder in het leger van de Heer van Buren, wonende op het kasteel te Buren, heb laatst in het leger van Adolf van Berg de nu al befaamde slag op St. Hubertusdag op de grenzen van Gulick en Gelre gevochten onder de vlag van de Heer van Buren.
Mijn gemalin, Jonkvrouwe uit het geslacht van Van Oudshoorn Van der Bijl, en ik Ridder Anne Gerardus Bettink Van Mourik reizen sindsdien rond en hopen eens weer in onze geliefde Bathouwe, Buren te kunnen vertoeven.
The Wentwood Company 
The Wentwood Company is een re-enactment vereniging die de periode tussen 1380 en 1420 uitbeeld. We laten zien hoe het leven van een Engelse/Welsh huurling was in de late middeleeuwen, waaronder het leven in een kampement, zwaardvechten, boogschieten en verschillende ambachten.
Verbond van Christophorus
We zijn een groep ambachtslieden uit de Bourgondische Nederlanden van 1473. We zetten levende geschiedenis neer. 
Wij hebben onze groep vernoemd naar Christophorus omdat hij beschermheilige is van de reizigers. En onze groep op reis is om hun handel aan de man te brengen daar waar er markt is. We wonen in tenten en laten het leven van alledag in een tentenkamp zien. 
Daar het niet veilig is om met zoveel handel op pad te gaan, reizen er soldaten en een schermmeester met ons mee. Die bescherming bieden tegen rovers en ander gespuis.
Er zijn verschillende ambachtslieden onder ons, zoals een pottenbakker, pelgrim, hoedenmaker, hilligenbacker, kaarsenmaker en monnik. En vergeet de kook staf niet…
In ons kamp is altijd wat te zien, horen en te beleven.

Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.

Walking Through History
Jasper en Angela zijn de vaste leden van Walking Through History, die bekend staan om hun rijk uitgewerkte, adellijke kostuums van met name de Europese 16e en 17e eeuw.
In deze door Angela handgemaakte kostuums en met zelfgebouwde decors zijn zij graag geziene gasten op menig historisch evenement of museum.
Daarnaast organiseren zij ook middeleeuwse banketten en geven lezingen en presentaties over historische kleding, en hoe deze gemaakt worden.

Balfour

Wist u dat er tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Schotse brigade in de Nederlanden diende? Al in 1568 werden er een aantal compagnieën door koning Elizabeth I naar Nederland gestuurd om in de strijd tegen Spanje te assisteren. In 1572 werd de brigade opgericht welke 200 jaar zou blijven bestaan. Henry Balfour was in 1574 één van de eerste commandanten van de brigade. Vele familieleden van hem zouden in de brigade dienen of aanvoeren. De focus van onze uitbeelding is de periode van het Sir David Balfour Regiment of Foot, 1629-1650. Bekend in Nederland als het 2de regiment van de Scots Brigade.

Den Spiesdraegers 1625
 1625 was een moeilijk jaar voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Prins Maurits overleed dat jaar en liet de legerleiding in handen van zijn half broer Frederik Hendrik. Bij overmaat van ramp viel de stad Breda toen ook nog in Spaanse handen. 
Het Staatse leger moest zichzelf weer op orde brengen en de strakke dicipline van voor het 12-jarig bestand herstellen. Soldaten uit alle hoeken van de Nederlanden namen dienst maar ook huurlingen uit andere Europese landen. 
Den Spiesdraegers 1625 beeld een eenheid piekeniers uit die dienst doen in deze moeilijke periode. Zowel oud gediende veteranen als nieuwe rekruten worden opnieuw gedrilled volgens de regels van de kunst zoals Prins Maurits die voorschreef. Ook onze kampvolgers en soetelaersters zorgen voor een levend kampement waar ze samen leven met de soldaten.
De Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange
De Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange (VKVB) neemt bij veel verschillende evenementen in Europa deel. Voorop staat het historisch besef bij deze evenementen en is authenticiteit erg belangrijk. Zo maken wij onze eigen kleding en proberen de situatie ten tijde van de 80-jarige oorlog zo goed mogelijk te benaderen. Dit blijkt uit ons kampement zoals koken van authentieke recepten, slapen etc..
Onze vereniging bestaat uit bijna 50 leden uit 4 verschillende landen. Een gemêleerd gezelschap dus. Verder organiseren wij zelf jaarlijks een evenement op de Fraeylemaborg te Slochteren en participeren wij op verzoek en bij wederzijdse acceptatie bij andere evenementen.
De VKVB beeld naast het kampleven ook de volgende activiteiten uit: piekeniers, musketiers en kanonniers.
West-Indische Compagnie Nieuw Nederland Beverbont handel 
 
De West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht in 1621. Zij had het alleenrecht voor de handel met alle landen in Amerika en Afrika, dus ook Brazilië, Suriname en de Antillen. In die landen mocht de WIC ook gebieden in bezit nemen (kopen of veroveren). Op zee mocht de WIC aan kaapvaart doen (piraterij). ​ De ‘Kompenie’ zoals de WIC genoemd werd, was eigenaar van Nieuw-Nederland. De WIC verkocht grote stukken land aan de kolonisten. In 1674 werd de compagnie ontbonden, door geldgebrek. Onmiddellijk richtte men een nieuwe WIC op, die in 1792 ophield te bestaan.
Compagnie Onversaegt
Compagnie Onversaegt beeldt het leven uit van een groep huursoldaten in de 17e eeuw. Hun naam is ontleend aan een van de bastions van Bredevoort. De groep bestaat uit een aantal mannen en vrouwen, hetgeen in die tijd ook het geval was.
Naast de activiteiten op het slagveld waarbij de commando’s en handelingen gebruikt worden die door Jacob de Gheijn zijn vastgelegd, vinden we het zo natuurgetrouw uitbeelden van leven in het kampement zeker zo belangrijk. Op het open vuur wordt het eten bereid met de ingrediënten die in die tijd beschikbaar waren.
De compagnie heeft enkele piekeniers en roerschutters die ook het vak van kanonnier beheersen.
Tijdens het bezoeken van het kampement door het publiek geven we graag uitleg over alles.
Lange 18e eeuw, 1700-1800.

Allemansend

Ook wel bekend of berucht als de Bemanning van het “kapers” schip De Jonge Kraai.
Wij Jagen normaal op beladen handelsschepen in het Caribisch gebied.
Wij zullen ons kamp van gespuis, tuig en zeevolk opnieuw opzetten bij historisch festival Doorn, om onze bootjes op te kalefateren, proviand in te slaan en nieuws te vergaren.
Voor we met een kaperbrief vol spelfouten en valse zegels weer afzeilen naar het Caribisch gebied, om daar op rooftocht te gaan.
Wellicht vinden we in Doorn wel een tip over een koopvaardijschip met een rijke lading.

Allemansend re-enactment is een groep die zich bezighoudt met verschillende periodes binnen de Nederlandse maritieme geschiedenis.
Deze keer zullen we op historisch festival Doorn een kamp neer zetten wat de leefwijze van Nederlandse “kapers”  in de late 17e en vroeg 18e eeuw laat zien, die actief waren in het Caribisch gebied.

Ladies van Versailles
 
Het is alsof ze uit een 18e eeuws schilderij zijn gestapt..
Met hun prachtige handgemaakte jurken, pruiken en hoeden zullen ze u verbaasd laten staan.Ze lopen rond of drinken thee in de schaduw..
Aarzel niet om ze aan te spreken..
Ze zitten nooit verlegen om een praatje en vertellen u graag alles over de mode aan het hof, de gebruiken en etiquettes. En natuurlijk delen ze graag  de laatste roddels met u.De dames van Versailles nemen u mee terug in de tijd.

A.R.E.S.

A.R.E.S (Artillerie, Ruiterij & Soldaten) is een re-enactment vereniging die verschillende historische periodes tot leven brengt. Onze werkgroep ruiterij is gespecialiseerd in het uitbeelden van de paardrijkunst door de eeuwen heen; van Middeleeuwse ridders en Napoleontische cavalerie, tot veedrijvers in het Wilde Westen en rijmeesters aan het hof van Versailles.

Tijdens Historisch Festival Doorn zullen onze reenactors en hun paarden het leven in de Pruikentijd (ca. 1774) aan het hof van Versailles ten tijde van Koning Louis XVI laten zien. Dit was een onrustige periode in de Franse geschiedenis, waarin de kloof tussen de aristocratie en de gewone burgers, tussen extravagante rijkdom en extreme armoede, steeds groter werd. Dat leidde uiteindelijk tot de Franse Revolutie, waarbij Louis XVI en zijn vrouw Marie Antoinette in 1793 jammerlijk aan hun einde kwamen onder de guillotine.

Gelukkig gaat het er in onze display vrolijker aan toe; wij laten het hof van Louis XVI zien tijdens zijn hoogtijdagen. Versailles was een middelpunt van mode, cultuur, architectuur en de schone kunsten. Paardrijden had aan het hof in deze tijd niet uitsluitend militaire toepassingen, maar was tot een kunst verheven. Eén van de grondleggers van de klassieke rijkunst, François Robichon de la Guérinière (1688-1751), was Grande Écurie (hofstalmeester) aan het Franse hof en directeur van du Manège des Tuileries. Tijdens het weekend zullen wij tijdens demonstraties te paard de rijkunst van la Guérinière nieuw leven inblazen.

Napoleontische periode, 1793-1815.

Het 85eme régiment d’infanterie de ligne

Het 85eme régiment d’infanterie de ligne is en was een veteraneneenheid, zowel in de huidige re-enactmentwereld als in de grande armee van Napoleon. Het 85e was één van de Franse regimenten die voornamelijk uit Nederlands/Duits sprekenden bestond. De vraag:”maar jullie spreken gewoon Nederlands!?” is dan altijd snel beantwoord.
Maar het 85e is veel meer dan dat. Haar geschiedenis begint in de 17e eeuw en de eenheid wordt pas aan het begin van de tweede wereldoorlog definitief opgeheven. Een dergelijke eenheid met zo een brede geschiedenis is bij uitstek geschikt om als re-enactment eenheid uit te beelden, er is namelijk altijd een verhaal te vertellen. Echter, het verhaal van de Napoleontische tijd is het meest uitgesproken. In deze tijd heeft de eenheid haar vaandel verdient. Dit is ook iets wat de leden van het 85e weten en willen uitbeelden. 

Jagers (VLGN)

De Vereniging Levende Geschiedenis Nederland (VLGN) heeft tot doel belangstelling te kweken voor een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en militaire in het bijzonder, met alles daaromheen. De werkgroep Jagers houdt zich bezig met re-enactment in de periode van de Napoleontische Oorlogen, 1795 tot 1815 en beeld uit een peloton Nederlandsche jagers te voet. De werkgroep beeld deze eenheid zo nauwkeurig mogelijk uit.
 
Wij streven ernaar dat onze leden in alles een zo hoog mogelijke graad van authenticiteit bereiken tijdens de door ons bezochte evenementen, zowel in kleding en uitrusting, als door kennis en uitbeelding. Dat betekend ook aanleren van vaardigheden die toen vanzelfsprekend waren, zoals vuur aanleggen met vuursteen en vuurstaal, shelters bouwen en zelf koken op het kampvuur.
 
Maar ook de handelingen met het vuursteenslot musket en manoeuvres, het leven van de soldaat. Veel vrije tijd wordt gestoken in onderzoek om tot een zo authentiek mogelijke uitbeelding te komen. Ook dit is een mooi onderdeel van de hobby dat niet alleen uw kennis verreikt over de Napoleontische periode, maar ook over ‘ons’ bataljon. Veel is al bekend, veel kunnen we u vertellen of naar documenten verwijzen, doch komt er nog steeds nieuwe documentatie vrij.”
 
Les Grenadiers Hollandais
De regimenten Grenadiers van de Keizerlijke Garde van Napoleon waren enkele van de meest vooraanstaande eenheden van het Franse leger ooit. 
Les Grenadiers Hollandais streeft als re-enactment groep naar de hoogste perfectie in het uitbeelden van het ‘3ème Régiment Grenadiers à Pied Garde Imperiale’. Al in 2004 startten 18de eeuwse-geschiedenis enthousiastelingen in Nederland en Engeland initiatieven om de Hollandse Grenadiers, tot in het kleinst mogelijke detail, opnieuw leven in te blazen. Ons streven is het regiment, uit te beelden zoals het was net voor en tijdens de Russische Veldtocht (1812 campagne). Wij verwelkomen iedereen die met ons in de rangen plaats wil nemen en wil volgen ‘in de voetstappen van de Keizer’. Ook alle meereizende niet-militaire ‘rollen’ rondom een dergelijke eenheid zijn welkom. 

Amerika, 1800-1900.

Ursus Horribilis

Ursus Horribilis is een nieuwe living history vereniging die voor het grootste deel bestaat uit re-enactors met jarenlange ervaring. Ursus Horribilis kent een scala aan historische uitbeeldingen, met een zeker zwaartepunt op het uitbeelden van stukken Noord-Amerikaanse geschiedenis. Voor dit evenement hebben we gekozen voor het uitbeelden van de nadagen van de bonthandel in de Rocky Mountains in de periode ca. 1840-1850. De tijd van de grote handels rendez-vous’ is voorbij en de nog actieve trappers opereren individueel of in kleine groepjes, en verhuren zich steeds meer als gidsen of jagers aan groepen kolonisten die westwaards trekken over de Oregon en de California trail. Voor dit weekend zullen ze neerstrijken rond de handelspost van Haldorson.

1st South Carolina Cavalry
Het 1st South Carolina Cavalry Regiment werd gevormd in 1861 en bevolen tot Noord-Virginia in de herfst van 1862. Toegewezen aan generaal Wade Hampton’s Brigade, namen ze deel aan talrijke veldslagen en gevechten zoals Chambersburg, Fredericksburg, Brandy Station, Upperville, Gettysburg, Bristoe, Kelly’s Ford en Mine Run. Ze gaven South de opdracht om hun geboortestaat en omliggende gebieden te verdedigen in de herfst van 1864, en dienden ter verdediging van de stad Savannah en de Campaign of the Carolinas. Na vier jaar eervolle en dappere dienst beëindigde de First South Carolina Cavalry de oorlog met het leger van Tennessee in april 1865.

Belle Epoque ca. 1850-1914.

Aangejurkt

Tijdsperiode 1850 -1880. Wij zijn een gezelschap van familie en vrienden afkomstig uit de gegoede burgerij, die gaan picknicken.We vermaken ons met handwerken, spelletjes en schilderen.

De Gracieuse
Het 19e eeuwse Gezelschap de Gracieuse verbeeld de periode 1840-1909. Dit wordt vaak de Victoriaanse periode genoemd. De Gracieuse was een Nederlands damesblad wat een groot deel van deze periode is uitgebracht. Het bevatte verhalen, modeplaten, handwerkbeschrijvingen en naaipatronen en het werd vooral gelezen door de dames van de gegoede en hogere klasse. Tijdens het Historisch Festival Doorn zal onze groep kleding uit de Belle Epoque periode (1871-1909) dragen. Want wij zijn van plan om tijdens het evenement een heuse Belle Epoque Picknick te gaan houden, zoals de rijkere heren en dames uit die tijd ook zo graag hielden. Tijdens de picknick zal er voldoende tijd zijn voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld onder andere handwerken, tekenen, diverse spellen en niet te vergeten eten en drinken. We laten u graag zien waar we mee bezig zijn en kunnen u ook de nodige uitleg geven over onze kostuums.

Eerste Wereldoorlog 1914-1918.

Tommy’s Sisters
 
Tommy’s Sisters is een Nederlandse reenactmentgroep: als QAIMNS(R), VAD en RAMC laten zij zien wat het Brits medisch personeel tijdens de Eerste Wereldoorlog deed en vertellen over de route die een gewonde soldaat aflegt, van slagveld naar ‘Blighty’.
Front-Matrosen
Front-Matrosen is een reenactment groep die het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog voorsteld. We leven en eten op de zelfde manier als de mensen die op het front waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onze groep probeert daarmee te tonen aan de bezoekers hoe het vroeger was, door de verhalen te vertellen van toen. Daarom hebben wij een speciale regiment gekozen die uniek is in Europa, en ook snel vergeten is van iedereen. Onze voorstelling is: Een bataljon van de Sturm-Abteilung Marine Korps. Dit stelt 300 mensen van de marine voor die uit de scheppen gehaald zijn geweest, in Oostende (België). Om mee te helpen met de infanterie troepen op het land. Zij hebben tijdens het oorlog een speciale training gehad. Deze training was in plaats gezet door Rohr in 1915-16 : “Die Strosstrupptaktik”. Het zijn nieuwe gevechtstechnieken om in kleine groepen aan te vallen bij strategische punten. 

Schlasta 6

Wij beelden een groep Duitse militairen uit 1918 uit. De groep bestaat uit piloten, onderhoudspersoneel en bewakingspersoneel.Het is de bedoeling dat er nog ooit een Halberstadt CL-IV vliegtuig bij komt, dat proberen we al sinds 2014 te bouwen. Wat we hebben staat in het Nederlands Transport Museum te Nieuw Vennep. Hier wordt het een Nederlands AMIT toestel uit 1920, omgebouwd naar een Schlasta 6 nummer 5 toestel uit 1918.

Tweede Wereldoorlog, 1939-1945.

Nederland Paraat 1939-1940

Het doel van de groep Nederland Paraat is het weergeven van Nederlandse soldaten uit de periode vlak voor- en aan het begin de tweede wereldoorlog. Zij doet dat door kleding,
bewapening, uitrusting, uiterlijk en gedrag zoveel mogelijk authentiek te laten zien. Het liefst zoeken we daarbij ook een authentieke omgeving om de uitbeelding in context neer te zetten.
Frontkeampfer LHG
Wij zijn de werkgroep Frontkeampfer LHG, deel van de vereniging Frontsoldaten LHA , en hebben als hoofduitbeelding de 85e infantrie divisie van de Heer, Wehrmacht in de periode 1944/1945. Deze uitbeelding kan worden aangepast van infanterie naar pionier of panzergrenadier als de locatie en of evenement dit van ons vraagt. Verder beelden enkele leden van onze groep Luftwaffe fallschirmjager en Kriegsmarine kustartillerie uit als tweede impressie. Wij zijn een jonge werkgroep in een vrij nieuwe vereniging met enthousiaste leden die historische authenticiteit hoog in het vaandel hebben staan. Onze werkgroep heeft contact met zowel nationale als internationale groepen met dezelfde ambities wat betreft historische accuraatheid.
 
The Canadian Soldier
Afgelopen week hebben we onze bevrijding gevierd! Wisten jullie dat een groot deel van Nederland door de Canadezen bevrijdt is?
The Canadian Soldier is een groep die de “gewone” Canadese infanterist uitbeeld tijdens de bevrijding van Nederland eind 1944 en begin 1945.
Door deze Canadese militairen een gezicht te geven en onze kennis te delen , proberen wij de huidige generaties te vertellen wat deze jonge jongens hebben opgeofferd voor onze vrijheid.
Onze uitbeelding is het regiment The 48th Highlanders of Canada, die na een zware campagne in Italië in 1943 en 1944 , in begin 1945 naar West-Europa werd verscheept om o.a. Apeldoorn te bevrijden.
Naast het demonstreren van gevechtshandelingen laten wij vooral zien wat de militair deed om bijvoorbeeld te ontspannen, het verzorgen van de persoonlijke hygiëne en de correcte exercitie.
We nemen met regelmaat deel aan herdenkingsplechtigheden op bv. de Canadese begraafplaats te Holten.
Wij zijn met namen trots op de kleine details, die wij in onze uitbeelding aanbrengen om de Canadese soldaat zo compleet en authentiek mogelijk te portretteren.
Dames en Heren van Toen
Het is 8 mei 1945. Nederlands is bevrijd ! Re-enactmentgroep De Dames en Heren van Toen beelden een paar burgers uit, die feest vieren en een politieagent zorgt voor de openbare orde. We laten affiches zien en hebben ander materiaal over de bevrijding, zoals kranten en tijdschriften, maar ook spullen die tijdens de bezetting verboden waren en nu openlijk gedragen kunnen worden. We vertellen het verhaal van de bevrijdingsrok en nog veel meer. 

The Victory Club
The Victory Club steekt de handen uit de mouwen, Back to the Land. Een stukje van het WO2 Engelse Homefront wordt naar Huis Doorn gebracht. Deze dames van de “Women’s Land Army” laten zien hoe zij hun plicht deden door de landbouw werkzaamheden over te nemen in tijden van oorlog.

Tegenwoordige tijd, na 1945.

Het Vergeten Leger

De werkgroep ‘Het Vergeten Leger’ is opgericht in 2011 om aandacht te geven aan een vaak onderbelicht stuk geschiedenis: de roerige overgang van Nederlands-Indië naar Indonesië in de periode 1945-1950. Hier zette Nederland meer dan 120.000 militairen in om “Orde en Vrede” te brengen in een conflict wat uitmondde in een lange, zware guerrillastrijd. De bekendste operaties waren de ‘Politionele Acties’. Hoewel deze in militair opzicht een groot succes waren moest Nederland onder internationale druk toch op 27 december 1949 de soevereiniteit overdragen en was de Republiek Indonesië een feit. De hoofduitbeelding van de werkgroep is de Derde Infanterie Brigadegroep van de C-Divisie ‘7 December’ tijdens de eerste Politionele Actie. Naast deze hoofduitbeelding is de werkgroep ook in staat om vrijwel elke andere militaire eenheid van de Nederlandse- en Nederlands-Indische krijgsmacht uit te beelden. 
American Patrol

De werkgroep American Patrol, onderdeel van de Association for Allied Living History (AALH) zal tijdens het Historisch Festival aantreden met een display over de Nederlandse militaire inzet in Korea. Tijdens de Koreaanse oorlog heeft er een Nederlands detachement van vrijwilligers deelgenomen aan de strijd tegen de Noord-Koreaanse en Chinese vijand, als onderdeel van de eerste internationale VN-missie ooit. Het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) verbleef in Korea van november 1950 tot november 1954 en was ingedeeld bij het Amerikaanse 38th Infantry Regiment van de 2nd Infantry Division, de befaamde ‘Indian Head’ divisie. ​De Nederlanders werden vanuit Amerikaanse voorraden voorzien van kleding, uitrusting, rantsoenen, voertuigen en bewapening. American Patrol zal verschillende van deze facetten demonstreren, waardoor het publiek kennis kan maken met dit onderbelichte stukje Nederlandse krijgsgeschiedenis, dat toebehoort aan een nog steeds relevant conflict op gebied van geopolitieke ontwikkelingen.