14-11: Eerst groep Historisch Festival aangekondigd!

Met ingang van vandaag zullen we met enige regelmaat een deelnemende groep aan het Historisch Festival Nederland aankondigen. We beginnen redelijk vroeg in de tijdlijn van het evenement!
“Deuoxtonion is een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken in het algemeen en van de late ijzertijd in het bijzonder. Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders, ons opgedrongen door het eenzijdige verhaal van Gaius Julius Caesar, proberen wij via ons living history-project een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling. Net voor de inval van de Romeinen in onze streken dus.”