28-12: Noord-Brabant meerdere malen frontgebied

Noord-Brabant was frontgebied in De Tachtigjarige Oorlog. Tijdens het Historisch Festival Nederland op kasteel Heeswijk besteden we hier dan ook aandacht aan!
” Het jaar 1625 was een moeilijk jaar voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Prins Maurits overleed dat jaar en liet de legerleiding in handen van zijn halfbroer Frederik Hendrik. Bij overmaat van ramp viel de stad Breda toen ook nog in Spaanse handen.
Het Staatse leger moest zichzelf weer op orde brengen en de strakke discipline van voor het 12-jarig bestand herstellen. Soldaten uit alle hoeken van de Nederlanden namen dienst, maar ook huurlingen uit andere Europese landen.
Den Spiesdraegers 1625 beeld een eenheid piekeniers uit die dienstdoen in deze moeilijke periode. Zowel oudgediende veteranen als nieuwe rekruten worden opnieuw gedrilled volgens de regels van de kunst zoals Prins Maurits die voorschreef. Ook onze kampvolgers en soetelaersters zorgen voor een levend kampement waar ze samenleven met de soldaten.”