Levende Geschiedenis

Klassieke Oudheid

Enyalios
Enyalios is een kleine reenactment groep die zich richt op het uitbeelden van de Griekse oudheid. De primaire focus van onze impressies ligt op het militaire aspect van de archaïsche (800-479 bc.) en de klassieke (479-323 bc.) periodes. daarnaast laten we ook veel zien van het dagelijks leven in Griekenland uit deze tijd. Tijdens evenementen vertellen we graag over de diverse attributen die we bij ons hebben en (waar mogelijk) demonstreren we het gebruik.

Gwylan

Gwylan is een vroege ijzertijd groep van + 800 v.Chr. uit West-Brabant. In de prehistorie werd West-Brabant aan drie kanten omsloten door venen, moerassen en een enkele rivieren. Vanaf het Mesolithicum hebben er mensen gewoond maar niet altijd was er contact met andere delen van de Lage Landen mogelijk. Daardoor verlopen verschillende ontwikkelingen in dit gebied anders of vinden later plaats. Naast het gewone boerenleven laten we elementen van de visvangst zien. Omdat in die periode het ijzer nog maar spaarzaam was, gebruiken we ook vuurstenen werktuigen en een enkel van brons. We bewerken bot, gewei, hout en steen. De handwerktechnieken die we laten zien zijn het twijnen, spinnen, sprangen, bandweven en naaldbinden. Daarnaast beoefenen we mandenvlechten, pottenbakken en visnetten breien. Dit zijn ook de activiteiten die we op een evenement laten zien.

Deuoxtonion

Deuoxtonion is een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken in het algemeen en van de late ijzertijd in het bijzonder. Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders, ons opgedrongen door het eenzijdige verhaal van Gaius Julius Caesar, proberen wij via ons living history-project een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling. Net voor de inval van de Romeinen in onze streken dus.

Hoge Middeleeuwen

Bataille

Bataille is een zwaardvechtvereniging en showgroep die jullie graag meeneemt naar de 13e eeuw. Wij verzorgen gevechtshows met middeleeuwse wapens in 13e eeuwse kostuums, zwaardvechtworkshops en kinderactiviteiten. Dit jaar slaan we ons kampement voor het eerst op bij Historisch Festival Nederland. We nemen je mee naar de 13e eeuw en laten je zien hoe er vroeger werd gekookt, hoe wol werd geverfd en kaarsen gemaakt. Natuurlijk kom je in ons kampement ook getrainde vechters met hun wapens en uitrusting tegen. Zij kunnen jou alles vertellen over de verschillende wapens en bescherming, hoe je ermee vecht, en over historische Europese krijgskunsten (H.E.M.A.) als moderne sport. Bij ons staat plezier centraal en wij houden van respect en kameraadschap, met de discipline en verantwoordelijkheid van een op elkaar ingespeeld team. Kom ons kampement bezoeken, spreek ons aan en laat je meer vertellen over Bataille Krijgskunsten en de tijd die wij nabootsen.

Late Middeleeuwen

Altegaar

Altegaar is een groepje rondtrekkende vrienden variërend van 5 tot 9 personen. We beelden een 15e eeuws gezelschap uit en laten, afhankelijk van de samenstelling, verschillende ambachten zien zoals een schrijver, een houtbewerker, een harpspeler, een strijder met harnas en/of een verhalenverteller. We laten zien hoe er geleefd, gekookt en gegeten werd en vermaken de bezoekers met verhalen bij het kampvuur en spellen in de “Spellencraem” van Mirjam. Het is haar passie om ouders, kinderen, opa’s en oma’s samen te laten spelen. De spellen maakt ze van hout, leer en been en ze vindt het leuk om er over te vertellen. Wist je bijvoorbeeld dat het Molenspel al in 1400 voor Christus werd gespeeld in Egypte en dat de Romeinen het zittend op de trappen van het Forum Romanum speelden en het later meenamen namen naar Engeland?

De Bathouwen
De Heer van Buren bond de strijd aan tegen Arnold van Egmond want zijn Hertogdom Gelre werd beleend. Een langdurige strijd was het gevolg. Arnold van Egmond verdedigde zich hardnekkig en overwon, te vuur en te zwaard.
Er begon een toenemende invloed der van Egmonds te ontstaan zowel in Holland als in Gelre. We schrijven 1430 en Arnold van Egmond staat voor de poorten van Buren in de Bathouwe en neemt de stad en kasteel in.
De gebroeders van Buren worden van huis en haard verbannen.
Zo ook ik, ridder in het leger van de Heer van Buren, wonende op het kasteel te Buren, heb laatst in het leger van Adolf van Berg de nu al befaamde slag op St. Hubertusdag op de grenzen van Gulick en Gelre gevochten onder de vlag van de Heer van Buren.”
Mijn gemalin, Jonkvrouwe uit het geslacht van Van Oudshoorn Van der Bijl, en ik Ridder Anne Gerardus Bettink Van Mourik reizen sindsdien rond en hopen eens weer in onze geliefde Bathouwe, Buren te kunnen vertoeven.
Midlanders
Wij zijn de Midlanders, een groep middeleeuwers uit 1470.
Met onze tenten en mensen komen wij graag naar middeleeuwse evenementen om te laten zien hoe er in de middeleeuwen geleefd werd en u er van alles over te vertellen.
Het grootste deel van wat u bij ons zult zien is zelf gemaakt naar middeleeuwse bronnen.
We kunnen u een harnas en de zwaarden laten zien van onze ridder. We hebben boogschutters die aan de veldslagen meedoen en we kunnen u van alles vertellen over de bogen, pijlen en uitrusting.
U kunt ook met hen op de foto, na de veldslag of als ze door het kamp lopen. We doen mee aan demonstraties boogschieten waarbij één en ander wordt uitgelegd. We koken onze middeleeuwse maaltijden op open vuur en kunnen u daar uitleg over geven. We doen handwerken, zoals naaldbinden en klein leerwerk en laten u zien hoe het werkt en u kunt onze producten kopen.
Tachtigjarige Oorlog
Den Spiesdraegers 1625
Het jaar 1625 was een moeilijk jaar voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Prins Maurits overleed dat jaar en liet de legerleiding in handen van zijn halfbroer Frederik Hendrik. Bij overmaat van ramp viel de stad Breda toen ook nog in Spaanse handen.
Het Staatse leger moest zichzelf weer op orde brengen en de strakke discipline van voor het 12-jarig bestand herstellen. Soldaten uit alle hoeken van de Nederlanden namen dienst, maar ook huurlingen uit andere Europese landen.
Den Spiesdraegers 1625 beeld een eenheid piekeniers uit die dienstdoen in deze moeilijke periode. Zowel oudgediende veteranen als nieuwe rekruten worden opnieuw gedrilled volgens de regels van de kunst zoals Prins Maurits die voorschreef. Ook onze kampvolgers en soetelaersters zorgen voor een levend kampement waar ze samenleven met de soldaten.”
18e eeuw
Napoleontische periode
Het 85eme régiment d’infanterie de ligne
Het 85eme régiment d’infanterie de ligne is en was een veteraneneenheid, zowel in de huidige re-enactmentwereld als in de grande armee van Napoleon. Het 85e was één van de Franse regimenten die voornamelijk uit Nederlands/Duits sprekenden bestond. De vraag:”maar jullie spreken gewoon Nederlands!?” is dan altijd snel beantwoord.
Maar het 85e is veel meer dan dat. Haar geschiedenis begint in de 17e eeuw en de eenheid wordt pas aan het begin van de tweede wereldoorlog definitief opgeheven. Een dergelijke eenheid met zo een brede geschiedenis is bij uitstek geschikt om als re-enactment eenheid uit te beelden, er is namelijk altijd een verhaal te vertellen. Echter, het verhaal van de Napoleontische tijd is het meest uitgesproken. In deze tijd heeft de eenheid haar vaandel verdient.

19e eeuw

Die Ludwigs

Voor het Historisch Festival Nederland beelden we Europese immigranten uit de jaren 60 van de 19e eeuw uit. Dit thema verbindt 2 continenten en maakt een grote verscheidenheid binnen de uitbeelding mogelijk tussen Europa en Amerika, Oorlog en Vrede. Primair is onze uitbeelding civiel, maar we nemen ook uniformen uit de Amerikaanse Burgeroorlog mee om het tijdvak zo omvangrijk mogelijk te laten zien.

Belle Epoque
De Gracieuse
Het 19e eeuws Gezelschap de Gracieuse verbeeld de periode 1840-1910. De Gracieuse was een Nederlands damesblad wat een groot deel van deze periode is uitgebracht. Het bevatte verhalen, modeplaten, handwerkbeschrijvingen en naaipatronen en het werd vooral gelezen door de dames van de gegoede en hogere klasse.
Tijdens het Historisch Festival Nederland zullen de leden van onze groep kleding uit de Belle Epoque periode (1871-1910) dragen. Wij houden tijdens het evenement een heuse Belle Epoque Picknick. Een geliefd tijdverdrijf van de rijkere dames en heren uit deze periode. Tijdens de picknick zal er voldoende tijd zijn voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld onder andere handwerken, tekenen, diverse spellen en niet te vergeten eten en drinken. Schuif gerust even aan voor een praatje. We laten u graag zien waar we mee bezig zijn en kunnen u ook de nodige uitleg geven over onze kostuums.
Eerste Wereldoorlog
Educatief Experience Centre Eerste Wereldoorlog
La vie n’a rien d’inquietant, mais le vin, le vin, le vin”!
In de meer dan vier jaar van overleven in de hel aan het front, leerden de Franse poliu’s er maar het beste van te maken, ondanks alle ellende, dood, verdriet en stress. Hoe ging het er eigenlijk aan toe, deze intrigerende Franse ‘joie de vivre’? Enkele vrijwilligers van het EECWO1, uit de Poeldonkse loopgraven van het Brabantse Den Bosch, zullen in en rond Kasteel Heeswijk de Franse levenslust uitbeelden; van koken voor de manschappen, het bakken van brood, het verzorgen van de gewonden en het drinken van gerantsoeneerde wijn. In een klein geïmproviseerd kamp, ingericht als ‘poste de secours’ kunnen de bezoekers leren hoe het Franse leven direct achter het front was. Alle bezoekers mogen mee komen helpen met bakken en gewonden verzorgen. Eveneens zijn alle Eerste Wereldoorlog re-enacters welkom, van welk land dan ook, om de historische ambiance neer te zetten van de relatieve rust en zaligheid achter front en om samen een wijntje te drinken. Het EECWO1 ontvangt al jaren talloze scholen om samen met de leerlingen de Eerste Wereldoorlog beter te begrijpen in nagebouwde loopgraven, een barak, neergestort vliegtuig, bunkers en een grafveld. Tevens zijn de Poeldonkse loopgraven een bekend begrip in de WOI re-enactment wereld van weleer.

Tweede Wereldoorlog

Onze Marine

Onze Marine heeft als doel om het dagelijks leven van de Koninklijke Marine weer te geven in de periode vlak voor- en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Onze hoofduitbeelding is de zeedienst, maar we zijn ook bezig met het samenbrengen van de uniformen van het Korps Mariniers en de Marineluchtvaartdienst. Doel is om een zo divers mogelijk beeld te geven van de uniformering binnen de K.M. en de verschillende operatiegebieden. We beelden dus zowel het Europese plaatje uit als ook dat van het toenmalige Nederlands-Indië. Alle uniformen en uitrustingstukken houden we zo historisch correct als mogelijk, daarvoor doen we veel onderzoek en proberen we onszelf steeds te verbeteren.
Tijdens het Historisch Festival zullen wij de K.M. uitbeelden in het toenmalige Nederlands-Indië van rond WO2, in samenwerking met de groepen: Xde bataljon K.N.I.L. en Binnenlands Bestuur.
Krasny Oktjabr

Krasny Oktjabr is een re-enactmentgroep met als voornaamste doel het uitbeelden van soldaten van het Rode Leger zoals zij vochten in de Tweede Wereldoorlog vanaf 1941. Wij hopen het publiek meer te leren over de strijd die Sovjet-soldaten leverden aan het Oostfront, een deel van de geschiedenis dat helaas nogal onbekend en ondergewaardeerd is.
Het Rode Leger van Arbeiders en Boeren (kortweg, het Rode Leger) droeg als één van de geallieerde landen het meeste bij aan het verslaan van de Duitsers. Historici gaan er van uit dat circa 80% van de Duitse strijdkrachten verloren is gegaan aan het Oostfront.
De groep bestaat sinds 2008 en neemt deel aan evenementen in binnen- en buitenland. Onze hoofduitbeelding is een infanterie-eenheid van het Rode Leger. Wij proberen deze zo authentiek mogelijk uit te beelden, niet alleen door exercities en tactieken uit de Tweede Wereldoorlog te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook door recepten en rantsoenen uit die tijd na te maken.

Xe Bataljon KNIL
De werkgroep ‘Xe Bataljon KNIL werd in 2001 opgericht als onderdeel van de Vereniging Historische Militaria (VHM).
De periode die de werkgroep uitbeeldt is de vroege Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië), van omstreeks 1937 tot en met de Japanse inval in 1942.
De werkgroep is vernoemd naar het originele Xe Bataljon van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Tijdens de Japanse inval zijn delen van het de Bataljon op verschillende eilanden met succes ingezet. Naast de uitbeeldingen tijdens displays en kampementen worden er ook diverse
oefeningen gehouden en demonstraties gegeven met tekst en uitleg. Daarnaast worden er ook verhalen verteld en vragen beantwoord tijdens de interactie met het publiek.
Bij alle activiteiten wordt elk detail nauwkeurig in de gaten gehouden. Tijdens Historisch Festival Nederland zullen de mannen en vrouwen van het Xe bataljon KNIL samen met werkgroep Onze Marine en werkgroep Binnenlands Bestuur een gezamenlijke uitbeelding uit de periode 1937-1942 namelijk een Civiele landmeetkundige expeditie onder begeleiding van militaire eenheden. Iets wat vaak voortkwam in Nederlands-Indië.
Tot ziens in ons bivak op Heeswijk-Dinther.
Selamat datang!
 
Moderne tijden
 
Unifil re-enactment groep
Wij zijn de Unifil re-enactment groep. Wij beelden onze jongens uit die in de Dutchbatt periode van 1979-1983 gediend hebben in Libanon. Wij proberen op deze manier de geschiedenis in leven te houden.
Wij zijn een jonge groep enthousiastelingen die samen met oud Unifil’ers een zo goed mogelijk beeld willen geven over hoe de Unifil periode eruitzag voor de gemiddelde dienstplichtige in Libanon.
Wij zien u graag bij één van onze displays tijdens het evenement.
 
De Stichting Dienstplichtig Marechaussee (SDM)
 
Nog steeds zijn wij beretrots op ons uniform en alles wat bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee hoort. Ook al zijn we al jaren met groot verlof: eens Marechaussee, altijd Marechaussee. Het levend houden van de historie van het dienstplichtig onderdeel van de KMar tijdens de koude oorlog, doet de Stichting Dienstplichtig Marechaussee (SDM) dan ook op passievolle wijze: met humor, onderlinge kameraadschap en respect voor elkaar en anderen. Tijdens de verschillende evenementen waar wij aan meewerken tonen we dat in de praktijk met een origineel display van oude voertuigen, bivaktenten, een complete verkeerspost, stille maten en Ruud & Michiel, onze in GVT en DT aangeklede paspoppen. Alle leden van de SDM hebben als dienstplichtige bij het Wapen gediend. Ze dragen hun oude MP-uniform -waar nodig met witte webbing- en doen dat met veel trots, enthousiasme en inzet. Onze static shows zijn inmiddels zo populair, dat wij voor vrijwel ieder militair evenement worden uitgenodigd.
Desert Rats “Operation Granby Re-enactment group
Op 2 Augustus 1990 viel het Iraakse leger, het kleine olierijke land Koeweit binnen.
Onder leiding van de Verenigde Staten werd een coalitie van 35 landen gevormd.
De Britse Inzet kreeg de naam “Operation Granby”, met als hoofdtaken:
• Het verdedigen van het grondgebied van Saoedi-Arabië.
• Tijdens de bevrijding van Koeweit, het Iraakse leger vanuit Saoedi-Arabië omsingelen.
Onder de Britse eenheden bevond zich de 1st British Armoured Division met 2 brigades, de 4th Armoured Brigade en de 7th Armoured Brigade.
Doormiddel van re-enactment beelden wij de inzet van de 7th Armoured Brigade, “de DESERT RATS” uit.
Dit doen wij door middel van vooruitgeschoven post in de woestijn van Saoedi-Arabië.