Levende Geschiedenis

Prehistorie tot ca 500 v. Chr.

Prehistory Alive Worldwide

PAW brengt jou in contact met onze voorouders uit de steentijd!
PAW slaat hun laat- mesolithische kampement op en neemt jou mee terug naar de jagers-verzamelaars. Want hoe werd er eigenlijk vuur gemaakt, huiden bewerkt, gekookt of gereedschappen gemaakt? PAW laat jullie d.m.v. uitleg, demonstraties en activiteiten zien hoe zij denken dat het er +-8000 jaar geleden uit gezien heeft.
Sinds augustus 2016 organiseert én verzorgt PAW o.a. (school)lessen, levende geschiedenis/vermaak op evenementen en workshops in oude ambachten, waarbij ze samenwerken met experts in hun vak in binnen- en buitenland. Je kunt bij hen terecht voor onderwerpen als leer looien, vuursteen bewerking, manden vlechten, netten breien en nog veel meer!
Dus kom langs en laat jezelf beschilderen met oker, probeer de kleding uit of rust uit op een hertenvel bij het kampvuur!

Gwylan

Gwylan is een groep die het leven uitbeeld van rond 800 v.Chr. Ze laten verschillende ambachten en overlevingstechnieken zien uit deze Vroege IJzertijd zoals het bewerken van vuursteen, mandenvlechten, sprangen, naaldbinden en vissenleer maken. Het kampement proberen ze zo historisch correct mogelijk aan te kleden en alles is nagenoeg allemaal zelf gemaakt.

De leden van Gwylan hebben een zeer grote kennis van de Prehistorie, dus vraag gerust!

Keltische periode ca 500 v. Chr. – ca 44 v. Chr.

Spartiates (BE)

De Belgische groep Spartiates brengt het Spartaanse leven van 800 tot 650 voor Christus tot leven.
Ze laten de Spartaanse Aigidae clan zien met een Polemarch (veldheer), Promakhoi (frontlijn strijders), homoioi (Spartaanse burgers) en Heloten (slaven).
Er is een heel Spartaans kamp te zien met strijders en trainingen in Klassieke vechtkunst.

Branii
 
In het kleine kampement van Branii is het goed vertoeven. De bewoners laten zien hoe het leven er in de ijzertijd, de tijd van de Kelten, in Nederland en omgeving aan toe ging. Natuurlijk kun je zien hoe ze kookten op houtvuur en hoe de kleding werd gemaakt. Maar ook ambachten als het bewerken van textiel, leer, hout en metaal worden getoond en je kunt er van alles leren over kruiden, de natuur, het leven en de dood.
En als het nodig is zullen de leden van Branii de wapens oppakken om hun kamp te verdedigen!
Dus kom gezellig langs bij Branii en laat je meevoeren naar de tijd van de Kelten.
 

Deuoxtonion VZW (België)

Deuoxtonion betekent letterlijk: “Van Goden en mensen” en is een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken, met de late ijzertijd in het bijzonder. Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders proberen wij via ons project in de levende geschiedenis een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling, net voor de inval van de Romeinen in onze streken.

Romeinse Tijd ca 44 v.Chr. – 476.

Samenwerkende Romeinse groepen

“Bevelen in het Latijn, geknars van soldatenlaarzen perfect in de maat, af en toe een stevige klap tegen het schild van een trage soldaat van de officier… Het Romeinse leger is in aantocht! Dit jaar, voor het eerst op het Historisch Festival, een samenwerking tussen verschillende Romeinengroepen in Nederland. Pax Romana, Legio II Augusta, het Gemina Project en Corbvlo zetten een gelegenheidseenheid neer van legionairs en hulptroepen. De soldaten en hun officieren zullen het dagelijks leven van Romeinse militairen in de 1e eeuw n.Chr. laten zien. Als de militairen niet op mars zijn om belasting te innen van de inheemse bewoners of een opstandje neerslaan, wordt er in het legerkamp getraind, gekookt, onderhoud gepleegd en ook ontspannen, bijvoorbeeld met een spelletje dobbelen. Met de soldaten zijn er burgers meegereisd, die hun eigen plek in het kamp hebben. Zij houden zich bezig met het maken van allerlei spullen die soldaten goed kunnen gebruiken.”

Franken en Saksen, ca 480-800. 

Swerdberas Aldsahse
 
De Swerdberas Aldsahse zijn een vroeg middeleeuwse Saksische sibbe uit het jaar 775 na christus volgens de Frankische telling of ook wel 5 jaar na de kroning van Karel de Grote. De grote volksverhuizing is net achter de rug, we hebben veel van onze broeders zien oversteken naar Brittannië, maar wij zijn op het vaste land achtergebleven op de grond van onze voorouders. De spanningen tussen de overgebleven Saksen en onze buren de Franken lopen op, maar het handelen met andere volkeren (de Denen, Friezen en Slaven) loopt goed. In ons kampement kun je zien hoe er in een Saksisch dorp wordt geleefd, gelachen, gekookt en gevochten. Graag nodigen we jullie uit om te komen kijken bij onze (tijdelijke) nederzetting.
 

Viking periode ca 800 – 1000.

Niflheim Vikings
 
Bij de Niflheim Vikings is het een kleine stap om 1100 jaar terug in de tijd te gaan. Op ons kampement kan je de sfeer proeven van een kampement uit het viking tijdperk. 
Wij laten verschillende ambachten zien en maken we graag een praatje met je. Zo kan je alles te weten komen over hoe de groep het dagelijks leven uit de vroege Middeleeuwen nabootst. Daarnaast hebben wij ook stoere vechters die je geregeld in actie kunt zien met de verschillende wapens en technieken uit die tijd.
Iedereen is van harte welkom  bij ons vuur  om de sfeer te proeven en kennis te maken.

Einvarg Vikings

Einvarg Vikings is een kleine viking re-enactment familie bestaand uit 1 gezin.
Naomi en Martin, moeder en vader van Arthur Ragnar en Lance Thorsten.
Einvarg betekend eenzame wolf in het oud noors, de wolf is ons familie teken.
Met plezier en passie beelden wij het gezinsleven in de Viking periode uit, een bijzondere en turbulente tijd uit de oudheid.

Hoge Middeleeuwen 1100-1300.

De Hospitaalridders

Het jaar onzes Heeren 1248. Een groep Hospitaalridders start vanuit uit de commanderijen van Nijmegen om deel te nemen aan de zevende kruistocht. Zij zijn onderweg naar Aigues-Mortes in zuid Frankrijk, waar zij, onder de vlag van Koning Louis IX, het zwaard opnemen tegen de Saracenen.

De Hospitaalridders is een reenactmentgroep die laat zien hoe het er in de dertiende eeuw aan toegaat, zowel in- als buitenom het kampement. Op het kampement zelf wordt er historisch gekookt en gegeten, en zullen er ook ambachten uit deze tijd worden beoefend. Het kamp en de klederdracht wordt zo historisch mogelijk neergezet.

Deze krijgsmonnikken geven uitleg over de wapens en uitrusting die werd gebruikt in 1248. Doormiddel van exercities blijven de monniken in vorm voor de veldslagen en wordt er ook onderling geoefend met bijvoorbeeld het zwaard, om de behendigheid hoog te houden. Onder de taken van de monniken vallen het voorbereiden en uitvoeren van de mis, het gebed voor het eten, de zegening voor een veldslag en een rondgang om de gevallenen op het slagveld te eren.

Late Middeleeuwen 1300-1500.

Het Middeleeuwsch Geselschap

Het Middeleeuwsch Geselschap is een 15e eeuwse re-enactment groep. Afhankelijk van wie van ons aanwezig is, laten wij graag het een en ander zien of beleven in ons kampement. Van uitleg over wapens en harnas tot het even passen van een helm. Bekijk ons middeleeuws ingerichte kampement, kijk hoe er middeleeuws gekookt wordt of speel een middeleeuws spelletje mee. We vertellen over de kleding, laten het maken van koorden zien of zijn bezig met borduren of weven. Kinderen mogen zelf ook even proberen hoe een koord gemaakt wordt. Soms hebben we wat kleine spulletjes mee die te koop zijn, zoals wat hoedjes, buideltjes, lucet of koordwieltjes. Af en toe gaat er ook een leerbewerker met ons mee.

De Bathouwen

“De Heer van Buren bond de strijd aan tegen Arnold van Egmond. Een langdurige strijd was het gevolg. Arnold van Egmond verdedigde zich hardnekkig en overwon, te vuur en te zwaard. Er begon een toenemende invloed der Van Egmonds te ontstaan zowel in Holland als in Gelre. We schrijven 1430 en Arnold van Egmond staat voor de poorten van Buren in de Bathouwe en neemt de stad en kasteel in.
De gebroeders van Buren worden van huis en haard verbannen. Zo ook ik, Anne
Gerardus Bentinck van Mourik, ridder in het leger van de Heer van Buren, wonende op het kasteel te Buren, heb laatst in het leger van Adolf van Berg de nu al befaamde slag op St. Hubertusdag op de grenzen van Gulick en Gelre gevochten onder de vlag van de Heer van Buren. Mijn gemalin, Jonkvrouwe uit het geslacht Van Oudshoorn van der Bijl, en ik Ridder Anne Gerardus Bentinck van Mourik reizen sindsdien rond en hopen eens weer in onze geliefde Bathouwe, Buren te kunnen vertoeven.”

WOL ELAMMA

WOL ELAMMA wil iedereen kennis laten maken met wat zij in huis hebben aan oude ambachten zoals wolbewerking.
Wat je van schapenwol of van andere wol kunt maken. Denk hierbij aan spinnen, nat vilten, droogvilten oftewel naaldvilten en weven.
Soms wordt de wol geverfd en zelf zijn zij reeds lang door de wol geverfd!
Zij geven u graag een demonstratie van het wol ambacht.
Ook op het gebied van middeleeuwse voeding hebben zij brede ervaring.
Drie stoere middeleeuwse vrouwen die hun mannetje staan op de markt en hun waren verkopen.
Maar ook als er geen markt is laten zij zien hoe hun producten gemaakt worden.

Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.

Compagnie Onversaegt

Compagnie Onversaegt slaat in 2019 zijn kampement op in Doorn op het Historisch Festival Doorn en maken zoals de vorige edities in Vorden graag deel uit van dit evenement. Deze groep richt zich op het zo authentiek mogelijk uitbeelden van het leven van een compagnie huursoldaten ten tijde van de tijdens de tachtigjarige oorlog in de zeventiende eeuw.
De Compagie Onversaegt heeft er zin in!

Nieuwe tijd, ca 1650-1800.

Artefix Magnus

“Geloven in Jesus is goed maar handel is beter”

De nog maar net opgerichte Verenigde Oost-indische Compagnie had een duidelijk motto en een enorme vraag naar betrouwbare schepen.

Vanuit alle windstreken worden mensen aangetrokken om deze vraag te beantwoorden. Van wever naar rolreder naar zeildoekmaker. Terwijl op de peperwerf het grootste spiegelretourschip werd gebouwd van zijn tijd kwamen van heiden en verre allerlei ambachtslieden naar de stad om te profiteren van alle mogelijkheden. Rolreders, zeildoekmakers en touwslagers, smeden en koperslagers, timmerlieden en breeuwers. Weeskinderen, landlopers, pestlijders en wat al dan niet nog meer. De stad telde meer dan 100.000 mensen en was een van de grootste steden van de wereld Artifex Magnus is een groep mensen die zich vooral bezig houdt met de ambachten uit de tijd van de Hollandse gouden eeuw. Ambachten die toen voor iedereen alledaags waren, vandaag de dag vreemd of zelfs onwaarschijnlijk lijken. Het doel is om uiteindelijk een mooie display van ambachten te tonen naar het publiek en de desbetreffende informatie over de ambachten te delen en zo de geschiedenis levend te houden in een tijd die vertegenwoordigd staat op de vele schilderijen in de diverse musea. We streven naar zo accuraat mogelijk in kleding en materiaal te zijn en werken er dagelijks aan om zo dicht mogelijk op de tijd terug te komen. Van gerechten en malen, van gereedschappen en materialen om mee te werken. Het is gebleken dat het een eerzame en plezierige manier van kennis vergaren is voor de mensen die deelnemen.

 Lange 18e eeuw, 1700-1800.
A.R.E.S.

A.R.E.S (Artillerie, Ruiterij & Soldaten) is een re-enactment vereniging die verschillende historische periodes tot leven brengt. Onze werkgroep ruiterij is gespecialiseerd in het uitbeelden van de paardrijkunst door de eeuwen heen; van Middeleeuwse ridders en Napoleontische cavalerie, tot veedrijvers in het Wilde Westen en rijmeesters aan het hof van Versailles.
Tijdens Historisch Festival Doorn zullen onze reenactors en hun paarden het leven in de Pruikentijd (ca. 1774) aan het hof van Versailles ten tijde van Koning Louis XVI laten zien. Dit was een onrustige periode in de Franse geschiedenis, waarin de kloof tussen de aristocratie en de gewone burgers, tussen extravagante rijkdom en extreme armoede, steeds groter werd. Dat leidde uiteindelijk tot de Franse Revolutie, waarbij Louis XVI en zijn vrouw Marie Antoinette in 1793 jammerlijk aan hun einde kwamen onder de guillotine.
Gelukkig gaat het er in onze display vrolijker aan toe; wij laten het hof van Louis XVI zien tijdens zijn hoogtijdagen. Versailles was een middelpunt van mode, cultuur, architectuur en de schone kunsten. Paardrijden had aan het hof in deze tijd niet uitsluitend militaire toepassingen, maar was tot een kunst verheven. Eén van de grondleggers van de klassieke rijkunst, François Robichon de la Guérinière (1688-1751), was Grande Écurie (hofstalmeester) aan het Franse hof en directeur van du Manège des Tuileries. Tijdens het weekend zullen wij tijdens demonstraties te paard de rijkunst van la Guérinière nieuw leven inblazen.

Clan MacBran

Clan MacBran beeldt een kamp van achttiende-eeuwse Jacobieten uit Schotland uit. Deze volgelingen van de verbannen koning James de Zevende proberen hem weer op de troon van Engeland te krijgen. Naast het dagelijks leven in het kampement van de Jacobieten, waarin diverse ambachten te zien zijn en historisch eten bereid wordt, worden er ook dingen gedemonstreerd zoals: wapens en bijbehorende vechttechnieken en hoe klederdracht uit die tijd gedragen werd, zoals de arisaid voor de dames en de bekende great kilt voor de heren.

HMS Essex

We schrijven het jaar 1775. Het fregat HMS Essex onder commandant George Cook werd door koning George III van Engeland naar Amerika gestuurd om zijn koloniën te controleren.

De revolutionaire ideeën groeiden in de koloniën. Hierom werd een deel van de matrozen, samen met het eerste Marine Regiment onder Sir Reginald Astley, naar Lord Lester Kipling gestuurd. Het doel was de wetten van de Koning in het achterland af te dwingen en rust onder de kolonisten te vestigen.

Met kanongebulder en musketvuur, zal HMS Essex zijn aanwezigheid tonen.

De matrozen en de soldaten worden vergezeld door een kampvolger.

 

Paddy Irish Immigrant 1756 – 1783

Paddy beeldt een Ierse immigrant uit in de 18de eeuw. Na het dienen in de zevenjarige oorlog bij een van de Irish Brigades aan Franse zijde tegen England, is Paddy naar Amerika vertrokken.
In deze tijd trok hij rond als longhunter ( jager ) door de bossen en raakte hij bevriend met de Seneca indianen. Bij hen leerde hij oa vingerweven.
Hierna settelde hij zich op het platteland van Pennsylvania en begon als folkzanger en bodhran-speler. Hij speelde aardig wat af in de tavernes
Amerika stond in 1775 aan de vooravond van de Onafhankelijksoorlog en dus werd Paddy ingelijft als minutemen van de staatsmilitie van Pennsylvania.
Na de strijd tegen de Engelsen zette Paddy zijn leven als folkmuzikant voort.

Napoleontische periode, 1793-1815.

Douanes Imperiales

Wij zijn een re-enactment vereniging die de Keizerlijke Douaniers van Napoleon in 1802-1815 uitbeelden op re-enactment evenementen in Nederland en in het buitenland. Onze huidige leden vinden zich vooral terug in het willen ontdekken en zelf meebeleven van een voorbije manier van leven en even weg te zijn van de moderne wereld. In ons geval is er veel interesse in geschiedenis, vooral voor De Napoleontische tijd, bij de leden.. De Douaniers waren geen soldaten. Het waren ambtenaren in dienst van het Ministerie van Handel. Het waren veelal soldaten die na 6 jaar diensttijd konden overstappen naar de Douane. Er was ook een opleiding voor jongeren die Douanier wilden worden. De leeftijd varieerde daarom van 18 jaar tot achter in de 50. Onze contact mail is die van de secretaris: jeanlortije@hotmail.com

Saluutbatterij Atkins

Saluutbatterij Atkins verzorgt al zo’n 30 jaar demonstraties voor een breed publiek. Daarmee is het een van de oudste re-enactorsverenigingen van Nederland. Bij deze demonstraties laten wij zien hoe met diverse oude voorlaadwapens (zowel kanonnen als geweren) en uniformen de exercitie uit de Tachtigjarige Oorlog en de periode 1813-1815 werd uitgevoerd. Verder wordt begeleiding gegeven aan concerten en muziekstukken zoals de Ouverture 1812 van P. Tsjaikovski.
Ook wordt deelgenomen aan grote internationale evenementen zoals bijvoorbeeld de slag bij Waterloo, de slag bij Bourtange, de slag om Grolle en de slag bij Heiligerlee.
Tijdens een bivak gunnen wij u een blik op het leven rond een legerkampement, compleet met artillerievuur, tenten, kampvuur, kookgerei, kampvolgsters, jenever, etc…

Amerika, 1860-1890.

6th Alabama

Het 6th Alabama volunteer corps(vanaf nu 6th AVC), was een vrijwillig infanterie korps afkomstig uit het diepe zuiden. Opgericht op 6 mei 1861. Nadat men tijdens gevechten merkte dat het initieel verkozen blauwe uniform zorgde voor verwarring en vuur van eigen troepen, is men overgeschakeld naar het bekende grijze “ jeancloth” uniform. En dat is wat wij nu ook gebruiken.
Het 6th AVC had zoals de meeste zuidelijke eenheden grote moeite met uniforme aankleding. En er heerst dan ook een grote verscheidenheid aan jassen, broeken, uitrusting en bewapening.
Er is zelfs veel ruimte voor buitgemaakt Noordelijk materieel.
Het 6th AVC is gedurende de oorlog door de wol geverfd en heeft veel schermutselingen en veldslagen doorstaan: Battle of Seven Pines, Battle of Sharpsburg (Antietam) en Batte of Fredericksburg om er een paar te noemen. En is bij uitstek een geschikte eenheid om uit te beelden binnen reenactment.
Door de aanwezigheid van contemporain fotomateriaal en zeer goede documentatie is het mogelijk om een zeer betrouwbaar beeld te creëren van een infanterist uit het 6th AVC. Ook is hoogwaardige reproductie uitrusting, kleding en bewapening ruim voor handen. Dit maakt het zeer aantrekkelijk voor de progressievere reenactor om te kiezen voor deze uitbeelding.
 

Gegoede Burgerij 1850-1900.

Aangejurkt

Wij zijn een gezelschap van familie en vrienden afkomstig uit de gegoede burgerij omstreeks 1850, die gaan picknicken. We vermaken ons met handwerken, spelletjes en schilderen.

Dag op Stand

Wij zijn een groep kennissen en vrienden, die het leuk vinden om gezamenlijk in prachtige kostuums de geschiedenis te ervaren.
Ieder jaar zoeken we een bijzondere plek in Nederland waar wij in passende kostuums het leven in het passende tijdsbeeld laten herbeleven.

Wij zullen tijdens dit evenement een plek creëren in laat Victoriaans en Edwardiaanse stijl. We laten de romantiek van weleer herbeleven. Rieten hoedjes, kanten en bloemen kleedjes, thee, zoete lekkernijen en ruisende rokken.

Zoals men in die tijd genoot van een high tea in de tuin tot een spelletje croquet zullen wij aan de bezoekers laten zien.

 

Eerste Wereldoorlog 1914-1918.

Nederland Neutraal en Nederland Paraat

“Oftewel mobilisatie 1914-18 en mobilisatie 1939-40.We maken een kampement met een veldkeuken waar in gekookt wordt. Deze wordt door beiden gebruikt, evenals de werkplaats voor wapens, motorfietsen en rijwielen. 5 meter lang, met werkbanken, gereedschappen, Ongeveer een 30 tal geweren en mitrailleurs. 2 motorfietsen, waarvan de Eysink uitgerust met een Schwartzlose en een BMW R12. Ook een ongeveer 8 fietsen.Een werkplaats voor Schoenen en Uniformen, een veldpost, een staftent en 4 of 4 Bell-tenten.Een marketentster met een waschplaats om de kleren van de soldaten te wassen. We zetten nog 2 originele Genietafels met bankjes neer, geweerrekken, fietsenrekken, etc, etc. Verder zijn we op een educatieve manier bezig met het publiek.”

Dames en Heren van Toen

De Dames en Heren van Toen beelden het burgerleven uit tijdens de twee wereldoorlogen;
hoe leefden de mensen toen, wat hield hen bezig?
Tijdens het Historisch Festival zullen wij strijden tegen onrecht en geweld. Net zoals tijdens de
Eerste Wereldoorlog zullen vertegenwoordigers van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
als leden van de Anti-Oorlograad een ongewapende strijd voeren. Oorlog is niet heldhaftig en romantisch;
oorlog kent slechts slachtoffers en wij leren alleen van onze geschiedenis door op een realistische
manier naar oorlog te kijken. Op gezette tijden zal één onzer leden een originele speech van Aletta Jacobs
voordragen.
U bent van harte welkom bij onze mooie kiosk met gezellig terras, waar Nederlandse soldaten een groot
deel van hun traktement spenderen!

 

Tweede Wereldoorlog, 1939-1945.

Front Nieuws

In de tijd van “fake news” en “click bait” is er dit jaar op het Historisch Festival Doorn extra aandacht voor nieuwsvergaring in het verleden! We kennen allemaal de zwart/wit filmbeelden uit de bioscoopjournaals waarmee de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hun heldendaden en successen aan de bewoners van de bezette gebieden lieten zien. Hoe kwam dit beeldmateriaal tot stand? En hoe werd het materiaal bewerkt voor propagandadoeleinden? Frontnieuws geeft een kijkje in de wereld van de zogeheten “Kriegsberichter”, oorlogsverslaggevers die, in dienst van de Duitse Propagandamachine, aan alle fronten verslag deden van het verloop van de oorlog. Deze verslaggevers waren globaal in vijf groepen ingedeeld: Gruppe Wort (tekstschrijvers) Gruppe Bild (fotografen) Gruppe Film (filmers) Gruppe Rundfunk (radioverslaggevers) Gruppe Zeichnen (tekenaars) Frontnieuws probeert een divers beeld te geven van de werkzaamheden, uniformen en apparatuur van de Wehrmacht Kriegsberichter aan diverse fronten tussen 1939 en 1945. Daarnaast heeft Frontnieuws een bewust educatieve doelstelling; in een tijd van “Fake News” en “Alternative Facts” is de link met propaganda uit de Tweede Wereldoorlog gauw gelegd. In de nabije toekomst gaan we educatieve materialen ontwikkelen om ook de jongere bezoekers meer inzicht geven in de manier waarop beeldmateriaal kan worden gemanipuleerd om een (politieke) boodschap te verspreiden.

De Oranjewacht

De Oranjewacht was een verzetsgroep welke opgericht is in Arnhem en tijdens de Tweede Wereldoorlog een landelijk netwerk werd met honderden leden in Nederland.
Wij vinden het belangrijk dat we de huidige en toekomstige generaties blijven vertellen over onze vaderlandse geschiedenis. Over de heldendaden van enkele dappere Nederlanders, die met gevaar voor eigen leven streden voor onze vrijheid.
De Oranjewacht anno nu bestaat uit een groepje enthousiaste mensen die als het ware een levend museum laten zien aan de bezoeker tijdens diverse museum-weekends.
Wij zullen u het dagelijkse leven van Jan Soldaat, of de verzetsman in burger of blauwe overall laten zien, waarbij u als bezoeker volop de gelegenheid heeft om vragen te stellen.
Binnen de Oranjewacht is de uitbeelding Staf der Binnenlandse Strijdkrachten (Generale Staf) leidend, daarnaast hebben we het stille verzet maar ook de BS in overall. Maar ook de Nederlandse Luchtbeschermingsdienst vindt een plek in de Oranjewacht.
Kortom, we laten de Nederlandse Vaderlandse geschiedenis zien ten tijde van de Tweede wereldoorlog tot en met de Bevrijding van 1945. Een periode waarin de gewone man soms tot uitzonderlijke daden werd geduwd om z’n medemens te helpen.
Lest We Forget.

The Canadian Soldier

De 48th Highlanders of Canada hebben in de WW2 oa. oorlog gevochten in 1943, 1944 in Italie en in 1945 in Noord west Europe, waar ze als onderdeel van de 1ste Canadese Infanterie Divisie oa. Apeldoorn hebben bevrijd. Door het publiek kennis te laten maken met het dagelijks leven van de Canadese soldaat, proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van onze bevrijders. Naast het demonstreren van gevechtshandelingen, laten wij vooral zien wat de militair deed om bijvoorbeeld te ontspannen, het verzorgen van de persoonlijke hygiëne en correcte exercitie. Al deze facetten samen genomen, wordt levende geschiedenis genoemd. Wij zijn met name trots op de kleine details die wij in onze uitbeelding aanbrengen om de Canadese soldaat zo compleet en authentiek mogelijk te portretteren.”

Tegenwoordige tijd, na 1945.

 

SOVIET-AFGHAN-WAR 1979-1989
345TH INDEPENDENT GUARDS AIRBORNE REGIMENT

Het 345e regiment is de eenheid van onze uitbeelding. We bestaan sinds februari 2014 en we vallen onder de vereniging Voorwaarts MARS.

Er is geen specifieke eenheid of compagnie uitgekozen, omdat in de jaren dat de eenheid in Afghanistan actief was, het regiment vanuit Bagram haar compagnieën in kleinere kampen heeft laten opereren. Ook al is de eenheid van 1979 tot 1989 actief geweest, ons streef jaar is vooral 1985.

Tijdens het Historisch Festival Doorn brengt Soviet Afghan War een amfibisch pantservoertuig mee: een BRDM-2, hiermee zullen zij ook rondrijden over het terrein!

41 DKO

Re-enactvereniging Dienstplicht Koude Oorlog (41 DKO) heeft als doel om de Nederlandse militaire cultuur gedurende de Koude Oorlog in beeld en geluid door de ogen van een dienstplichtige weer tot leven te brengen. Dit doet zij door gebruik te maken van originele voertuigen, tenten en materialen maar vooral door houding en gedrag welke in deze periode gebruikelijk was (voor zover dit anno nu nog mogelijk is).
Een belangrijk aspect is het hebben van plezier in hetgeen we doen (“we doen het vooral voor ons zelf”). Hierdoor wordt het geen toneelspel maar natuurlijk gedrag en als zodanig dus, de gehele dag door, herkenbaar voor de oudgediende en geeft het een goed beeld voor diegene die na de dienstplicht-periode groot geworden is.
Wij zouden zeggen: kom ons bezoeken en herleef uw eigen jeugd of, als je van na de dienstplicht-periode bent, zie hoe je (groot)vader ongeveer een jaar van zijn leven heeft doorgebracht.”