Levende Geschiedenis

Hier komen alle deelnemende Levende Geschiedenisgroepen te staan. We gaan dit de maanden tot aan het evenement bekend maken!

Prehistorie tot ca 500 v. Chr.

Keltische periode ca 500 v. Chr. – ca 44 v. Chr.

Romeinse Tijd ca 44 v.Chr. – 476.

Franken en Saksen, ca 480-800. 

Viking periode ca 800 – 1000.

Hoge Middeleeuwen 1100-1300.

Late Middeleeuwen 1300-1500.

Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.

Lange 18e eeuw, 1700-1800.

Napoleontische periode, 1793-1815.

Amerika, 1860-1890.

Belle Epoque 1871-1914.

Eerste Wereldoorlog 1914-1918.

 

Tweede Wereldoorlog, 1939-1945.

Tegenwoordige tijd, na 1945.