Levende Geschiedenis

Prehistorie tot ca 500 v. Chr.

Gwylan

Gwylan is groep die het leven in het westen van Noord-Brabant uitbeeld rond 800 v.Chr. Ze laten verschillende ambachten en overlevingstechnieken zien uit deze Vroege IJzertijd zoals het bewerken van vuursteen, mandenvlechten, sprangen, naaldbinden en vissenleer maken. Het kampement proberen ze zo historisch correct mogelijk aan te kleden en alles is nagenoeg allemaal zelf gemaakt.

De leden van Gwylan hebben een zeer grote kennis van de Prehistorie, dus vraag gerust!

Keltische periode ca 500 v. Chr. – ca 44 v. Chr.

Deuoxtonion (België)

Deuoxtonion betekent letterlijk: “Van Goden en mensen” en is een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken, met de late ijzertijd in het bijzonder. Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders proberen wij via ons project in de levende geschiedenis een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling, net voor de inval van de Romeinen in onze streken.

Brannii

In het kleine kampement van Branii is het goed vertoeven: het vuur brandt altijd voor warmte, thee en/of het eten. De bewoners laten zien hoe het leven er in de late bronstijd en vroege ijzertijd, de tijd van de Kelten, in Nederland en omgeving aan toe ging. Natuurlijk kun je zien hoe ze koken op houtvuur en hoe de kleding gemaakt wordt. Maar ook ambachten als het bewerken van leer, hout en metaal worden getoond en kun je er van alles leren over kruiden, de natuur, het leven en de dood. En als het nodig is zullen de heren van Branii de wapens op pakken om hun kamp te verdedigen!

Dus kom gezellig langs bij Branii en laat je mee terug voeren naar de tijd van de Kelten.

Facebook.com/braniinl

Romeinse Tijd ca 44 v.Chr. – 476

Pax Romana

Pax Romana is een levendegeschiedenisvereniging die zich richt op het Romeinse leven in de jaren 60 en 70 van de 1e eeuw n.C. Voor Historisch Festijn Vorden zet Pax Romana een eerste-eeuwse taberna neer: een Romeinse herberg waarin zich stamgasten van diverse pluimage bevinden. U wordt verwelkomd door de caupo, de kroegbaas, en zijn echtgenote. Onder het genot van een beker wijn kunt u kennis maken met soldaten op verlof, de lokale bedelaar, de ordehandhavers, dobbelende vaste klanten en misschien zelfs met gasten die zich bezig houden met zaken die het daglicht minder goed kunnen verdragen…

De Salische Frank / De Edelike Spijze

Tijdens de grote volksverhuizing tussen de vierde en zesde eeuw, migreerde vele Germaanse stammen West-Romijns gebied binnen, op de vlucht van de Hunnen. De Romeinen sloten verdragen met deze stammen, dat ze zich mochten vestigen op Romeins grondgebied, maar dat ze wel moesten vechten tegen potentiële binnendringers en werden ze regelmatig ingehuurd om ten strijde te trekken, zoals tegen de gevreesde Hunnen. Deze Franken waren onder de indruk van de Romeinse cultuur dat ze hun wilde imiteren en integreren.

De “Salische Frank” beeldt zo’n Frank uit, die zich tijdens de eerste helft van de vijfde eeuw in het gebied onder de grote rivieren heeft gevestigd. Alle voorwerpen uit zijn uitrusting zijn gebaseerd op historische vondsten die terug te vinden zijn in musea in Nederland en Duitsland.

Merovingen, ca 480-750. 

Smederij Roodbaert

Zoals vroeger in elk dorp de smederij meer was dan alleen de plek waar het gloeiende ijzer verwerkt werd tot allerlei voorwerpen, zo is ook Smederij Roodbaert een trefpunt op een evenement. Hier vind je de gebruikelijke producten, van mantelspelden tot messen, maar ook een aanpassing, reparatie of zelfs een custom opdracht kan ter plekke uitgevoerd worden. Daarnaast worden er demonstraties gegeven en wordt er een kinderworkshop aangeboden.

Tungrii

Tungrii is een inheems laat-Romeinse groep uit de Merovingische periode. Oorspronkelijk een Duits-Keltische stam, maar door Caesar naar het land rondom Tongeren verplaatst.

Frisii

Levende geschiedenis groep de Frisii houdt zich bezig met de inheemse bevolking boven de rivieren van de late ijzertijd, tot het jaar waarin de Friezen definitief verslagen worden door de Franken bij de slag bij de Boorne, ruwweg van het jaar 0 tot 732.

Een lange tijdsperiode waarin er veel overeenkomsten zijn, maar ook veel verschillen. We proberen het verhaal van de eenvoudige boeren op hun terpen die de Romeinen versloegen tot aan de heersers over de Noordzee van het Magna Frisia zo goed mogelijk te benaderen en over te brengen.

Hun focus ligt met name op het dagelijkse leven door het tonen ambachten als textiel, koken in aardewerken potten, bier brouwen, houtbewerken, smeden en leer bewerken.

Viking periode ca 800 – 1000.

Family Boyd

De Family Boyd beeldt een rijk gezin uit, uit het tiende-eeuwse Noorwegen. Aan het hoofd van de familie staat de gepensioneerd tacticus (of krijgsheer) van het leger van Jomsburg, die samen met zijn gezin de hele wereld over reist.

Sweoroweras Ealdseaxe

Het is het jaar 775. De Saksen leveren een bittere strijd tegen de wrede pogingen van Carolus om ook hen te onderwerpen en te kerstenen. De meeste volkeren in Europa zijn reeds naar het kruis bekeerd, maar de Noordmannen en de Saksen houden echter nog vast aan de heidense oorsprong, een geloof in de natuur die het ritme van het leven bepaalt en de goden die hierover waken.

Milites Francorum

Onze Karolingische burgers en soldaten zijn een groep vrije mensen (en enkele slaven) in de regeerperioden van Karel de Grote, Lodewijk de Vrome en Lotharius (768 – 855), ook wel bekend als “De vikingtijd”. De vroege middeleeuwen lopen ongeveer van het einde van de 5e eeuw (de val van het Romeinse rijk) tot het einde van de 11e eeuw (De Normandische overname van de Britse eilanden).

In deze periode waren alle vrije mannen verplicht, indien nodig, onder de wapenen te komen. Hun uitrusting moesten ze grotendeels zelf bekostigen indien mogelijk. Er werd echter vaak materiaal ter beschikking gesteld vanuit het centrale administratieve punt voor de dienstplicht: de kerk. Arme vrije boeren moesten gezamenlijk de uitrusting voor een van hen betalen.

Kern van de uitbeelding zijn beroepssoldaten die eigenlijk de voorloper zijn van de latere feodale ridder. Rond deze tijd beginnen de Vikingen West-Europa te bedreigen. Een leger van beroepssoldaten in onze streken was dus nodig ter bescherming van de grenzen en kuststreken. De uitrusting bestaat uit een zwaard, sax (een groot mes), groot rond schild, vleugellans, spangenhelm, maliënkolder, slinger en eventueel een handboog. Men hoeft niet direct de volledige uitrusting aan te schaffen. Men kan ook als vrije militieman, onvrije boer of slaaf deelnemen. De uitbeelding kan zo moeilijk en zo duur maken als je zelf wilt.

Frøkn Refr

‘Frøkn Refr’ staat voor “Moedige Amberkleurigen,” ofwel “Moedige Vossen” Deze groep bestaat uit verschillende families die samen laten zien hoe het dagelijks leven eruit ziet in de Vikingtijd. Ze beoefenen oude ambachten zoals bandweven, maliën maken, koken, maar ook hout en leer bewerken. Naar ambachtslui zijn de leden van Frøkn Refr ook vechters die de groep verdedigen, al kunnen de dames van de groep ook wel een flinke mep uitdelen met een een houten lepel of een stalen pan.

Frøkn Refr staat altijd open voor een praatje en een lach, dus kom Historisch Festijn Vorden rustig even binnen bij hun kamp.

Daugava Sibbe

Van oudsher zijn Vikingen naast krijgers ook zeer begaafde handelaars, die hun eigen producten verkochten in plaatsen zo ver als Constantinopel. Via de rivier Daugava trokken de Vikingen vanuit Birka door Rusland en zo is langs zijn oevers de cultuur van de Rus ontstaan.

Daugava Sibbe is een reenactmentgroep gericht op het uitbeelden van Vikinghandelaren uit Birka en Russische gebieden zoals Novgorod en Kiev. De naam is afgeleid van de rivier die gebruikt werd om van en naar Constantinopel te varen. De kleding van de groep is gebaseerd op historische vondsten uit de streek en ze zullen hun handelaarstenten openstellen zodat je kan kijken naar hun marktwaren.

Bij Daugava Sibbe zijn de mooiste, authentieke producten te vinden die met de hand gemaakt zijn door de handelaren zelf en bruikbaar door, onder andere, Vikingreenactors. Houtproducten, zoals borden, kommen en spelletjes, maar ook voorwerpen gemaakt uit hertengewei, messen, wol, dierenhuiden, sieraden en veel meer.

Haertfara

Mark, Paula en hond Roos zijn de bewoners van het kampement Haertfara. De naam betekend “reizende haard” of wel thuis weg van huis. De haard is het hart van het huis, hier wordt het eten bereidt en vindt je warmte, geborgenheid en gezelligheid. Bij Haertfara kun je zien hoe men in de vroege middeleeuwen leefde.

Haertfara houdt ons bezig met koken op houtvuur, spelletjes doen, praatjes maken en verder alles wat er bij komt kijken in het leven van een reizende haard. Zij hebben zich vooral verdiept in lekker koken: voornamelijk traditioneel en gebaseerd op de omgeving maar wanneer nodig ook hedendaags. Van de kok kun je een luisterend oor, grap of verhaal verwachten, maar ook een tik over je vingers als je uit de pan snoept.

Het kampement bestaat uit een gemeubileerde tent met een luifel en een slaaptent met een bed wat ook te bekijken is. Haertfara maakt zoveel mogelijk zelf en met de hand. Het meeste meubilair en de meeste kleding hebben is zelf gemaakt en de spullen die ze niet zelf kunnen maken verkrijgen ze hoofdzakelijk doormiddel van ruilhandel. Zoals je in het kampement kunt zien werken zij met onder andere wol, vilt, vachten, wol, linnen, hout en leer.

Als je in de keuken woont heb je geen honger, dus ze bijten niet. Met andere woorden: als je een vraag hebt, stel hem gerust. Haertfara beantwoordt hem graag.

Niflheim Vikings

De Niflheim Vikings is een groep die het kampement het dagelijks kampleven van een aantal Vikingfamilies uitbeeldt. Naast het kampleven beoefenen we ook diverse ambachten en geven we onze jongelingen instructies om als krijger “op Viking” (rooftocht) te gaan.

De Nilfheim Vikings bijten niet en willen u graag alle informatie geven over het leven van de Viking.

Hoge Middeleeuwen 1100-1300.

Smederij Limburg

Smederij Limburg is een rondreizende Johannieter smidse die vooral wapens en wapenuitrustingen maakt en repareert. Daarnaast smeden ze er plekke kleine gebruiksvoorwerpen op bestelling, of om het smeedproces ter plekke te kunnen demonstreren aan het publiek.

De Hospitaalridders

Het jaar onzes Heeren 1248. Een groep Hospitaalridders start vanuit uit de commanderijen van Nijmegen om deel te nemen aan de zevende kruistocht. Zij zijn onderweg naar Aigues-Mortes in zuid Frankrijk, waar zij, onder de vlag van Koning Louis IX, het zwaard opnemen tegen de Saracenen.

De Hospitaalridders is een reenactmentgroep die laat zien hoe het er in de dertiende eeuw aan toegaat, zowel in- als buitenom het kampement. Op het kampement zelf wordt er historisch gekookt en gegeten, en zullen er ook ambachten uit deze tijd worden beoefend. Het kamp en de klederdracht wordt zo historisch mogelijk neergezet.

Deze krijgsmonnikken geven uitleg over de wapens en uitrusting die werd gebruikt in 1248. Doormiddel van exercities blijven de monniken in vorm voor de veldslagen en wordt er ook onderling geoefend met bijvoorbeeld het zwaard, om de behendigheid hoog te houden. Onder de taken van de monniken vallen het voorbereiden en uitvoeren van de mis, het gebed voor het eten, de zegening voor een veldslag en een rondgang om de gevallenen op het slagveld te eren.

De Hospitaalridders zullen hun kamp opzetten op Historisch Festijn Vorden.

Late Middeleeuwen 1300-1500.

Compagnie van Cranenburgh

De Compagnie van Cranenburgh stelt een groep huursoldaten voor uit de jaren zeventig van de 14e eeuw. Deze Compagnie verhuurt zich aan de verschillende strijdende facties die de Lage Landen kenden in deze periode. Vanwege de familiebanden tussen de Cranenburghs en de familie Van Wassenaer strijdt de Compagnie veelvuldig aan Hoekse zijde. Maar niet alleen de bekende factiestrijd van Hoeken en Kabeljauwen vormden een toneel voor de krijgskunsten van de Compagnie van Cranenburgh, ook hebben we ervaring opgedaan in de strijd tussen Heeckerens en Bronckhorsten in Gelre, Schieringers en Vetkopers in Friesland en de Brabantse successieoorlog.

Wentwood Company

In het zuidoosten van Wales, in het gewest Monmouthshire, ligt het Wentwood Forest, wat deel uitmaakt van het district Gwent. Waar de beste speervechters uit het noorden kwamen, kwamen uit Gwent echter de beste boogschutters van Wales. Deze boogschutters waren, zoals het toentertijd werd gezegd: ‘accustomed to war’ – geharde krijgers, door de wol geverfd door de strijd. De kleuren gedragen door deze strijders waren groen en wit en telde ze naast boogschutters ook soldaten met zwaarden, speren, maces, guisarmes en bijlen.

De Wentwood Company beeldt een groep huurlingen uit die van origine uit Gwent in Wales komen. Na heel wat jaren gevochten te hebben in de White Company, onder leiding van John Hawkwood, heeft deze compagnie door Europa getrokken en zijn ze uitgekomen in de Lage Landen, om hier hun soldij te verdienen.

Deze compagnie bestaat uit zwaardvechters, piekeniers en boogschutters. Alle leden van de groep beoefenen hun krijgskunsten in het dagelijks leven uit als sport en willen graag een demonstratie van hun wapenvaardigheid laten zien!

Aachener Allianz

De “Aachener Allianz” beeldt een groep mensen uit in de late middeleeuwen. De groep bestaat uit twee jonge zwaardvechters, de houtbewerker Hagen von Schwerzfeld en boogschutter Johanna vom Iterbach onder de knie. Deze vondeling is door Ina von Boeckum opgevoed. Die beheerst het plankweven en gaat ook met wol en garen handig om.

De groep presenteert diverse middeleeuwse wapens en wapenuitrusting en demonstreert een zwaardgevecht. De houtbewerker toont verschillende middeleeuwse voorwerpen en hun productiewijze, terwijl de vrouwen de kunst van het veterknopen en het plankweven laten zien. De bezoeker kan het alledaagse leven in het kamp volgen, incl. koken e.d. Daarbij beelden we onze periode op een begrijpelijke wijze uit.

Speelt ende Queelt

Het Middeleeuws Consort “Speelt ende Queelt” is een in 2011 opgericht ensemble van muzikanten die op een zo correct mogelijke manier de muziek uit de Middeleeuwen opnieuw ten gehore brengen. Dit betekent dat we gebruik maken van middeleeuwse instrumenten, in combinatie met kledij uit die tijd.

“Ars Manu” is het ambachtelijk deel van onze groep, opgericht in 2013. Het bestaat uit mensen die zich toeleggen op verschillende vormen van handwerk. We maken hoofdzakelijk gebruik van middeleeuws verantwoorde grondstoffen, zoals stoffen, hout en wol, maar ook werktuigen en gereedschappen, om zo uiteenlopende voorwerpen te vervaardigen.

Dit alles wordt getoond in een mooi kampement, bestaande uit enkele tenten, luifels, een kookplaats en werktafels waar het publiek ons effectief bezig kan zien met de muziek of de ambachten.

Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.

Bergsche Batterij

De Bergsche Battery laat de rijke historie van de stad Geertruidenberg herleven. Na de verovering van de stad in1593 door stadhouder Maurits op de Spanjaarden werd een stadsmilitie gevormd om de stad te behoeden voor Spaanse invallen. De huidige Bergsche Battery is een zo verantwoord mogelijke nabootsing van de stadsmilitie anno1593.

De Bergsche Battery is een complete stadsmilitie waarbij alle disciplines van toen vertegenwoordigd zijn. De specialisatie van de Battery betreft de artillerie van rond het jaar 1600. Oude gietijzeren lopen zijn op gereconstrueerde affuiten geplaatst en weer in bruikbare toestand gebracht. Het vaste vestinggeschut is te zwaar om vervoerd te worden, maar de veldstukken zijn wel mobiel en worden op locatie gebruikt.

www.bergschebattery.nl

MARS, Compagnie te Voet

Op het historisch festijn te Vorden kunt u kennis maken met onze Staatse compagnie te voet en haar kampgevolg; een compagnie infanterie zoals die eruit heeft gezien tijdens onze strijd tegen Spanje in de periode van 1600 tot 1630. Het Staatse leger onder Prins Maurits gold als een van de meest toonaangevende legers van zijn tijd en MARS doet er alles aan om een dergelijke eenheid eer aan te doen door een zo waarheidsgetrouw mogelijke uitbeelding neer te zetten.

 Compagnie Onversaegt

De Compagnie Onversaegt is opgericht in 2012 met als belangrijke doelen: het ceremonieel afvuren van het kanon in Bredevoort en het kampleven van een compagnie uit de Tachtigjarige Oorlog uitbeelden en beleefbaar maken met behulp van historisch verantwoorde kleding, voorwerpen en gebruiken die getoetst zijn aan authentieke bronnen.

De compagnie bestaat uit 13 mannelijke en 7 vrouwelijke leden. Daarnaast zijn er in het kampement altijd een aantal jeugdleden aanwezig waardoor wij het kampleven authentiek kunnen nabootsen. In die tijd was het ook normaal dat er zich vrouwen en kinderen in het kampement bevonden.

De Compagnie kan een historisch verantwoord kampement opzetten. Alle mannelijke leden kunnen als kanonnier functioneren. Daarnaast kunnen een aantal leden als piekenier optreden. Tijdens evenementen oefenen zij de drills met andere deelnemende groepen. Andere leden kunnen in het kamp ook het schrijven met een ganzenveer, het gieten van kaarsen of het maken van vuur met een vuurslag demonstreren aan het publiek dat het kampement bezoekt. Ook spelen we de piekendril met kinderen na met behulp van lange bezemstelen.

Walking through History

De heer Albrecht van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella van Spanje, Landvoogd en Landvoogdes van de Zuiderlijke Nederlanden, zullen het Historisch Festijn Vorden vereren met een bezoek. Albrecht is de zoon van Keizer Maximiliaan II van het Heilige Roomse Rijk. De Infanta Isabella Clara Eugenia is de dochter van Koning Filips II van Spanje en Portugal. Zij ontvingen de Nederlanden als huwelijkscadeau van Koning Filips in 1598 en om het land beter te leren kennen, maken zij een ronde door de diverse provincies.

Door: www.walkingthroughhistory.com

Foto: Henk van Rijssen

Cavalerie 1588

Een primeur voor het Historisch Festijn Vorden! Voor het eerst dit jaar ruiterij op het Festijn, namelijk Cavalerie 1588!
In Bergen op Zoom werd in 2012 het spektakel Bergen op Zoom 1588 opgevoerd. Dit was een groot Re-enactmentspel. Hierbij werd het gevecht tussen de Hollanders en de Spanjaarden uitgebeeld. Bij dit gevecht(spel) waren paarden nodig. De manege werd gevraagd.
Dit was de start van Cavalerie 1588! Een groep enthousiaste ruiters/paardeneigenaren deden mee aan dit gevecht(spel). Wat zeer goed was ontvangen bij het publiek. De cavaleristen werden zo enthousiast dat er wekenlijks geoefend wordt.

Nieuwe tijd, ca 1650-1800.

Allemansend

We schrijven het jaar 1705 en de wereld is in oorlog vanwege de Spaanse successiecrisis. Zeevaarders mochten, met een door de Nederlandse Republiek verstrekte commisie- of kapersbrief, vijandelijke schepen vrij aanvallen. Er zat wel een nadeel aan: de hele buit moest ingeleverd worden aan een rechter die besliste of de kaping volgens de regels en wetten was gegaan. Daarna werd de buit per opbod verkocht en na aftrek van belastingen, opslagkosten en een aantal steekpenningen, ging de winst naar de reder en scheepsbemanning. De lading kon echter ook illegaal verkocht worden, waar meer geld mee verdient kon worden, maar zonder kapersbrief was dit niet alleen schending van het oorlogsrecht, maar ook piraterij, waar de doodstraf op stond.

 Schotse Jacobieten, ca. 1715-1746.
Clan MacBran 
“Clan MacBran” beeldt een kamp van achttiende-eeuwse Jacobieten uit Schotland uit. Deze volgelingen van de verbannen koning James de Zevende proberen hem weer op de troon van Engeland te krijgen. Naast het dagelijks leven in het kampement van de Jacobieten, waarin diverse ambachten te zien zijn en historisch eten bereid wordt, worden er ook dingen gedemonstreerd zoals: wapens en bijbehorende vechttechnieken en hoe klederdracht uit die tijd gedragen werd, zoals de arisaid voor de dames en de bekende great kilt voor de heren.

Napoleontische periode, 1793-1815.

Wassenbergh

“Wassenbergh” is een vereniging voor re-enactment en levende geschiedenis opgezet door Jolijn en Marc Geerdink-Schaftenaar. De vereniging houdt zich bezig met een twee soorten uitbeeldingen die vaak onderbelicht worden op historische evenementen: burgers uit de lagere sociale klassen en militaire muziek. De verschillende uitbeeldingen zijn uit de periode 1568 – 1832, van het begin van de Nederlandse Opstand tot het einde van de Belgische Opstand.

De leden van Wassenbergh maken niet alleen deel uit van historische evenementen, maar geven ook lezingen en demonstraties. Op hun website www.wassenbergh.com kun je publicaties met historische informatie vinden, met name over kleding uit voorgaande eeuwen. De bedoeling is om historische kennis op een laagdrempelige manier beschikbaar te maken en te verspreiden.

Tijdens Historisch Festijn Vorden zullen de leden van “Wassenbergh” in en rond het militaire kampement uit de Napoleontische periode te zien zijn.

Saluut batterij Atkins

Saluutbatterij Atkins verzorgt al zo’n dertig jaar demonstraties voor een breed publiek. Bij deze demonstraties laten zij zien hoe met diverse oude voorlaadwapens, zoals kanonnen en geweren, en uniformen de exercities uit de Tachtigjarige Oorlog werden uitgevoerd en de periode 1813-1815. Verder geeft Saluutbatterij Atkins ook begeleidingen aan concerten en muziekstukken zoals de Ouverture 1812 van Tsjaikovski en deelgenomen aan grote internationale evenementen zoals bijvoorbeeld de slag bij Waterloo, de slag bij Bourtange, de slag om Grolle en de slag bij Heiligerlee.

De vereniging bestaat momenteel uit ongeveer dertig leden en gaat regelmatig op pad naar evenementen van verschillende aard in het binnen- en buitenland. Behalve de Napoleontische periode doet de Batterij ook de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens een bivak gunnen zij u een blik op het leven rond een legerkampement, compleet met artillerievuur, tenten, kampvuur, kookgerei, kampvolgsters en jenever.

The Meryton Society

Tijdens het Historisch Festijn Vorden zal het kasteel levendig bewoond worden door onder andere The Meryton Society.

De vereniging wordt gevormd door personen met een voorliefde voor de Engelse Regency periode. Zij hebben elkaar leren kennen door de website over deze schrijfster www.janeausten.nl (Niet te verwarren met de Nederlandse Jane Austen Society) en zo is de liefde voor het bijwonen van historische gebeurtenissen en settings geboren.

The Meryton Society wil laten zien hoe de gegoede burgerij (English ‘gentry’) in Engeland rond 1795 – 1817 leefde en doen dit door het bijwonen van evenementen uit deze tijdsperiode. Tijdens een evenement zijn de leden op doorreis of op bezoek bij één van de vrienden uit hun klasse in Nederland. Tijdens een evenement zijn zij vaak druk bezig met borduren, schilderen, brieven schrijven of dansen (demonstratie of workshop).

Le 3eme Régiment Grenadiers

Het waren roerige tijden in Europa: de revolutie in Frankrijk lijkt leek te gaan verspreiden naar de omliggende landen en de vorsten voelden zich hierdoor bedreigd. Holland werd een vazalstaat van het Grootse Franse Rijk en de jongere broer van de Keizer Napoléon werd op de troon gezet – Koninkrijk Holland was een feit. Als nieuwe koning richtte Lodewijk Napoleon zijn eigen lijfwacht op en hiervoor werden de sterkste mannen in de mooiste uniformen van de hoogste kwaliteit gestoken en kregen dito uitrusting. Holland werd uiteindelijk toegevoegd aan het Franse Keizerrijk en de Koninklijke Garde Grenadiers marcheerden naar Parijs om te worden opgenomen in “La Garde Impériale”, de lijfwacht van de Keizer. De Nederlandse Grenadiers stonden toen al snel bekend om hun discipline en het hoge niveau waarop zij hun exercities beheersten.

Dit regiment nam als onderdeel van het Grande Armée ook deel aan de noodlottige veldtocht naar Moskou. Slechts een handvol soldaten overleefden deze barre tocht…

De vereniging ‘Le 3ème Régiment Grenadiers à Pied de la Garde Impériale’ beeldt het dagelijkse leven uit van soldaten in dienst van Frankrijk omstreeks 1812: intensief exerceren, uitrusting verzorgen, foerageren voor de maaltijden en ten strijden trekken wanneer Keizer Napoléon hen daartoe beveelt.

7e Bataljon Infanterie van Linie 

Het jonge koninkrijk der Nederlanden had in 1813, na het einde van de Franse heerschappij, een nieuw leger nodig. Hiertoe werd onder meer in 1814 het 7e Bataljon Infanterie van Linie opgericht te Gent. Deze eenheid van beroepsmilitairen bestond voor een groot deel uit mannen die eerder in het Franse leger hadden gediend en zou in 1815 onder meer actief zijn in de Waterloocampagne, waarin zij tegen Napoleon vocht in de veldslagen te Quatre-Bras en Waterloo zelf. De fuseliers van het zevende reisden te voet en waren bewapend met enkel een musket. Zij vochten in linie, op een bredere rij, schouder aan schouder met hun kameraden om zo veel mogelijk vuurkracht op een zo klein mogelijke breedte op het veld te kunnen brengen.

De vereniging “7e Bataljon Infanterie van Linie (1815)” werd opgericht in 1999 en werkt sindsdien aan een zo authentiek en kwalitatief hoogwaardig mogelijke uitbeelding van deze eenheid in al haar facetten.

2tes leichtes Bataillon King’s German Legion.

Vanaf zijn oprichting in het begin van de jaren tachtig beeldt de “Historische Darstellungsgruppe King’s German Legion e.V.” het tweede lichte infanteriebrigade (2e LB), een Hannovers-Duitse militaire eenheid in Britse diensten tijdens het Napoleontische tijdperk. Sindsdien treden de ongeveer 50 leden van de vereniging, in de voetsporen van hun historische voorbeelden van het noorden van Duitsland naar Engeland, naar de poorten van Kopenhagen, Portugal en Spanje in (waar de 2e LB twee onderscheidingen kreeg voor zijn rol tijdens de reageerstrijd van Venta del Pozo in oktober 1812 en tijdens de hele campagne op het Iberische schiereiland van 1808 tot 1814, als integraal onderdeel van het leger van Wellington) en tenslotte naar de velden Waterloo. Hier heeft deze eenheid zowel zijn meest glorieuze en bloederigste momenten ervaren, waarin ze de boerderijverbinding van La Haye Sainte, gelegen in het hart van het slagveld, ongeveer 5 uur tegen een groot aantal Franse troepen hebben verdedigd. Deze prestatie is een lange tijd verwaarloosd in de historie en men erkent tegenwoordig dat deze geweldige prestatie als een van de belangrijkste oorzaken kon worden gezien voor de uiteindelijke geallieerde overwinning tegen Napoleon. Hierdoor heeft het 2e LB en alle andere eenheden van het Koninklijke Duitse Legioen (KGL) die deelnamen aan deze strijd een een extra onderscheiding gekregen.

Braunschweiger Leibbataillon

Het Braunschweiger Leibbataillon is een groep die lijfwacht van de Hertog van Braunschweig uitbeeldt, ten tijde van de Napoleontische Oorlog. Deze garde heeft onder andere in 1815 gevochten in de veldslagen tegen Napoleon in Quatrebras en Waterloo. De groep bestaat uit meer dan dertig leden uit o.a. regio Braunschweig, maar ook uit de rest van Duitsland en ze willen een indruk geven van de geschiedenis van Braunschweig in de tijd van Napoleon.

 Het Korps Sappeurs, Mineurs en Pontonniers

Het Korps Sappeurs, Mineurs en Pontonniers die bij de vorige editie van het Festijn een zeer goede indruk achter hebben gelaten.

Het Korps Sappeurs, Mineurs en Pontonniers is een vereniging met als hoofduitbeelding de eerste compagnie Sappeurs in Nederlandse dienst in de periode 1813-1814.

Het korps was de voorloper van de huidige Genie en houd zich bezig met het bouwen en afbreken van verdedigingswerken, bruggen en stellingen. Onze vereniging probeert zoveel mogelijk technieken en gereedschappen uit de sappeurshandboeken te gebruiken en op deze wijze een historische beeld neer te zetten.

Douanes Imperriales

Vertaald uit het Frans betekent ‘Douanes Imperriales’ de ‘Keizerlijke Franse douane’, welke in dienst was van Napoleon Bonaparte.
Deze onder het civiele gezag vallende eenheid werd eind 1700 opgericht in de jonge Franse republiek en hadden als belangrijkste taak het bewaken van de grenzen. In het begin hadden ze burgerkleren aan met een koperen plaatje op de sabelriem om aan te geven dat ze douaniers waren, later werden dit er donkergroene uniformen met een zwarte bicorn.

Napoleon heeft de douane overgenomen in zijn geheel en flink uitgebreid. Op het hoogtepunt van zijn macht waren er rond de 40.000 douaniers, welke overal in het rijk zaten. Zij moesten er voor zorgen dat het continentale stelsel zou slagen: een stelsel dat ervoor zorgde dat er geen handel gedreven kon worden met de vijandelijke landen. Daarnaast joegen de Douaniers ook op smokkelaars en deserteurs.

De meeste leden van de Douanes Imperiales waren ex-soldaat, wat ze een door-en-door getrainde eenheid. Tijdens het laatste jaar werden er ook douane-eenheden in de strijd gebruikt, zoals bij de laatste gevechten in Frankrijk, in het jaar 1815.

Na de val van Napoleon verdwenen de douaniers niet van het beeld: ieder land maakte zijn eigen civiele grensbescherming, die bekend waren als Douanes, Douaniers, Zoll of Customs.

Het Wilde Westen, 1865-1890.

Living Wild West

Living Wild West is een eenmansgroep die het wilde westen van de 19de eeuw uitbeeldt. Hij is door zijn familie in contact gekomen met reenactment en na een bezoek aan Pullman City in Eging am See, viel zijn keuze op het Wilde Westen.

Historisch Festijn Vorden zal de primeur worden voor Living Wild West, dus kom deze cowboy bekijken!

Belle Epoque, 1870-1914.

Olsder Art

King George en Queen Mary komen weer hun opwachting maken in Kasteel Vorden en dragen beide galakleding zoals ze werden gedragen bij officiële gelegenheden, met bijbehorende orders er medailles.

King George V draagt het marinegala-uniform uit 1910, en draagt de borst ster van de Orde van de Kouseband met bijbehorende blauwe sjerp, de Orde van de Distel en het kruis van de Royal Victorian order.

Queen Mary draagt een blauwe gala jurk met sleep, haar diamanten tiara en halsketting, de borst ster van de orde van de Kouseband met bijbehorende blauwe sjerp.

Eerste Wereldoorlog, 1914-1918.

Gordons Living History

“Gordons Living History” is een groep die het leven van de Gordon Highlandersoldaten portretteert uit de eerste wereldoorlog (1914-1918). Hierbij hebben ze historisch accurate uitrusting, wapentuig en voeren ze exercities uit.

Dus kom bij Gordons Living History langs op Historisch Festijn Vorden om te kijken, voor informatie over hun uitrusting of om gewoon een praatje te maken.

Schlasta 6

Schlasta 6 is groep die het leven van Duitse piloten en ondersteunend personeel laat zien ten tijde van het laatste oorlogsjaar van de Grote Oorlog. Wat onze groep uniek maakt is dat wij een vliegtuig aan het nabouwen zijn van het type Halberstadt CLIV.

Een Schlachtstaffel (afgekort Schlasta) is een gespecialiseerde grondaanvalseenheid van de Duitse luchtmacht en werd vanaf eind 1917 ingezet voor tactische bombardementen, het ondersteunen van infanterie, luchtsteun bieden en het beschermen van verkenningsvliegtuigen.

De piloot, boordschutter, observant en monteurs van onze groep eten, drinken, slapen en gedragen zich zoals een Schlasta eenheid dit ook had gedaan tijdens de Eerste wereldoorlog en heten u van harte welkom om bij ons te komen kijken.

Tweede Wereldoorlog, 1939-1945.

European Theatre of Operations Reenacment 1940-1945

E.T.O.R. 40-45 is een re-enactmentgroep die zich richt op de uitbeeldingen van verschillende strijdkrachten uit de tweede wereldoorlog. ETOR beeldt de Amerikaanse 101st Airborne uit en het 502nd P.I.R. para-infanteristenregiment. Daarnaast het Royal Hamilton Light Infantry regiment van de 2nd Canadian Division uit Canada en de 5th Belgian Special Air Service (SAS). Ook de Duitse bezetters worden door E.T.O.R. uitgebeeld voor een volledig beeld van de tweede wereld oorlog. Dat doen zij als 16. Luftwaffe Felddivision. Tijdens het Historisch Festijn Vorden zijn vrijwel alle uitbeeldingen aanwezig en zorgen zij voor een uitgebreide display in de kelder van het kasteel waar zij een veldhospitaal zullen neerzetten. Laat u verassen door de kwaliteit van de uitbeelding en maak een praatje met de enthousiaste leden van deze leuke vereniging.

The Fighting Fourth living History

We beelden het no4 Army Commando vanaf April 1944 uit. Deze eenheid was bijzonder omdat het een gecombineerde Frans-Britse eenheid was.

Ze hebben deelgenomen aan D-Day  (de 177 aanwezige Fransen waren de enige Franse troepen die aan land gingen) en de slag om Normandie. In November 1944 ze hebben Vlissingen bevrijd. Ze zijn in Zeeland gebleven tot aan het einde van de oorlog. 

Krasny Oktjabr

Krasny Oktjabr is een re-enactmentgroep die de soldaten van het Rode Leger uitbeelden, zoals ze vochten in de Grote Vaderlandse Oorlog (de Tweede Wereldoorlog) vanaf 1943. De groep heeft als doel het publiek meer te leren over de strijd die Sovjetsoldaten leverden aan het Oostfront – een stuk geschiedenis dat in hun ogen onbekend en ondergewaardeerd is.

‘Krasny Okjabr’ (Rode Oktober) is een verwijzing naar de Oktoberrevolutie van 1917 (het moment dat de Bolsjewieken in Rusland aan de macht kwamen), maar de ware rede voor de naam van deze groep is vanwege de 39e Garde Schuttersdivisie die vanaf oktober 1942 de ‘Rode Oktober’ staalfabriek in Stalingrad verdedigde en aldaar dapper stand hield. Deze garde heeft van Stalingrad tot Berlijn gevochten en is daarom een zeer interessante en representatieve divisie voor de onbekende kant van het Oostfront: de Sovjetsoldaten.

In Nederland wordt vaak vergeten dat het enorme offer van het Sovjetvolk aan het ‘Oostfront’ – schattingen stijgen boven de 27.000.000 doden – essentieel en doorslaggevend was voor de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.

Voor meer informatie, bezoek onze Facebookpagina en/of website!
https://www.facebook.com/KrasnyOktjabr/
http://www.krasnyoktjabr.nl/

 VMHU

Het Verband voor Militair Historische Uitbeeldingen is een nieuwe vereniging in het LPLG.
Deze streeft er naar samen te werken met andere verenigingen bij grote evenementen en een hoge mate van van authenticiteit na te streven met de eigen groepen.
Aanwezig zullen zijn onderdelen van de volgende groepen:

De springbokken (The springboks)

Deze groep beeld het leven van de zuid afrikaanse militair uit van de 1ste Suid afrikaanse divisie in Noord Afrika in de periode van 1940 tot 1942 en de 6de pantser divisie in Italië.

In Vorden zal een gedeelte van de groep aanwezig zijn om de 6de pantser divisie (6th Armourd) neer te zetten.

Het kenmerkende van de zuid-afrikaanse militair is dat ze geen schouderemblemen dragen op de mouw maar een simpele slipon hebben om de epauletten.

Deze nieuwe groep is druk bezig met onderzoek om deze vergeten groep commonwealth militairen op een zo een correct mogelijke wijze neer te zetten.

US 603rd QM Graves Registration Company en US first aid station

US 603rd QM Graves Registration Company
Gedetacheerd in kleine effectieve groepen bij de verschillende divisies verzorgde de eenheid voor het verzamelen en ophalen van de doden(geallieerde en Axis) van het slagveld, waarna het soms moeilijke proces van identificatie en registratie begon en tot slot het begraven van de gesneuvelden . Daarnaast was men ook belast met het sorteren en verzamelen van de persoonlijke spullen zoals fotos of horloges van de gesneuvelden om deze naar de nabestaanden te kunnen sturen. De lijfspreuk van de eenheid was niets voor niets “Mortuary Affairs”.Het geeft een unieke kijk op een vaak onbekend deel van de krijgsgeschiedenis in West Europa

US first aid station

Onze US First Aid Station laat u zien hoe gewonden militairen werden verzorgd en behandelt voordat deze op verdere transport gingen naar de grotere Field Hospitaals. De vaak kleine en hectische First Aid Station bevonden zich direct achter de frontline en gaven eerste hulp aan gewonde militairen. Maar ook voorkomende ziekten konden worden behandelt. Een First Aid Station was een tussenstation voor de meeste gewonden voordat deze verder in een Field hospitaal werden gebracht.

Ergens in Nederland

Ergens in Nederland zal met een kleine groep aanwezig zijn op Vorden.
De groep bestaat uit geschiedenis uitbeelders die het gemobiliseerde leger uit 1939 –
1940 voor langere tijd uitbeelden.

Leden van deze groep staan al een aantal jaar op de nationale dodenherdenking op 4 mei als erewacht naast defensie op de Grebbeberg.

Groupe Emile

Het Franse verzet speelde tijdens WO2 een cruciale rol. Nadat Charles de Gaulle in 1942 het verzet vanuit Engeland beter begint te coördineren, begint de Duitse bezetter ernstige hinder te ondervinden van de vaak gedurfde aanvallen en sabotageacties van het verzet. Eind ‘43 alleen al per maand honderden sabotageacties tegen de spoorwegen. Veel materiaal hiervoor werd gedropt vanuit Engeland. Naast deze gewapende acties was het verzet ook bezig met informatie te vergaren. In de aanloop naar D-day was deze informatie van vitaal belang voor de geallieerden. In ‘44 telde het Franse verzet niet minder dan 100.000 leden. Zonder risico was het verre van. De Duitse bezetter erkende het Franse verzet niet als strijdmacht. Gevangenname betekende vrijwel altijd de dood. Natuurlijk lachen ook wij om de serie “‘Allo ‘Allo”. Laten we echter niet vergeten dat de werkelijkheid anders was en vele mannen en vrouwen van het Franse verzet hun leven hebben gelaten voor de vrijheid.

DRG ’40-’45

De Dutch Re-enactment Group ’40-’45 is een vereniging die zich bezig houdt met het uitbeelden van bezettingssituaties uit de jaren 1940 tot en met 1945. Hierbij speelt authenticiteit een sleutelrol.

De uitbeeldingen die de DRG ’40-’45 verzorgt betreffen zowel geallieerde eenheden, als de Binnenlandse Strijdkrachten, maar met name ook die van de Duitse Wehrmacht. Alle uitbeeldingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en uitgewerkt. Een grote diversiteit aan (vaak ook origineel) displaymateriaal draagt hier aan bij. Het materiaal varieert van uniformen en persoonlijke uitrusting tot wapens en voertuigen.

Het doel van de Dutch Re-enactment Group ’40-’45 is educatieve historische verslaglegging, vergelijkbaar met een museum. Echter, in plaats van een statische display, kiest onze vereniging voor een dynamische display. Hiermee wordt getracht het realiteitsgehalte te vergroten en daarmee de bereikbaarheid van een breder publiek.

Tegenwoordige tijd, na 1945.

SOVIET-AFGHAN-WAR 1979-1989 
345TH INDEPENDENT GUARDS AIRBORNE REGIMENT

Het 345e regiment is de eenheid van onze uitbeelding. We bestaan sinds februari 2014 en we vallen onder de vereniging Voorwaarts MARS.

Er is geen specifieke eenheid of compagnie uitgekozen, omdat in de jaren dat de eenheid in Afghanistan actief was, het regiment vanuit Bagram haar compagnieën in kleinere kampen heeft laten opereren. Ook al is de eenheid van 1979 tot 1989 actief geweest, ons streef jaar is vooral 1985. 

Het zal locatie afhankelijk zijn welk thema er gebruikt word en hoe het kamp eruit gaat zien. Een aantal voorbeelden van thema’s zijn een patrouille basis of een post op een klein bergje.

De eenheid die wordt gere-enact bij de Vereniging MARS is het 345e Onafhankelijke Garde Luchtlandings Regiment. Dit regiment is vanaf de eerste dag actief geweest in Kabul en het vliegveld van Bagram. De eenheid werd in Bagram geplaatst en heeft het gehele conflict geopereerd in het land. Zij stonden hoog aangeschreven en kregen vaak belangrijke taken tijdens een opdracht. Zo had een compagnie geholpen bij “operatie Storm-333″ in Kabul 1979. Ze hadden vele opdrachten en missies vervult en een aandeel gehad tijden enkele missies in de Panjshir vallei, zoals tijdens “offensief Panjshir VII” in 1984. Een compagnie van het 345e heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens “operatie Magistral”. Een onderdeel van de operatie was om de route naar de afgesneden stad Khost vrij te houden. In het begin van januari 1988 is de compagnie van 39 man op een berg afgezet. De compagnie heeft 24 uur lang 12 aanvallen over hun heen gehad. De Mujahideen bestond uit 250 man, sommige berichten hebben het zelfs over 500. Toch is het de compagnie gelukt de positie te behouden met grotendeels gewonde en enkele gezonde mannen, de route was weer veilig en open. Nadat het laatste konvooi uit Khost was gepasseerd richting Gardez heeft de eenheid hun positie los gelaten. In deze actie zijn 6 Sovjets gesneuveld, de 28 gewonde en 5 gezonde manschappen van het 9e compagnie zijn beloond met vele medailles. Deze strijd is ook bekend als de “Slag om Berg-3234″. 

Het 345e regiment is in Afghanistan gebleven tot 11 februari 1989, onderdeel van de laatste terug verplaatsing naar de Sovjet-Unie, beter bekend als “operatie Typhoon”.

Politiemuseum Provincie Antwerpen 

De PPA is de re-enactmentgroep van het Politiemuseum Provincie Antwerpen. Naast uitbeelding van de Belgische Politie en vroegere Rijkswacht door de jaren heen, heeft deze groep ook een variëteit van uniformen van verschillende ordediensten en militaire politie-eenheden van verscheidene binnen- en buitenlandse korpsen.

Op Historisch Festijn Vorden zal de PPA dit jaar de Franse Gendarmerie en Deutsche Polizei anno 1975 – 1980 uitbeelden.

Stichting Bartje Cie re-enactmentgroep 13 Infbat LMB RS

“Stichting Bartje Cie re-enactmentgroep 13 Infbat LMB RS” geeft gestalte aan de groene beginperiode van het 13de Infanteriebataljon Luchtmobiel “Regiment Stoottroepen” in de jaren 1994-1997 en beelden hiermee een meer recent stukje militaire geschiedenis en eenheid uit. De gehele groep bestaat uit nog actieve veteranen en oud-militairen en hun kamp is op diverse evenementen tevens een ontmoetingspunt geworden voor veteranen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op hun facebookpagina: https://www.facebook.com/Bartjecie/ of website van de stichting: www.13.luchtmobiel.nl.