Levende Geschiedenis

Prehistorie tot ca 500 v. Chr.

Keltische periode ca 500 v. Chr. – ca 44 v. Chr.

Romeinse Tijd ca 44 v.Chr. – 476

Franken en Saksen, ca 480-800. 

Viking periode ca 800 – 1000.

Niflheim Vikings

De Niflheim Vikings zijn vijf jaar geleden het re-enactmentavontuur aangegaan en sinds die tijd gegroeid van drie tenten tot een gezellig, klein vikingdorpje. Naast Nederlandse evenementen zijn ze op hun zwerftochten ook naar België en Duitsland uitgeweken.

In hun kampement laten ze verschillende vroegmiddeleeuwse ambachten zien en maken ze graag een praatje met u: zo kunt u alles te weten komen over hoe de groep het dagelijks leven uit die periode uitbeeldt. Daarnaast hebben de Niflheim Vikings ook stoere vechters die u geregeld in actie kunt zien met de verschillende wapens en technieken uit die tijd.

Iedereen is van harte welkom bij hun kampvuur om de sfeer te proeven en kennis te maken met de groep.

Hoge Middeleeuwen 1100-1300.

Late Middeleeuwen 1300-1500.

Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.

Clans of Caledonia

Sir David Balfour Regiment of Foote
2nd Regiment of the Scots Brigade/Dutch Infantry Regiment 603a

In 1568 werden ongeveer tien militaire compagnieën naar Nederland gestuurd, namens koningin Elizabeth I. Zijn wilde haar geloofsgenoten ondersteunen in de strijd tegen de Spanjaarden. In 1572 werden deze compagnieën verenigd in de “Schotse Brigade”, welke meer dan tweehonderd jaar heeft voortbestaan. Een van de eerste commandanten waren Sir Henry Balfour (tussen 1574-1580) en Barthold Balfour (tussen 1586-1594).

De naam Balfour leidde deze “Schotse Brigade” gedurende vele generaties, waaronder ook tijdens de tachtigjarige oorlog. De re-enactmentgroep “Clans of Caledonia” beeldt de “2nd Regiment of the Scots Brigade” uit tussen 1629 en 1639, onder leiding van Sir David Balfour. Deze brigade was toen gestationeerd in Utrecht en staat in de Nederlandse militaire geschiedenis bekend als Infantrieregiment 603a.

Nieuwe tijd, ca 1650-1800.

 Schotse Jacobieten, ca. 1715-1746.

Napoleontische periode, 1793-1815.

Het Wilde Westen, 1865-1890.

Belle Epoque, 1870-1914.

Eerste Wereldoorlog, 1914-1918.

Tweede Wereldoorlog, 1939-1945.

The Fighting Fourth Living History Group
Na veel publieke kritiek voor zijn “passieve” houding ten opzichte van het groeiende Derde Rijk, besloot Churchill eind 1940 om kleinere legereenheden in te zetten om snelle en gevaarlijke acties uitvoeren achter de vijandelijke linies. De Commando’s waren geboren.

De “No4. Army Commando’s” was een van de meest succesvolle en ingezette Britse eenheden van de Tweede Wereldoorlog, die vanaf 1944 ook Franse soldaten bevatte. Ze waren aanwezig bij de landingen in Normandië, op Sword Beach en namen deel uit van de bevrijding van Vlissingen en de uiteindelijke bezetting van Duitsland.

“The Fighting Fourth Living History Group” geeft een impressie van wie deze dappere mannen waren en de gevaarlijke en gewaagde operaties die ze uitvoerden.

Meer informatie:
Website: http://www.vmhu.nl/index.php/the-fighting-fourth/
Facebook: https://www.facebook.com/The-Fighting-Fourth-Living-History-Holland-1033485153366807/

US 603rd QM Graves Registration Company

De “US 603rd QM Graves Registration Company” beeldt een eenheid uit van het Amerikaanse leger die verantwoordelijk was voor het bergen en identificeren van de gesneuvelde soldaten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Deze studiegroep van het VMHU zal op Historisch Festijn Vorden een historisch display neerzetten dat het werk van deze eenheid schetst doormiddel van uitrusting, tenten, uniformen, maar ook dagelijkse dingen zoals eten en drinken uit die periode.

In het kamp zullen de leden van deze groep de vergeten verhalen vertellen van de jongens die op de Europese slagvelden hun moeilijke taak moesten doen. Moderne media toont meestal een gekleurd beeld van oorlog en de “US 603rd QM Graves Registration Company” wilt ook de keerzijde van deze medaille laten zien – de gruwelijke en vaak ook verdrietige realiteit van WOII.

Tegenwoordige tijd, na 1945.

Re-enactmentgroep “41 Dienstplicht Koude Oorlog”

Re-enactmentgroep “41 Dienstplicht Koude Oorlog” (41DKO) heeft als doel het in herinnering houden van de Nederlandse dienstplichtperiode tijdens de Koude Oorlog. In de hoogtijdagen van de Koude Oorlog (1960-1980) waren bijna alle mannen verplicht om zich aan te melden voor het Nederlandse leger.

In die periode was de Koninklijke Landmacht aanzienlijk groter en voor 41DKO is het de uitdaging om de sfeer van drukke legerkazernes op te roepen met een groep van 15 á 20 mensen. Om dit te realiseren hebben ze gekozen voor het uitbeelden van een Infanteriebataljon als organisatiemodel voor de groep en de verschillende subgroepen binnen een eenheid presenteren. Per evenement stelt 41DKO een groep samen die een bepaald thema uitwerkt zoals een verbindingsgroep, verzorgingsgroep, onderhoudsgroep, geneeskundige groep, verkennigsgroep en een stafgroep.

Meer informatie:
Website: www.41DKO.nl
Facebook: facebook.com/dienstplicht
Twitter: twitter.com/41dko

Stichting Bartje Cie re-enactmentgroep 13 Infbat LMB RS

Stichting Bartje Cie re-enactmentgroep 13 Infbat LMB RS, geeft gestalte aan de groene begin periode van het 13de Infanteriebataljon Luchtmobiel “Regiment Stoottroepen” in de jaren 1994 tot 1997. De Bartje Cie bestaat geheel uit Veteranen, oud militairen en enkele nog actief dienende militairen.