30-06: Vroege tijden herleven!

Gwylan is een vroege ijzertijd groep van + 800 v.Chr. uit West-Brabant.

In de prehistorie werd West-Brabant aan drie kanten omsloten door venen, moerassen en een enkele rivieren. Vanaf het Mesolithicum hebben er mensen gewoond maar niet altijd was er contact met andere delen van de Lage Landen mogelijk. Daardoor verlopen verschillende ontwikkelingen in dit gebied anders of vinden later plaats.

Naast het gewone boerenleven laten we elementen van de visvangst zien.

Omdat in die periode het ijzer nog maar spaarzaam was, gebruiken we ook vuurstenen werktuigen en een enkel van brons.

We bewerken bot, gewei, hout en steen. De handwerktechnieken die we laten zien zijn het twijnen, spinnen, sprangen, bandweven en naaldbinden. Daarnaast beoefenen we mandenvlechten, pottenbakken en visnetten breien.