30-06: Militie op Vorden

HET 5deBATALJON NATIONALE MILITIE 1815

In juni 1815 heeft het 5eBataljon Nationale Militie als onderdeel van een groot geallieerd leger bij Quatre-Bras en Waterloo het vaderland verdedigd tegen de invallende Fransen onder leiding van de keizer Napoleon Bonaparte. In die periode hadden de Nederlanden een kader/militie leger en de militiebataljons waren in feite de eerste eenheden die deels met dienstplichtigen werden gevuld.

Op 16 juni 1815 stond het 5eBataljon als deel van de Brigade Bylandt met ruim 500 man opgesteld ten zuiden van het kruispunt bij Quatre-Bras(BE). Op de weg naast, en in een hoeve genaamd Gemioncourt stonden zij tegenover een grote, Franse overmacht. Na enkele uren van woeste gevechten arriveerde de versterkingen maar pas na een lange dag van herhaaldelijk aanvallen en verdedigen ontstond er een soort patstelling tussen de beide legerkorpsen. Het 5deBataljon had zich kranig geweerd maar desondanks moesten zij meer dan de helft van hun aantal aan doden en gewonden betreuren. Toch stond de 5emilitie twee dagen later op de 18dejuni wederom opgesteld om deel uit te maken van de inmiddels wereldberoemde “Slag bij Waterloo”. Ook hier bevochten ze een Franse overmacht, met wederom vele doden en gewonden tot gevolg. De slag bij Waterloo werd gewonnen dankzij de vastberadenheid van de geallieerde en de Pruisen die bijtijds op het slagveld verschenen. Ondanks de grondwet, die stelde dat lotelingen (dienstplichtige) niet buiten de landsgrenzen hoefden te strijden, werden de Nederlandse eenheden na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo tot in Parijs achter de terugtrekkende Fransen aan gestuurd. Veel tijd om te herstellen kreeg de militie dus niet. Enkele dagen later trokken ze naar Frankrijk, richting de overwinning.

Met ruim twintig leden word binnen de re-enactment vereniging “MARS” het 5deBataljon gestalte gegeven door het reproduceren van hun uitrusting en het zorgvuldig instuderen van de exercities die toen werden gehanteerd. Dit gebeurd in nationaal maar veelal ook internationaal verband waarbij het deelnemer tal kan oplopen tot enkele duizenden soldaten. Middels kampementen en nagespeelde veldslagen wordt de geschiedenis herbeleeft en kan de toeschouwer van nabij een stukje terug in de tijd kijken. Het huidige 5deBataljon Nationale Militie is een vereniging waar ook jij lid van kan worden. Zoek ons eens op tijdens een evenement of kijk op http://5ebataljon.nl/.