29-05: Blijf in het gareel!

De mannen die nu bij Stichting Re-enactment Dienstplichtig Marechaussees (afgekort SRDM) ‘dienen’, zijn allemaal voormalige dienstplichtige marechaussees. Zij brengen de taken en rollen van de militaire politie (MP) in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw tot leven. SRDM draagt daarbij de waarden uit die aan de rol van marechaussee waren verbonden: respect, taakvolwassenheid, discipline en kameraadschap. Tijdens de Nederlandse dienstplichtperiode, die duurde van 1946 tot 1996, hebben ‘slechts’ 33.000 mannen bij het Wapen van de Koninklijke Marechaussee gediend. Aan toelating tot de opleiding op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, ging overigens een grondige selectie vooraf.

Tijdens (militaire) evenementen richten wij bijvoorbeeld een verkeerspost in en maken dan ook vaak gebruik van de originele KMar-voertuigen; de Daf YA 66 of de Landrover.
Bent ook voormalig dienstplichtig Marechaussee en wilt u meedoen? Neem dan contact op:
Facebook: @stichting.rdm
Email: stichting.rdm@gmail.com
Website: www.stichting-rdm.nl