23-03: Verzet tegen de bezetter

Afgelopen week hebben we gebruik mogen maken van het verworven democratisch stemrecht. Voor die vrijheid hebben velen het leven gegeven. Dit keer staan we met onze aankondiging voor het Historisch Festival Doorn stil hierbij.

“De Oranjewacht was een verzetsgroep welke opgericht is in Arnhem en tijdens de Tweede Wereldoorlog een landelijk netwerk werd met honderden leden in Nederland.
Wij vinden het belangrijk dat we de huidige en toekomstige generaties blijven vertellen over onze vaderlandse geschiedenis. Over de heldendaden van enkele dappere Nederlanders, die met gevaar voor eigen leven streden voor onze vrijheid.
De Oranjewacht anno nu bestaat uit een groepje enthousiaste mensen die als het ware een levend museum laten zien aan de bezoeker tijdens diverse museum-weekends.
Wij zullen u het dagelijkse leven van Jan Soldaat, of de verzetsman in burger of blauwe overall laten zien, waarbij u als bezoeker volop de gelegenheid heeft om vragen te stellen.
Binnen de Oranjewacht is de uitbeelding Staf der Binnenlandse Strijdkrachten (Generale Staf) leidend, daarnaast hebben we het stille verzet maar ook de BS in overall. Maar ook de Nederlandse Luchtbeschermingsdienst vindt een plek in de Oranjewacht.
Kortom, we laten de Nederlandse Vaderlandse geschiedenis zien ten tijde van de Tweede wereldoorlog tot en met de Bevrijding van 1945. Een periode waarin de gewone man soms tot uitzonderlijke daden werd geduwd om zn medemens te helpen.
Lest We Forget.
https://www.facebook.com/oranjewacht/