22-02: Anti-oorlog in moeilijke tijden

Museum Huis Doorn, alwaar ons Historisch Festival Doorn plaatsvind, is het officiële canon museum voor het tijdvak Eerste Wereldoorlog. Vandaar de extra aandacht tijdens het evenement. Niet alleen militairen hadden hiermee te maken, ook de gewone burgerij maakte bange tijden door!

De Dames en Heren van Toen beelden het burgerleven uit tijdens de twee wereldoorlogen;
hoe leefden de mensen toen, wat hield hen bezig?
Tijdens het Historisch Festival zullen wij strijden tegen onrecht en geweld. Net zoals tijdens de
Eerste Wereldoorlog zullen vertegenwoordigers van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
als leden van de Anti-Oorlograad een ongewapende strijd voeren. Oorlog is niet heldhaftig en romantisch;
oorlog kent slechts slachtoffers en wij leren alleen van onze geschiedenis door op een realistische
manier naar oorlog te kijken. Op gezette tijden zal één onzer leden een originele speech van Aletta Jacobs
voordragen.
U bent van harte welkom bij onze mooie kiosk met gezellig terras, waar Nederlandse soldaten een groot
deel van hun traktement spenderen!