21-06: Nog een leuke Napoleontische groep!

Afgelopen zondag was het 202 jaar geleden dat de slag bij Waterloo plaats heeft gevonden – de veldslag waarbij Napoleon Bonaparte definitief verslagen werd. Om dit te eren stellen wij vandaag nog een historische groep aan u voor die op Waterloo aanwezig was: de ‘2tes leichtes Bataillon King’s German Legion.’

Vanaf zijn oprichting in het begin van de jaren tachtig beeldt de “Historische Darstellungsgruppe King’s German Legion e.V.” het tweede lichte infanteriebrigade (2e LB), een Hannovers-Duitse militaire eenheid in Britse diensten tijdens het Napoleontische tijdperk. Sindsdien treden de ongeveer 50 leden van de vereniging, in de voetsporen van hun historische voorbeelden van het noorden van Duitsland naar Engeland, naar de poorten van Kopenhagen, Portugal en Spanje in (waar de 2e LB twee onderscheidingen kreeg voor zijn rol tijdens de reageerstrijd van Venta del Pozo in oktober 1812 en tijdens de hele campagne op het Iberische schiereiland van 1808 tot 1814, als integraal onderdeel van het leger van Wellington) en tenslotte naar de velden Waterloo. Hier heeft deze eenheid zowel zijn meest glorieuze en bloederigste momenten ervaren, waarin ze de boerderijverbinding van La Haye Sainte, gelegen in het hart van het slagveld, ongeveer 5 uur tegen een groot aantal Franse troepen hebben verdedigd. Deze prestatie is een lange tijd verwaarloosd in de historie en men erkent tegenwoordig dat deze geweldige prestatie als een van de belangrijkste oorzaken kon worden gezien voor de uiteindelijke geallieerde overwinning tegen Napoleon. Hierdoor heeft het 2e LB en alle andere eenheden van het Koninklijke Duitse Legioen (KGL) die deelnamen aan deze strijd een een extra onderscheiding gekregen.

Naast het zuivere militaire re-enactment streven de groepsleden, waaronder meerdere gezinnen, naar een hoog niveau van historische authenticiteit in alle facetten. Sinds bijna 30 jaar doen ze door heel Europa mee aan ontelbare Napoleonse evenementen en kampementen. De 2de KGL is bevriend met vele andere internationale groepen en historische verenigingen uit deze periode en het is de voortdurende bedoeling van de leden van de 2de KGL om het verhaal van deze buitengewone militaire eenheid, zijn rol in de geschiedenis te bewaren en tegelijkertijd het idee van internationale begrip en vriendschap te promoten.

——————————————————————————–

From its foundation in the late 1980s, the Historische Darstellungsgruppe King’s German Legion e.V. from Germany represents and re-enacts the second light infantry battalion (2nd LB) of this Hanoverian-German military unit in British services during the Napoleonic era. Since then the today about 50 association members follow the tracks of their historic examples from Northern Germany to England, to the gates of Copenhagen, into Portugal and Spain (where the 2nd LB received two battle honors for its role during the rearguard battle of Venta del Pozo in October 1812 and during the whole Peninsula campaign from 1808 to 1814 as integral part of Wellington’s army) and finally to the fields of Waterloo. Here this unit experienced both its most glorious and bloodiest hours, defending the farmhouse compound of La Haye Sainte, situated in the very center of the battlefield, for about five hours against a vast superior number of French troops. Long time neglected in the historic view, one is nowadays recognizing this tremendous achievement as one of the major causes for the final allied victory against Napoleon, yielding the 2nd LB and all other units of the King’s German Legion (KGL) participating in this epic battle another battle honor.

Apart from the pure military re-enactment, the group members, including several families, aim to achieve a high level of historic authenticity in all its facets. Since nearly 30 years, they do so all around Europe in innumerable Napoleonic events and bivouacs. Befriended with many other international groups and historic associations of that period, it is the ongoing intention of the 2nd KGL re-enactors to keep the memory alive of this extraordinary military unit and its role in history while at the same time purchasing the idea of international understanding and friendship.