18-06: Historische marechaussee begeleidt Koningin Wilhelmina

De Historische Brigade Koninklijke Marechaussee is ook aanwezig op het Historisch Festival Doorn!

Het handhaven van de openbare orde in ons land, werden in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw gedaan door de militaire Koninklijke Marechaussee (defensie), de burger Rijksveldwacht (justitie) en de burger Gemeentepolitie (binnenlandse zaken). In juni 1919 werd naast de Koninklijke Marechaussee een tweede legerpolitiedienst opgericht, het Korps Politietroepen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in het neutrale Nederland het leger gemobiliseerd. Dit betekende voor de Koninklijke Marechaussee extra werkdruk: naast de openbare orde handhaven en grenzen en wegen bewaken, kreeg het politietoezicht over het gemobiliseerde Nederlandse leger. Ter ondersteuning werden er ‘politie-afdeelingen’ opgericht. Maar na de oorlog bleef de druk groot door socialistische, communistische en revolutionaire onrust. De regering vreesde opstanden en revoluties en durfden niet te vertrouwen op de politiediensten. De Koninklijke Marechaussee moest ondersteuning krijgen.

Tijdens het Historisch Festival begeleidt de brigade Koningin Wilhelmina, uitgebeeld door Marti Blomme!