16-06: Bijna 202 jaar geleden werd Waterloo uitgevochten!

Op 18 juni 1815 vond een van de bekendste veldslagen ter wereld plaats, namelijk de slag bij Waterloo waar Napoleon definitief verslagen werd. Speciaal voor deze gelegenheid kondigen wij vandaag een groep aan die tijdens die veldslag aanwezig was: de Braunschweiger Leibbataillon.

De Braunschweiger Leibbataillon is een groep die lijfwacht van de Hertog van Braunschweig uitbeeldt, ten tijde van de Napoleontische Oorlog. Deze garde heeft onder andere in 1815 gevochten in de veldslagen tegen Napoleon in Quatrebras en Waterloo. De groep bestaat uit meer dan dertig leden uit o.a. regio Braunschweig, maar ook uit de rest van Duitsland en ze willen een indruk geven van de geschiedenis van Braunschweig in de tijd van Napoleon.

Kort voor zijn dood in 1806, tijdens de veldslagen van Jena en Auerstedt, wees hertog Carl Wilhelm Ferdinand zijn zoon Friedrich Wilhelm aan als zijn opvolger. Het hertogdom werd echter opgeheven en toegevoegd aan het nieuwe koninkrijk Westfalen. De onterfde hertog sloot zich met een particulier leger aan bij Oostenrijk toen in 1809 de oorlog tegen Napoleon opnieuw uitbrak en werd vanwege de kleur van de uniformen van zijn legergroep de “Schwarze Schar” (de Zwarte Hertog) genoemd.

Oostenrijk verloor de oorlog maar Friedrich Wilhelm weigerde te capituleren en kwam uiteindelijk in Engeland terecht. Nadat hij tussen 1810-1813 onder Engels commando vocht in Spanje, kon hij eind 1813 zijn hertogdom Braunschweig weer in bezit nemen. Hij richtte direct een nieuw leger op dat was opgezet rond zijn veteranen uit Spanje. Friedrich Wilhelm marcheerde met dit leger naar België, toen Napoleon oprukte naar Brussel voor zijn wat later zijn laatste veldtocht bleek te zijn. Samen met Nederlanders en Britten verdedigde de Lijfgarde Braunschweig de kruising Quatrebras op 16 juni 1815 ten zuiden van Brussel, waar hertog Friedrich Wilhelm van Braunschweig sneuvelde. Twee dagen later zegevierde de Braunschweiger Leibbataillon met hun bondgenoten voor de laatste keer over Napoleon, na hun overwinning bij de slag bij Waterloo.