12-01: Smokkelaars en deserteurs opgepast…..

Want hier zijn de Douanes Imperriales!

Vertaald uit het Frans betekent ‘Douanes Imperriales’ de ‘Keizerlijke Franse douane’, welke in dienst was van Napoleon Bonaparte.

Deze onder het civiele gezag vallende eenheid werd eind 1700 opgericht in de jonge Franse republiek en hadden als belangrijkste taak het bewaken van de grenzen. In het begin hadden ze burgerkleren aan met een koperen plaatje op de sabelriem om aan te geven dat ze douaniers waren, later werden dit er donkergroene uniformen met een zwarte bicorn.

Napoleon heeft de douane overgenomen in zijn geheel en flink uitgebreid. Op het hoogtepunt van zijn macht waren er rond de 40.000 douaniers, welke overal in het rijk zaten. Zij moesten er voor zorgen dat het continentale stelsel zou slagen: een stelsel dat ervoor zorgde dat er geen handel gedreven kon worden met de vijandelijke landen. Daarnaast joegen de Douaniers ook op smokkelaars en deserteurs.

De meeste leden van de Douanes Imperiales waren ex-soldaat, wat ze een door-en-door getrainde eenheid. Tijdens het laatste jaar werden er ook douane-eenheden in de strijd gebruikt, zoals bij de laatste gevechten in Frankrijk, in het jaar 1815.

Na de val van Napoleon verdwenen de douaniers niet van het beeld: ieder land maakte zijn eigen civiele grensbescherming, die bekend waren als Douanes, Douaniers, Zoll of Customs.

’ de ‘Keizerlijke Franse douane’, welke in dienst was van Napoleon Bonaparte.
Deze onder het civiele gezag vallende eenheid werd eind 1700 opgericht in de jonge Franse republiek en hadden als belangrijkste taak het bewaken van de grenzen. In het begin hadden ze burgerkleren aan met een koperen plaatje op de sabelriem om aan te geven dat ze douaniers waren, later werden dit er donkergroene uniformen met een zwarte bicorn.

Napoleon heeft de douane overgenomen in zijn geheel en flink uitgebreid. Op het hoogtepunt van zijn macht waren er rond de 40.000 douaniers, welke overal in het rijk zaten. Zij moesten er voor zorgen dat het continentale stelsel zou slagen: een stelsel dat ervoor zorgde dat er geen handel gedreven kon worden met de vijandelijke landen. Daarnaast joegen de Douaniers ook op smokkelaars en deserteurs.

De meeste leden van de Douanes Imperiales waren ex-soldaat, wat ze een door-en-door getrainde eenheid. Tijdens het laatste jaar werden er ook douane-eenheden in de strijd gebruikt, zoals bij de laatste gevechten in Frankrijk, in het jaar 1815.

Na de val van Napoleon verdwenen de douaniers niet van het beeld: ieder land maakte zijn eigen civiele grensbescherming, die bekend waren als Douanes, Douaniers, Zoll of Customs.