10-06: Paddy, onze Vlaamse Ier in Noord-Amerika

Paddy Irish Immegrant 1756 – 1783
“Ik beeld een Ierse Immigrant uit die na de zevenjarige oorlog alwaar ik in heb gediend bij een van de Irish Brigades in Frankrijk, tegen England, ben ik naar America vertrokken. En aldaar een tijd als longhunter (jager) door de bossen heb getrokken en gejaagd en bevriend ben geworden me de Seneca indianen en bij hun heb leren vingerweven. Hierna heb ik me gesetteld op het platteland  Pennsylvania en ben ik begonnen als folk zanger bodhran speler in de tavernen te spelen.
Door dat America 1775 aan de vooravond van de onafhankelijk oorlog stond werd ik ingelijf als minutemen van de staat  Pennsylvania.
En heb dan in deze oorlog tegen de Britten gevochten, na de oorlog ben ik terug folk zanger onderweg geweest.”