09-01: Schotten uit de Tachtigjarige Oorlog.

Clans of Caledonia 

Sir David Balfour Regiment of Foote
2nd Regiment of the Scots Brigade/Dutch Infantry Regiment 603a

In 1568 werden ongeveer tien militaire compagnieën naar Nederland gestuurd, namens koningin Elizabeth I. Zijn wilde haar geloofsgenoten ondersteunen in de strijd tegen de Spanjaarden. In 1572 werden deze compagnieën verenigd in de “Schotse Brigade”, welke meer dan tweehonderd jaar heeft voortbestaan. Een van de eerste commandanten waren Sir Henry Balfour (tussen 1574-1580) en Barthold Balfour (tussen 1586-1594).

De naam Balfour leidde deze “Schotse Brigade” gedurende vele generaties, waaronder ook tijdens de tachtigjarige oorlog. De re-enactmentgroep “Clans of Caledonia” beeldt de “2nd Regiment of the Scots Brigade” uit tussen 1629 en 1639, onder leiding van Sir David Balfour. Deze brigade was toen gestationeerd in Utrecht en staat in de Nederlandse militaire geschiedenis bekend als Infantrieregiment 603a.