06-07: Met het pinkje omhoog?

“De Salon, het leven in de 18e eeuw” is een select gezelschap dat in samenwerking met Het Salet het Nederlandse leven in de tweede helft van de 18e  eeuw uitbeeldt. Het leven zoals dat in alle lagen van de bevolking zich afspeelde. De gegoede burgerij, regenten en magistraat, het personeel, bedelaars en rapalje, schutterij en militie, Oranjegezinden en Patriotten.Deze uitbeeldingen krijgen vorm door gedegen studie van alle aspecten van de maatschappij van die periode.Met grote zorg wordt aandacht besteed aan alle details zoals kleding, servies, eetgewoonten, etiquette, beweging en houding, muziek, beeldende kunst, literatuur, de politieke- en maatschappelijke verhoudingen.