02-07: Naar de Oost

De werkgroep ‘Xde Bataljon KNIL werd in 2001 opgericht als onderdeel van de Vereniging Historische Militaria (VHM).

De periode die de werkgroep uitbeeldt is de vroege Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië), van omstreeks 1937 tot en met de Japanse inval in 1942.

De werkgroep is vernoemd naar het originele Xde Bataljon van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Tijdens de Japanse inval zijn delen van het Xde Bataljon  op verschillende eilanden ingezet. 

Onder andere op Zuid-Sumatra  in februari 1942, waar het bataljon een succes behaald heeft tegen Japanse parachutisten in het beschermen van het olie-emplacement Pladjoe, bij Palembang.

Onze levende geschiedenis-groep streeft ernaar om de militaire geschiedenis zo levend mogelijk te houden door middel van het zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven van het Xde Bataljon.

Naast deze hoofduitbeelding is de werkgroep ook in staat om andere militaire eenheden van de Nederlands-Indische krijgsmacht uit te beelden. Kenmerkend voor deze periode is ons uniform en wapenuitrusting waaronder de iconische bamboehoed en de legendarische klewang.

Sinds 2020 wordt door enkele dames ook het VK-KNIL (VrouwenKorps-KNIL) uitgebeeld. Hoewel uit een latere periode (1944-1950) geven deze dames ook acte de presemce op evenementen naast de heren van het Xde Bataljon KNIL.

Naast de uitbeeldingen tijdens displays en kampementen worden er ook diverse oefeningen gehouden en demonstraties gegeven met uitleg. Daarnaast worden er ook verhalen verteld en vragen beantwoord tijdens de interactie met het publiek. Bij alle activiteiten wordt elk detail nauwkeurig in de gaten gehouden.  

Door de ruim 350 jarige aanwezigheid van Nederland in Indonesië  hebben tot op de dag van vandaag nog veel mensen een directe verbinding met deze geschiedenis. Natuurlijk de veteranen en onder andere Indische Nederlanders, maar ook hun kinderen en kleinkinderen welke in recente jaren steeds vaker interesse tonen in deze geschiedenis. Voor hen en alle andere geïnteresseerden geven wij een beeld aan deze roerige periode.

Tijdens Historisch Festival Doorn zal het Xde bataljon KNIL samen met werkgroep Onze Marine een gezamelijke uitbeelding van leger en marine uitbeelden uit de periode 1937-1942.