02-04: Middeleeuwen steeds completer!

Het Middeleeuwse gedeelte op het Historisch Festival Doorn wordt ook steeds vollediger met de laat-middeleeuwse Bathouwen!
“De Heer van Buren bond de strijd aan tegen Arnold van Egmond. Een langdurige strijd was het gevolg. Arnold van Egmond verdedigde zich hardnekkig en overwon, te vuur en te zwaard. Er begon een toenemende invloed der Van Egmonds te ontstaan zowel in Holland als in Gelre. We schrijven 1430 en Arnold van Egmond staat voor de poorten van Buren in de Bathouwe en neemt de stad en kasteel in.
De gebroeders van Buren worden van huis en haard verbannen. Zo ook ik, Anne
Gerardus Bentinck van Mourik, ridder in het leger van de Heer van Buren, wonende op het kasteel te Buren, heb laatst in het leger van Adolf van Berg de nu al befaamde slag op St. Hubertusdag op de grenzen van Gulick en Gelre gevochten onder de vlag van de Heer van Buren. Mijn gemalin, Jonkvrouwe uit het geslacht Van Oudshoorn van der Bijl, en ik Ridder Anne Gerardus Bentinck van Mourik reizen sindsdien rond en hopen eens weer in onze geliefde Bathouwe, Buren te kunnen vertoeven.”